Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
 Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu..
Died in year... in camp
1 Ðại Uý Kim Um Ðã giải ngũ trước phục vụ ở Sóc Trăng Chết ở Trại Tù Gia Trung Tỉnh Gia Lai Kontum năm 1980 vì kiệt sức.
2 Ðỗ Văn Ưng  Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm.
3 Tr. Sĩ Hồ A Ưng  Phong Trào Phục Quốc  Bị giết tại Trại Nam Hà A năm 1981.
4 Tr. Tá Hà Thúc Ứng Tiểu Khu Phó Thừa Thiên Vượt ngục năm 1977, bị bắt rồi bị biệt giam. Cai tù đốt cỏ vào buổi trưa, lửa cháy nhà cùm và thiêu chết Trung Tá Ứng tại Tổng Trại 5 Phú Yên.
5 Tr. Uý Hoàng Ứng  Biệt phái Ty Canh Nông Darlac, Ban Mê Thuột Chết tại Ty Công An Darlac Tháng 7,1978.
6 XãTrưởng Phạm Hồng Ứng Xã An Thạnh Trung Bị xử bắn tại Mỹ Luông Tháng 5, 1975.
7 Cụ Võ Văn Ứng Ông bầu đội túc cầu VNCH (Chủ Nhà Hàng Nam Ðô) Chết tại Trại Tù Hà Tây không rõ năm.
8 Th. Sĩ Võ Văn Út Cảnh Sát Quốc Gia  Bị xử bắn tại Long An ngày 30-4-75.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang