Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu..
Died in year... in camp
1 Ðại Uý Ðỗ Ra  Ðịa Phương Quân Chết ở Trại Tù Cồn Tiên, Quảng Trị.
2 Ð. Uý Nguyễn Ra  BCH/ CSQG Quảng Ngãi Tự sát khi cộng quân tiến vào Quảng Ngãi ngày 25-3-1975
3 Nghĩa Quân Lê Văn Rái  Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Hà Tây năm 1977.
4 Nguyễn Văn Ran  Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái không rõ năm.
5 Th. Sĩ  Lê Văn Răng F Ðặc Biệt Kiến Hòa Chết tại Trại Tù Suối Máu năm 1979
6 Ð. Uý Lương Văn Rành CHT/CSQG  Lái Thiêu Bị tử hình cuối năm1975 tại Trại Tù Bến Cát, Bình Dương
7 Ðại Uý Nguyễn Ðình Ri  Trung Ðoàn 4/ SÐ2/BB Mìn nổ chết khi lao động tại Trại Tù Kỳ Sơn, Tam Kỳ năm 1977.
8 Th. Tá Nguyễn Văn Rư  Ðơn Vị 101 Bộ TTM Vừa thả ra khỏi Trại Tù Z30C thì chết.
9 Trung Tá  Ðặng Vũ Ruyến  Nha Ðịa Dư Quốc Gia Chết do bị kiệt sức tại Trại 6 Liên trại 4, Huyện Cẩm Nhân, Yên Bái. Hoàng Liên Sơn năm 1978.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang