Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc Name & Rank Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu.. Died in year... in camp
1 Tr. Uý Vàn Trưởng Cuộc CSQG  Xã Kinh Cùng Bệnh tha về thì chết
2 Ðại Uý Nguyễn Vạn  ANQÐ/Quân Khu I Chết tại Trại Tù Tiên Lãnh, Quảng Nam năm 1981 vì bệnh không thuốc chữa. 
3 Nhà báo Huy Văn Chủ bút báo Tiền Tuyến Chết tại Trại Tù K4, Vĩnh Phú.
4 Lâm Thành Văn  Chủ xe đò Sài Gòn - Ðà Lạt  Vượt ngục cùng với LM Nguyễn Hũu Lễ, Ðại Tá Trịnh Tiếu, Dân Biểu Nguyễn Văn Tiếp rồi bị bỏ đói cho tới chết Tháng 8, 78 tại Trại Tù Thanh Cẩm, Thanh Hóa
5 Khúc Thừa Văn  Ðảng Viên VNQDÐ Chết tại Trại Tù Xuân Phước năm 1984.
6 Ð. Uý Nguyễn Công Văn  Cảnh Sát  Quốc Gia Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn. & Ô. Hoành Nguyễn cung cấp tin tức về cái chết của Ðại Uý Nguyễn Công Văn  ???
7 Thái Văn Văn  Căn Cứ 80/TTGC Chết ngày 15-7-85 không rõ địa danh.
8 Ðại Uý CSQG Trần Văn  

Ô. Johny Trần Nguyễn cung cấp tin tức về cái chết của thân phụ là Ðại Uý CSQG Trần Văn

9 Tr. Uý Ðinh Công Vân Sĩ Quan Tài Chánh  Bị bắn chết trong trại cải tạo tại Sóc Trăng. 
10 Ð. Tá Lữ Phụng Vân Cựu TKT/ Tiểu Khu Pleiku Ðứt mạch máu, bại liệt được tha về nhà thì chết. 
11 Nguyễn Thanh Vân Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm.
12 Ð, Uý Nguyễn Văn Vân Cảnh Sát  Quốc Gia Chết tại Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú.
13 Trần Ngọc Vân Thế Hệ 2 VNQDÐ Tử hình tại Ðà Nẵng năm 1978.
14 Tr. Tá  Lương Vận Quận Trưởng An Phước Ninh Thuận Chết tại Trại Tù Sông Cái, Phan Rang năm 1978.
15 Nguyễn Văn Vận  SQ/ Cảnh Sát Quốc Gia Chết tại Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú
16 Phạm Văn Vận MT Quân Dân Phục Quốc Tử hình tại Tỉnh Ðồng Nai năm 1985.
17 Phan Hữu Vận Cọp Biển  Bị giết tại Tây Ninh năm 1977.
18 Ðoàn Vang Mặt Trận Phục Quốc  Tử hình tại Võ Xu, Ðồng Nai năm 1987.
19 Nguyễn Văn Vang Liên Bang Ðông Dương Tử hình tại Gò Công Tháng 7, 1979.
20 Linh Mục Vàng  Vụ án Nhà Thờ Vinh Sơn Chết tại Trại Tù Xuân Phước năm 1985.
21 Tr. Tá Nguyê? Văn Vàng Tr. Ðoàn Trừ Bị QÐ I Bị cộng sản xử tử không rõ năm.
22 Tr. Tá Võ Vàng  Liên Ðoàn Trưởng 9121 ÐPQ Quế Sơn Bị cộng sản bắn chết ở Cầu Bồng Miêu, Quảng Nam Tháng 4, 1976 rồi vu cho tội trốn trại.
23 Tr. Tá Nguyễn Hồng Vĩ  Không rõ đơn vị Chết tại Trại 2 Sơn La năm 1978.
24 Tr. Tá Ðoàn Minh Viêm  Công Binh Tự tử chết tại Trại Tù Suối Máu, Biên Hòa.
25 Tr. Tá Ðoàn Xuân Viêm  Trưởng Ðoàn 4 Thanh Tra Kỹ Thuật. Chết tại Mường Khai, Sơn La.
26 Th. Uý Ðỗ Ngọc Viên  

Bà Nguyễn Minh Hương thông báo cái chết của thân phụ là Tr. Tá Nguyễn Văn Lạc và cái chết của chồng là Th. Uý Ðỗ Ngọc Viên

27 Th. Tá Huỳnh Túy Viên Quận Trưởng Ðầm Dơi Khóa 20 VBQG/ Ðà Lạt Bị cộng sản tử hình bằng cách cho người móc mắt ngay tại quận lỵ Tháng 5, 1975.
28 Thẩm Phán Lưu Ðình Việp  Tối Cao Pháp Viện Chết tại Trại Tù K5. Tân Lập năm 1978
29 Tr. Tá Bùi Hưng Việt hoặc Bùi Hồng Việt  Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Sơn La năm 1977.
30 Thiếu Uý Lê Chí Việt  Đại đội Trnh Sát 31, Sư Đoàn 21 BB Vượt trại cùng 5 sĩ quan tại Phước Long và mất tích đến nay không tin tức gì
31 Tr. Tá Nguyễn Hồng Việt (tự Paul) Không rõ đơn vị Bị tra tấn chết tại Trại Tù Sơn La năm 1978.
32 Ð. Uý Lâm Quang Vinh  ÐÐT Trinh Sát Biệt Khu Thủ Ðô Chết tại Trại Tù Sơn La năm 1978.
33 Ðại Tá Nguyễn Vinh  Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Nghệ An không rõ năm.
34 Th. Uý Phạm Văn Vinh  Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù Chết tại Trại Tù Long Giao năm 1977.
35 Ðốc Sự Phan Viết Vinh Cao Học Hành Chánh Bị bắn chết khi vượt ngục Hàm Tân năm 79.
36 Tr. Tá Trần Văn Vinh  CHT/TTHL Nhảy Dù Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn năm 1978.
37 Tr. Tá Trương Ðắc Vinh TT2/Tuyện Mộ Nhập Ngũ Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn năm 1979.
38 Th. Tá Ðặng Sĩ Vĩnh BTL/ CSQG  Tự sát vùng vợ 5 con khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 
39 Tr. Uý Bùi Năng Vũ  Thủy Quân Lục Chiến  Chết tại Tổng Trại 8 Sông Mao vì bệnh sốt rét  năm 1976.
40 Th. Tá Lê Ðình Vũ (tự Vụ)  Khóa 19 Võ Bị Ðà Lạt  (Cựu học sinh Chu Văn An) Bệnh nặng tha về năm 1985 thì chết tại Sài Gòn. 
41 Lê Huy Linh Vũ  Nhà Báo  Bệnh nặng tha về năm 88, chết tại Sài Gòn
42 Ð, Uý Phù Văn Vũ  Tr. Ð 46/ SÐ/25BB Chết tại Trại Hoàng Liên Sơn không rõ năm
43 Nhạc Sĩ Thục Vũ tức Tr. Tá Nguyễn Văn Sâm Tác giả tù khúc Sao Anh Vẫn Còn Ở  Ðây ? Chết tại Ðồi Ban, Sơn La năm 1977.
44 Th. Tá Trần Vũ Chi Khu Trưởng Ðồng Xuân, Phú Yên Khi Chi Khu thất thủ, cộng sản  lấy chiếc đũa tre vót nhọn đâm mù mắt Thiếu Tá Vũ sau đó cột trói ở chuồng bò cho tới chết !
45 Ðại Uý Nguyễn Hữu Vui Tiểu Ðoàn Trưởng ÐPQ Tiểu Khu Ðịnh Tường (Khóa 19 Sĩ Quan Thủ Ðức) Chết tại Trại Tù Nam Hà vì kiệt sức năm 1980.
46 Ð. Uý Trần Văn Vui  Quân Y Chết tại T14 Yên Bái, chôn tại Ðồi Giang Hai Mộ.
47 Tr. Tá Trần Viết Vững  Công Binh  Chết trong tù không rõ địa danh. 
48 Nguyễn Vỹ Xã Trưởng Phước Long, Bình Ðịnh Chết vì kiệt sức tại Trại Tù Gia Trung Tháng 12,  1980

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang