Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, Ð.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nhà Tổng HộiTrở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi ý kiến và bổ túc vào danh sách xin Email cho Tổng Hội xin bấm vào: Bổ túc Bức Tường Thương Tiếc
Những ý kiến và những tên mới bổ túc xin bấm vào: Ý Kiến & Thư Từ Bổ Túc

STT Tên Họ & Cấp Bậc
Name & Rank
Ðơn Vị - Unit Chết năm nào..ở đâu..
Died in year... in camp
1 Tr. Tá Bùi Văn Lạc Cựu Quận Trưởng Ðức Trọng, Tuyên Ðức Chết vì nghẹt thở trong khi di chuyển bằng tàu ra ngoài Bắc ngày 15-6-76.
2 Trung Tá Lạc  Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế Xã Việt Cường không rõ năm.
3 Lê Quảng Lạc Phủ Ðặc Uỷ Trung Ương Tình Báo Chết năm 1980 trong xà lim Trại Tù Lý Bá Sơ, Thanh Hóa sau khi bị cùm liên tục 12 tháng.
4 Tr. Sĩ Nguyễn Lạc ( Huế) Hải Quân Tham gia lựu lượng phục quốc, bị bắt và bị xử bắn Tháng Tư 1979 tại Pleiku.
5 LM Nguyễn Văn Lạc  Thiếu Tá Tuyên Uý Công Giáo Trường HSQ Ðồng Ðế  Chết Tháng 3, 1978 tại Trại Tù Sông Cái, Ninh Thuận, Thuận Hải năm 1981 vì sốt rét mà cai tù không cho đị bệnh viện cấp cứu. 
6 Nguyễn Văn Lạc (khoảng 30 tuổi) Sinh Viên Giáo Hoàng Chủng Viện  Bị xử bắn tại Xã Thạnh Mỹ, gần Lạc Lâm Tỉnh Tuyên Ðức năm  1979.
7 Tr. Tá Nguyễn Văn Lạc Trưởng Phòng ANQÐ Quân Ðoàn II Chết  tại Trại Tù Tân Lập, Vĩnh Phú
Bà Nguyễn Minh Hương thông báo cái chết của thân phụ là Tr. Tá Nguyễn Văn Lạc và cái chết của chồng là Th. Uý Ðỗ Ngọc Viên ??
8 Nguyễn Văn Lạc Cán Bộ XDNT Nổ mìn chết trong  khi đi lao động tại Trại Tù Bàu Lâm, Xuyên Mộc năm 1976.
9 Võ Văn Lạc  Ty Dân Vận Quảng Trị  Chết  tại Trại Tù Hoàn Cát, Quảng Trị
10 Nguyễn Lai  Trưởng Ấp  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
11 Đại Úy Nguyễn Văn Lai Không rõ đơn vị và số quân Vào năm 1978 ở trại T.4 Long Giao và khi trại chuyễn ra Bắc thì mất liên lạc luôn, cho đến nay không có tung tích sống hay chết (xin xem email của người em chú bác ruột là Trung Úy Nguyễn Văn Đốc ở phần bổ túc)
12 Võ Văn Lai CSQG Quảng Nam Chết  tại Trại Tù Quảng Nam năm 1979.
13 T|r. Uý Nguyễn Lại Bộ TTM/QL/ VNCH Chết tại Trại Tù Tây Ninh năm 1975.
14 Tr. Tá Bùi Văn Lâm CHT/ CSQG Ðà Lạt Chết trong tù không rõ địa danh. 
15 Trung Tá Lâm Tổng Quản Trị Biệt Khu Thủ Ðô Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn năm 1978.
16 Ðại Uý Dương Ngọc Lâm Không rõ đơn vị Chết  tại Trại Tù Vĩnh Phú không rõ năm.
17 Nùng Bá Lâm Cựu tướng Trung Hoa Dân Quốc Chết tại Trại Tù Nam Hà II năm 1978.
18 Nguyễn Hữu Lâm Trung Cấp Tình Báo Ban A 10/Phủ ÐU/TƯTB Chết  tại Trại Tù Tân Lập K1,Vĩnh Phú Tháng 12, 1978 vì phù thủng và kiết lỵ. Tin tức do con là Nguyễn Hữu Bích cung cấp.
19 Nguyễn Văn Lâm Khoá 3 BTV/ Cảnh Sát Chết tại trại tù Miền Bắc không rõ năm.
20 Ðại Uý Hồ Xuân Lan TÐ3 Thủy Quân Lục Chiến Vượt ngục bị cộng sản bắn chết năm  1978 tại Bù Gia Mập.
21 Trần Thị Lan Không rõ tổ chức Tử hình tại Chợ Gạo, Gò Công năm 1976.
22 Trung Uý Lân CTCT Tiểu Khu Quảng Ngãi Chết tại Trại Tù Kỳ Sơn năm 1977.
23 Th. Tá Dương Ngọc Lân Trưởng Khối CTCT Tiểu Khu Quảng Tín Chết vì lao động kiệt sức tại Trại Tù Nam Hà năm 1980
24 Tr. Tá Bùi Văn Lang CHT/CSQG Tùng Nghĩa Ðà Lạt Chềt vì ngộp thở trên chuyến tàu oan nghiệt chở tù từ Nam ra Bắc.
25 Ðại Tá Huỳnh Ngọc Lang Nha Ðộng Viên Chết tại Trại Tù Ba Sao, Nam Hà 1982.
26 Th. Tá Nguyễn Thành Lạng Quận Trưởng Ngã Năm Ba Xuyên Bị cộng sản xử bắn tại Quận Ngã Năm Tháng 6, 1975.
27 Phan Lánh hoặc Trần Láng Mật Báo Viên Bị cộng sản chôn sống khi chúng tiếp thu Quận Tuy Phước, Bình Ðịnh
28 Th. Tá Nguyễn Văn Lành Quận Trưởng Cái Nước Cà Mau Chết tại Trại Tù Ðoàn 776 Hoàng Liên Sơn năm 1978.
29 Hồ Hữu Lãnh  Quận Ba, Thị Xã Huế Bệnh nặng tha về thì chết năm 1980.
30 Ðại Uý Nguyễn Lập Phi Công F5 Không Ðoàn 3, Biên Hòa Vượt ngục bị bắn chết Tháng 2, 1980 tại Trại Tù Sườn Giữa, Quảng Nam.
31 Ðại Uý Nguyễn Văn Lập Huấn Luyện Viên Trung Tâm Huấn Luyện SÐ2/ BB Vượt ngục bị bắn chết trên đồi sắn tại An Ðiềm, Thượng Ðức Tháng 5, 1980.
32 Huỳnh Văn Lầu  Dân Biểu Quốc Hội  Bị xử tử tại Châu Ðốc 
33 Nguyễn Le  Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
34 Bác Sĩ Cao Văn Lê Dưỡng Trí Viện Biên Hòa Chết tại Bàu Lâm, Xuyên Mộc năm 1977
35 Nguyễn Lê  Cán Bộ XDNT/Ðức Phổ  Chết tại Trại Tù Kim Sơn, Bình Ðịnh
36 Thạch Lê (Lê Ðình Thạch) Nhà báo Bệnh nặng tha về tới nhà thì chết năm 88.
37 Th. Tá Chương Hữu Lễ  Nha Tiếp Vận KBC 3421 Chết tại Trại Tù Nam Hà ngày 26-8-79. Tin tức do con là Chương Thanh Phong cung cấp.
38 Ðại Uý Ðinh Văn Lễ Ðại Ðội Trưởng CSDC  Biên Hòa Bị cai tù quăng lựu đạn chết Trại Tù An Dưỡng, Biên Hòa Tháng 8, 1975.
39 Tr. Uý Vương Văn Lễ  Không rõ đơn vị Vượt ngục K1- Z30D Hàm Tân rồi bị bắn chết cuối năm 1980. 
40 Tr. Uý Lý Văn Lệnh Quân Cảnh Cam Ranh Mất tích khi vượt ngục tại  Phước Long khoảng năm 76-77. Tin tức do em ruột là Lý Văn  Hợp cung cấp.
41 Ðại Uý Lịch Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Công Thành, Biên Hòa.
42 Tr. Tá Ðỗ Thanh Liêm BTL/ CSQG Tự tử chết tại một trại giam sát biên giới.
43 Trung-úy  Lê Duy Liêm Ðại Ðội Trưởng Lưu Ðộng TK Bình Ðịnh Tự sát đêm 26 rạng 27/3/1975 tại Căn cứ Đệ-đức. Tự sát khi căn cứ thất thủ.
44 Tr. Uý Nguyễn Hữu Liêm Ban 2 Chi Khu Phù Mỹ Chết trong trại tù không rõ năm. 
45 Ô. Nguyễn Thanh Liêm Xã Trưởng Kỳ Trung Tam Kỳ, Quảng Tín Ði tù về bị cộng sản bức bách cho nên mổ bụng tự tử chết
46 Nguyễn Vĩnh Liêm Liên Ðội Trưởng Ðịa Phương Quân/ TK Quảng Tín Tự tử chết trong tù.
47 Trần Hữu Liêm Cán bộ tình báo Chết tại Khám Chí Hòa không rõ năm.
48 Võ Thanh Liêm GS tại Ðạo Ðức Học Ðường Tử hình năm 1981 tại Trảng Lớn Tây Ninh
49 Tr. Sĩ Nguyễn Thanh Liên Ty CSQG Quận 8 Lao động kiệt sức chết tại Trại Tù Hà Nam Ninh năm 1977. Tin tức do con là Nguyễn Thanh Xuân cung cấp.
50 Tr. Tá Trần Liên  Quận Trưởng Tiểu Cần Trà Vinh  (Người Việt gốc Miên) Bị tử hình cùng ngày với Trung Tá Trương Cuội
51 Tr. Sĩ I Phạm Ngọc Liệt  F Ðặc Biệt Vũng Tàu Bị bắt đem đi thủ tiêu.
52 Nguyễn Vĩnh Liệu  Ðại Ðội Trưởng Nghĩa Quân Tự vẫn chết tại lao xá Quảng Tín
53 Tr. Uý Nguyễn Văn Lịnh Trưởng Ðồn Quân Cảnh Cam Ranh Vượt ngục bị bắn chết tại Trại Tù Cà Tum năm 1978
54 Khổng Trung Lộ Binh Ðoàn Lê Văn Duyệt Khởi nghĩa không thành và bị án tử hình.
55 Tr. Uý Nguyễn Văn Lộ  Không rõ đơn vị Anh Lộ chém cai tù, vượt Trại 3/40 Phước Long, cướp súng để thoát thân rồi tự sát trong rừng năm 1976.
56 Nguyễn Lơ  Nghĩa Quân Xã Sơn Hải Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
57 Cao Hữu Lợi  Phủ ÐU/ TƯ Tình Báo Lao động đào giếng, bị giếng sập, chết  năm 1976 tại Trại Tù Biên Hòa.
58 Ðàm Ðình Loan Khóa 19 VBQG Chết tại Trại Tù Miền Bắc.
69 Th. Sĩ Ðặng Công Loan Ðịa Phương Quân Quận Hiếu Ðức Chết tại Trại Tù An Ðiềm, Quảng Nam năm 1978.
60 Th. Sĩ  Vũ Phúc Loan CSQG -Trưởng Trại Tạm Giam Quảng Ngãi Bị cộng sản thủ tiêu tại Sông Vệ, Quảng Ngãi tháng 3, 1975
61 Tr. Uý Lộc tự Lộc Giuse Căn Cứ Chuyển Vận Không Quân Tân Sơn Nhất Bị nhốt xà lim cho đến chết tại Z30.C vì không chịu lột bỏ thánh giá.
62 Tử tội Lộc Không rõ đơn vị, cấp bậc Cướp súng giết 8 tên công an ở Bót Lê Văn Ken. Trước khi bị đem ra xử bắn vẫn khảng khái ngâm bản Hồ Trường.
63 Trung Uý Hồ Lộc Phòng CTCT Tiểu Khu Bình Thuận Rải truyền đơn lên án Hồ Chí Minh và bị bắt rồi bị đánh cho tới chết tại Trại 3 Ái Tử, Quảng Trị năm 1976
64 Ðại Uý Chu Văn Lộc Không rõ đơn vị Vượt ngục với Ðại Uý Lê Văn Hải bại lộ bị đánh cho đến chết tại Hoàng Liên Sơn.
65 Chu Minh Lộc  Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại trại tù Miền Bắc 12-12-76.
66 Th. Sĩ I Hứa Sanh Lộc Cảnh Sát Quốc Gia phục vụ tại TTHL Rạch Dừa -Ô. Nguyễn Thanh Phong cung cấp tin tức về những cái chết của các chiến hữu CSQG phục vụ tại TTHL Rạch Dừa bị cộng sản sát hại trong ngày 30-4 hoặc trong các trại tù cải tạo
67 Lê Văn Lộc  Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại Tù Nam Hà A
68 Lê Văn Lộc Phó Xã Trưởng Nhơn Thành Bình Ðịnh Chết tại Trại Tù Gia Trung Tháng 1, 1981
69 Ðại Uý Nguyễn Ðức Lộc  Quân Y Chết tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn
70 Nguyễn Như Lộc  Chánh Sở Giáo Dục Tuy Hòa Bị bắn chết khi cùng vượt ngục với anh  Nguyễn Văn Long (Cảnh Sát Bình Thuận) năm 1978.
71 Nguyễn Phát Lộc  Xử Lý  Ðặc Uỷ Trưởng Trung Ương Tình Báo (Quốc Gia Hành Chánh) Chết tại Trại Tù Nam Hà, có nghi vấn bị đầu độc chết. 
72 Linh Mục Nguyễn Văn Lộc   Bị xứ bắn tại sân banh Kiên Giang cùng ngày với Ðại Uý Nguyễn Văn Cuội
73 Tr. Tá Nguyễn Văn Lộc HCTC/BTL/Không Quân Chết tại Trại Tù Hàm Tân  năm 1982
74 Th. Uý Nguyễn Văn Lộc  Biệt Ðội Quân Báo BTL/Không Quân Chết tại Trại Tù Hà Tây năm 1981
75 Ðại Uý Trần Thế Lộc  TTHL Vạn Kiếp Chết tại Trại Tù Nam Hà B năm 1980.
76 Ðinh Tấn Lợi  Trưởng Ấp  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
77 Tr. Tá Phạm Ðức Lợi   Tự sát tại Sài Gòn ngày 30-4-75 sau khi nghe lệnh đầu hàng củ Dương Văn Minh
78 Th. Tá Nguyễn Thanh Lợi BCH /CSQG Châu Ðốc Tha về thì chết năm 1988
79 Nguyễn Trầm Lợi  Thám Sát, CSQG Bị cai tù ép đi gỡ mìn, nổ chết tại Bình Ðiền, Huế năm 1976.
80 Ðại Tá Phạm Ngọc Lợi  Tổng Cục Quân Huấn Ðứt gân máu chết tại Miền Bắc.
  Th. Tá Trần Văn Lợi  Cựu SQ/ CSQG Bệnh nặng tha về năm 85 thì chết.
81 Ðại Uý Long Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù Bắc Thái khoảng 78-79.
82 Th. Úy Long - SÐ BB Sư Ðoàn Bộ Binh lao động mìn nổ chết tại Trại Tù Ái Tử Quảng Trị năm 1978,
83 Ðốc Sự Long  (QGHC) Phủ Ðặc Uỷ TƯ/TB Chết tại Trại Tù Long Thành năm 75.
84 Bùi Thanh Long  Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia Việt Nam  Tử hình tại Sài Gòn Tháng 5, 1977.
85 Th. Tá Ðoàn Ðức Long  Không Quân Chết tại ngoài Bắc không rõ địa danh.
86 Th. Tá Ðoàn Kỳ Long  Khoá 10 VBQG/Ðà Lạt (Tổng Nha Cảnh Sát) Chết tại Trại Tù số 4 Xã Yên Lâm, Huyện Thiếu Yên, Thanh Hóa năm 79.
87 Tr. Uý Hà Thúc Long  Tr. Ðoàn 3/ SÐ1/BB Bị bắn chết tại Trại Tù Kỳ Sơn năm 1977 vì chống đối cai tù.
88 Ðại Uý Huỳnh Phi Long  Tiểu Khu Bình Thuận Chết tại Trại Tù Thành Ông Năm Hóc Môn Tháng 4, 1978.
89 Huỳnh Tấn Long Xã Trưởng Phước Thuận, Bình Ðịnh Chết vì kiệt sức tại Trại Tù Gia Trung  Tháng 4, 1981
90 Ð. Uý Lai Minh Long Ban II Chi Khu Tịnh Biên Ðau nặng nhưng cộng sản không cho thuốc uống dù đã được gia đình gửi vào. Anh phẫn uất chửi Hồ Chí Minh, chửi Ðảng Cộng Sản rồi bị bỏ đói cho đến chết tại Trại Tù Bắc Thái năm 1978
91 Tr. Tá Nguyễn Long  Cảnh Sát Quốc Gia  Tự sát trước thềm Quốc Hội 30-4-75.
92 Ð. Uý Nguyễn Long  Tiểu Khu Bình Thuận Chết ngày 28-8-80 vì sốt xuất huyết tại Trại Tù Sông Cái, Ninh Thuận, Thuận Hải.
93 Ô. Nguyễn Thanh Long CT/HÐX Lái Thiêu. Ô. Nguyễn Thanh Trúc cung cấp tin tức về cái chết của Ô. Nguyễn Thanh Long - CT/HÐX Lái Thiêu.
94 Tr. Uý Nguyễn Thành Long Không rõ đơn vị Chết tại Trại Tù 52 A Hà Tây năm 77
95 Th. Uý Nguyễn Thành Long ANQÐ Cà Mau Ra tù thành lập Mặt Trận Phục Quốc, mang cấp bậc Ðại Tá Quân Ðoàn Trưởng Quân Ðoàn Cứu Quốc bị bắt và bị tử hình năm 1979 tại Bặc Liêu.
96 Ðại Uý Nguyễn Thành Long Khóa 14 VBQG Bị biệt giam rồi tự tử chết tại Nhà Tù Suối Máu năm 1978.
97 BS Nguyễn Kim Long Không rõ đơn vị  Chết tại Trại Tù Số 5 Thanh Hóa ngày 18-5-1986.
98 Nguyễn Văn Long Cảnh Sát Bình Thuận Bị bắn chết khi cùng vượt ngục với anh Nguyễn Như Lộc
99 Nguyễn Thành Long  Chủ Tịch HÐT Cần Thơ  Bị tử hình.
100 Phạm Văn Long   Quê ở Xã Tân Phát, Quận Bảo Lộc, Lâm Ðồng (khoảng 30 tuổi)  Bị bắn tại hàng rào Trại Giam Ðại Bình, Bảo Lộc năm 1982. Người cung cấp tin cho biết trong thời gian từ  1975 tới 1985, tại Thành Phố Ðà Lạt, cộng sản tử hình khoảng 40 người.
101 Phan Anh Long  Không rõ đơn vị và cấp bậc Bị xử bắn tại Bảo Lộc
102 Tạ Chí Long (Bình Ðịnh) Không rõ tổ chức  Bị xử bắn tại Pleiborg năm 1978.
103 Tạ Phi Long  CSQG  Nghĩa Hành  Không rõ ngày và nơi chết. 
104 Th. Tá Trần Hoàng Long Biệt Ðội 22 Quân Báo /P2 Lữ Ðoàn Kỵ Binh Tổ chức vượt ngục tại Trại Tù Sơn Hoà bị bắn chết năm 1975.
105 Th. Uý Võ Thành Long  Sư Ðoàn 2/ BB Chết tại Trại Tù  Ái Tử Quảng Trị Tháng 11 năm 1976. Tin tức do em gái là Võ Thị Vân cung cấp.
106 Th. Tá Trần Văn Long Không rõ đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại Tù Vĩnh Quang A- Vĩnh Phú năm 1981.
107 Hồ Ðình Lòng Chi Khu Tam Kỳ Chết tại Trại Tù Tiên Lãnh, Quảng Nam
108 Nay Louette  Tổng Trưởng Bộ Sắc Tộc Ho ra máu mà vẫn buộc phải đi lao động, Sau đó bị di chuyển ra khỏi Trại Tù Xuân Phước và mất tích luôn. 
109 Tr. Tá Nguyễn Trần Louis Ðại Diện Phòng 2/TTM cạnh Bộ Chiêu Hồi Lao động nặng đứt chỗ mổ ruột dư chết tại Trại Tù Suối Máu năm 1976.
110 Nguyễn Văn Lựa  MT/ Dân Tộc Tự Quyết  Tử hình tại Long Xuyên Tháng 4, 1980.
111 Ðại Tá Lê Minh Luân Không Quân Chết tại Trại Tù Ðồn Cây Khế, Xã Việt Cường Yên Bái năm 1977.
112 LM Phan Than Luân Phan Rang  Chết tại Trại Tù Xuân Phước năm 87.
113 Th. Tá Tôn Thất Luân Khóa 14 VBQG Chết ở ngoài Bắc không rõ năm.
114 Trần Ðình Luận  Xã Trưởng Sơn Trung  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sông Trà Khúc  khi chúng chiếm Quảng Ngãi.
115 Lê Lục (Quận Ðoàn Trưởng) XDNT /Khánh Hòa Bị bắt đưa đi biệt tích.
116 Ðại Uý Lược Cảnh Sát Quốc Gia Chết tại Trại Tù K5, Tân Lập Vĩnh Phú năm 1979
117 Ðại Uý Huỳnh Hữu Lực   Ðại Ðội Trưởng Hắc Báo, TQLC Ðói quá nấu cháo cóc ăn, trúng độc chết tại Trại Tù Sông Mực, Thanh Hóa  1977.
118 Tr. Tá Huỳnh Văn Lượm Lữ Ðoàn Phó TQLC Tự sát tại Trại Tù Xuân Lộc Z30D 1984.
119 Th. Tá Phạm Huỳnh Luông Phủ Tổng Thống Chết tại Trại 3/ LT7 Yên Bái năm 78.
120 Bùi Lương tức Lê Kiên Lãnh tụ nghiệp đoàn Chết tại Trại Tù Xuân Phước 1984.
121 Ðặng Minh Lương  Hội Ðồng Xã Sơn Hòa  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chúng chiếm được  Quảng Ngãi.
122  Tr. Tá Hà Ngọc Lương Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang Tự sát cùng vợ con tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân ngày 28-3-1975 sau khi đơn vị của ông di tản vào Sài Gòn.
123 Th. Tá Hà Thúc Lương Bác Sĩ Quân Y Chết tại Trại Tù Kỳ Sơn năm 1977.
124 Nguyễn Bá Lương  Chủ Tịch Hạ Viện  Chết tại Trại Tù Xuyên Mộc 1979
125 Ð. Uý Nguyễn Văn Lương  (tức Sáu Luận) TÐ42/ ÐPQ Tiểu Khu An Giang (đã giải ngũ) Bị tù 4 năm, được thả ra rồi lại bị bắt bỏ tù thêm 2 năm, tha về thì chết tại Huyện Thốt Nốt, Cái Sắn.
126 Th. Tá Phan Ngọc Lương  SÐ1/BB cựu SV Võ Bị Tổ chức phục quốc bị tử hình tại Chín Hầm, Huế năm 1979.
127 Trần  Thiện Lương  Phủ ÐU/ TƯ Tình Báo Tàn phế vì lao động khổ sai, thả về thì chết năm 1988.
128 Tr. Uý Trần Văn Lương F5/ SÐ 5 Không Quân Tù binh bị bắt năm 74, chết tại Trại Tù Nghệ Tĩnh năm 1980.
129 Ð. Uý Nguyễn Ngọc Lưu  CSQG Chết tại Trại Tù Bến Giá Trà Vinh 1977.
130 Th. Tá Nguyễn Lũy  P2/BTL/QÐ1 Chết tại Trại I Kỳ Sơn, Quảng Nam
131 Trần Lũy  Không rõ đơn vị, cấp bậc (quê ở Duân Kênh, Hải Lăng, Quảng Trị) Chết tại Trại Tù Ba Lòng, Quảng Trị năm 1976
132 Bùi Ðình Luyện  Thế Hệ Thứ Hai QDÐ Tử hình tại Tuy Hòa năm 1979.
133 Tr. Uý Nguyễn Văn Ly Không rõ đơn vị Chết tại K3, Xuân Lộc, Ðồng Nai 1987.

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

Trở về đầu trang