Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu..
Died in year... in camp
1 Lê Xa  Cảnh Sát Sơn Hòa  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
2 Bùi Thế Xá Liên Minh Phục Quốc Ba Quốc Gia Ðông Á Tử hình tại Tòa Án Liên Khu 5 năm 1979.
3 Nguyẽn Xang  CẢnh Sát Sơn Châu  Bị cộng sản giết tại  Sơn Hải khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
4 Tr. Tá Trần Phước Xáng Quân Ðoàn I  Chết tại Trại Tù Tiên Lãnh.
5 Th. Sĩ Lê Văn Xảnh Chủ Tịch HÐX An Hiệp Ba Tri, Kiến Hòa Mổ bụng tự sát tại Trại Tù K20 Bến Tranh lúc 4 giờ chiều.  
6 Lê Văn Xê  Cán Bộ XDNT Bị cây đè vỡ sọ chết tại Trại Tù Sông Bé.
7 Tr. Tá Xết  Không rõ đơn vị Trong khi đi đốn gỗ, bị cây đổ  đè chết tại Trại 1- LT4 Hoàng Liên Sơn năm  1977.
8 Nguyễn Thị Xí  Cảnh Sát Sơn Hòa  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
9 Th. Tá Nguyễn Ðức Xích Nguyên Phó Tỉnh Trưởng Nội An  Biên Hòa. Bị bắn chết tại Vườn Ðào, Cai Lậy rồi vu cho tội cướp súng, vượt ngục.
10 Th. Tá Ðỗ Văn Xiếu  Tiểu Khu Bình Dương Chết tại Trại Tù Hà Nam Ninh năm 1980.
11 Tr. Tá Huỳnh Như Xuân Khoá 19 Võ Bị Ðà Lạt  Chết tại trại tù Miền Bắc không rõ năm.
12 Ðại Uý Nguyễn Xuân  Trưởng Kho Xăng Qui Nhơn Chết tại Trại Tù Tây Ninh năm 1979. 
13 Ðại Uý Nguyễn Xuân Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận 1 Chết tại Trại 3 Cẩm Nhân, Ðoàn 776.
14 Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân Cựu Viện Trưởng Viện Ðại Học Cần Thơ  Chết tại Trại Tù Nam Hà năm 1986.
15 Ðại Uý Nguyễn Văn Xuân Trường Bộ Binh Ðồng Ðế Mất Tích ngày 30-4-1975 tại Vũng Tàu sau khi đơn vị cùng các khóa sinh di chuyễn về Vũng Tàu
16 Tr. Tá Phạm Minh Xuân Thiết Giáp Cướp tàu vượt ngục không thành, cắt đứt mạch máu nơi cổ tay tự sát tại Trại 3, LT1 Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn năm 1976. 
17 Phan Văn Xuân Vụ Án 20 Quốc Dân Ðảng Tử hình tại Ðà Nẵng năm 1979.
18 Tr. Tá Trần Như Xuân Trung Ðoàn Phó 54 Chết tại trại biệt giam Ðồng Mộ,  Tiên Lãnh.
19 Lê Xược  Cảnh Sát Sơn Hòa  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
20 Ðoàn Văn Xương  Khoá 22 Võ Bị Ðà Lạt Bị đánh chết sau khi vượt ngục tại Trại 6 Nghệ Tĩnh.
21 Phạm Xường  Không rõ tổ chức  Tử hình tại Pleiku năm 1979.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang