Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu..
Died in year... in camp
1 Hư Ý  Trưởng Ðồn Vĩnh Xương  Chết sau khi được thả.
2 Tr. Uý Trần Lưu Ý Phi Công F5 Cướp súng vượt ngục Xuân Phước bị bắn chết tại Ấp Tây Sơn Darlac ngày 19-11-1980.
3 Thiếu Tá Roh Yama Tiểu Khu Ðắc Lắc  Chê? vì kiệt sức tại Trại Tù Phú Yên 1980.
4 Th. Tá Nay Yan tự Lý Thái Minh Tiểu Khu Phú Bổn Chết vì bệnh phù thủng tại Trại Tù  Xuân Phước - Phú Khánh năm 1982
5 Thiếu Tá Yên Quân Vận Tiểu Khu Kiến Hòa Chết vì bệnh phù thủng tại Trại Tù Xuân Phước, Phú Khánh năm 1982.
6 Lê Văn Yên Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết Tử hình tại Bến Tre Tháng 5, 1985.
7 Phạm Trường Yên Không rõ tổ chức Tử hình tại Pleiku năm 1985.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang