Tổng Hội Cựu T Nhn Chnh Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A , B C, D, .E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th,Ti-Tu, U, V, X, Y

Trở Về Trang Nh Tổng Hội Trở lai trang Bức tường Thương Tiếc

Mọi kiến v bổ tc vo danh sch xin Email cho Tổng Hội xin bấm vo: Bổ tc Bức Tường Thương Tiếc
Những kiến v những tn mới bổ tc xin bấm vo: Kiến & Thư Từ Bổ Tc

STT Tn Họ & Cấp Bậc Name & Rank ơn Vị - Unit Chết năm no..ở đu.. Died in year... in camp
1 Nguyễn Thnh Tin  ảng Phi Quốc Gia Chết tại Trại T H Ty năm 1982.
2 Th. U Trần Văn Tin Sư on 1 Bộ Binh Bị bắn chết khi vượt ngục K Tum.
3 ại U Tiến  Truyền Tin  Chết ngy 31-8-75 khi VC quăng lựu đạn vo một  đm đng anh em đang nghỉ sau giờ cơm tối lm chết cả thảy 10 người tại Trại T An Dưỡng, Bin Ha. 
4 ại U Trần Trung Tiến CSB Kiến Ho Bị bắt tại Rạch Miễu Kiến Ha, l một trong số 13 người bị thủ tiu năm 1987
5 Tr. Sĩ Nguyễn Tiễn CSDC X Bnh Hong, Bnh Sơn, Quảng Ngi Tự st khi cộng qun tiến vo Quảng Ngi.
6 Tr. T Trần Văn Tin ANQ Tha về th chết tại Si Gn năm 1985
7 ại T Dương Quang Tiếp  Cảnh St/ Ban Lin Hợp Qun Sự Bốn Bn Chết tại Trại T Nam H Thng 3, 1985 v đứt gn mu.
8 Dn Biểu ặng Văn Tiếp  Cựu Sĩ Quan Khng Qun Vượt ngục cng với LM Nguyễn Hũu Lễ, ại T Trịnh Tiếu, . Lm Thnh Văn rồi bị tự gic Bi nh Thi đnh chết tại Trại T Thanh Cẩm, Thanh Ha v bỏ đi . Lm Thnh Văn cho tới chết Thng 8, 78.
9 Th. T Nguyễn Ngọc Tiếp  Truyền Tin Bị bắt trong vụ Nh Thờ Vinh Sơn rồi chết ở Trại T Xun Phước. 
10

Thiếu T Nguyễn Văn Tiếp

Quận Trưởng Quận Ngan Gừa bị cộng sản xử bắn tại Ta Tỉnh Bạc Liu 
11 Th. T Trịnh Tấn Tiếp  Quận Trưởng Quận Kin Thiện Huyện Hồng Dn Bị cộng sản xử bắn tại Quận Kin Thiện vo  Thng 8 năm 1975.
12 Tr. T Cao Văn Tiu  LT/ PQ Bnh ịnh Tự st khi c lệnh di tản khỏi Quy Nhơn.
13 Th. T  Nguyễn Văn Tiu Trung Tm Qun Khuyển  Qun on III Chết v ngộ độc tại Trại T Hong Lin Sơn năm 1976. Tin tức do anh ruột cung cấp.
14 Tr. T  Nguyễn Xun Tiu Lin-đon trưởng Lin-đon 921 Cng Binh Chết tại Trại 3 Vĩnh Thạnh Quận Bnh Kh, Bnh ịnh Thng 6, 1975
15 Tr. Sĩ Bi Long Tim  Cảnh St ặc Biệt  Chết tại Trại T Xun Lộc Z30A 1982.
16 Nguyễn Tn  (Bnh ịnh) Khng r tổ chức Tử hnh tại Pleiku năm 1979.
17 Tn Khng r đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại T ồn Cy Khế, X Việt Cường Yn Bi khng r năm.
18 Thiếu T V Tn  Khng r đơn vị Chết tại Trại T Yn Bi năm 1977.
19 Bi Hữu Tnh Khng r đơn vị Bị tra tấn đến chết tại Trại T Nam H năm 1979.
20 Tr. T Nguyễn Lễ Tnh  Cảnh St Quốc Gia Chết tại Trại Mễ, Nam H  khng r năm.
21 . U Nguyễn Văn Tnh Phụ T Phng 2 Tiểu Khu An Giang  Bị xử tử tại Cần Thơ năm 1976.
22 Tr. T L Chơn Tnh  Phật  Gio Ha Hảo  Bị cộng sản xử bắn tại Chu ốc.
23 Tr. T Phan Văn Tĩnh Nha Cựu Chiến Binh Chết tại Trại T Tam Hiệp, Bin Ha.
24 Nguyễn Thanh Tịnh  CSQG Cam Ranh Chết tại Trại T Vĩnh Cẩm, Nghĩa Ph, Cam Ranh năm 1975.
25 Th. T Vũ Văn Tịnh  Tiểu Khu Kontum Chết trong t khng r địa danh.
26 Nguyễn Vă T tự Mười T Trưởng H/ CSB ịnh Tường  Tự st bằng cch tự chch một mũi thuốc độc tại Trại T Mỹ Phước Ty, Mỹ Tho.
27 Tr. Sĩ L Toa Cuộc Trưởng CSQG Tư Nghĩa, Quảng Ngi Bị tử hnh Thng 4,1975 tại Quảng Ngi.
28 . U ặng Cng Ton Chiến Tranh Tm L Mất tch khi vượt ngục tại Hong Lin Sơn.
29 .U ỗ Văn Ton  Khng r đơn vị Chết tại Trại T K1 Nghệ Tĩnh năm 1982.
30 Th. T Nguyễn ại Ton  Chnh Sở Tiếp Vận CSQG Qun Khu 1 Chết trong t năm 1976.
31 Tr. T Nguyễn Văn Ton  XDNT Quảng Nam Bị thủ tiu tại ba rừng Trại T An iềm năm  1979.
32 Tr. Sĩ Nguyễn Toản G. cng tc xm nhập  CSB Tư Nghĩa Bị giết vo Thng 3, 1975 khi cộng qun tiến vo Quảng Ngi.
33 Nguyễn Văn Ti ại ội Trưởng V Trang Tuyn Truyền Chiu Hồi Bị xử bắn tại Chu ốc Thng 5, 1975.
34 Tr. U Tn (con chủ Bột Bch Chi Tm Phương) Khng r đơn vị Bị bắn chết  khi cố vượt thot khỏi Trại TTam Hiệp, Suối Mu.
35 Trung T Tn Phng 3 Bộ TTM Vượt ngục bị bắt giam rồi bị bức tử.
36 Th. Sĩ  Bi ức Tn Trưởng H-Kỹ Thuật CSB Quảng Ngi Bị cộng sản chn sống tại Tư Nghĩa Thng Tư, 1975.
37 Tr. T Bi Hiến Tn Cảnh St Quốc Gia Chết tại Trại T Thanh Ha năm 1979.
38 Tr. T Ninh Huy Tn Tiểu Khu Phước Long  Chết tại Trại T Yn Bi  năm 1977.
39 Nguyễn Quang Tn Khng r đơn vị Chết tại Trại T ồn Cy Khế, X Việt Cường Yn Bi khng r năm.
40 Tr. T Trịnh Văn Tn Phng 3 BTL/ Q3 Chết tại K1, Tn Lập, Vĩnh Ph năm 1979.
41 Th. T V Thnh Tn Thiết Gip ?  Chết tại Trại T Nam H năm 1982.
42 ại T Nguyễn Văn Tồn Tỉnh Trưởng Gia ịnh Chết tại Trại T H Ty năm 1982
43 Bi Tng  Khng r đơn vị, cấp bậc Chết tại Z.30D ngy 11-9-83.
44 Th. U L Văn Tng  Cảnh St Quốc Gia Nổ mn chết tại Trại T Bu Lm, Xuyn Mộc năm 1976.
  Thiếu T Nguyễn Thanh Tng  Nguyn Trưởng Ty CSQG Chương Thiện, t cải tạo về vượt biển chết năm 1989
45 Tr. T Nguyễn ằng Tống  Lữ on Ph TQLC Chết tại Trại T Yn Bi năm 1979.
46 Tr. T Nguyễn Văn Tốt  CTCT/ Tiểu Khu Gia ịnh Chết tại Hong Lin Sơn năm 1977.
47 Tr. Sĩ V Phong Trc  Truyền Tin Q4/ Cần Thơ  Bị xử bắn chung với ại T Hồ Ngọc Cẩn
48 Tr. T Nguyễn Hữu Trai Khng r đơn vị Bị cm cho đến chết tại Trại T Tin Lnh, Quảng Nam năm 1977.
49 Nguyễn Hữu Trai Trưởng Chi Chiu Hồi Tha về năm 1981 th chết.
50 Nguyễn Thanh Trai MT Dn Tộc Tự Quyết Tử hnh tại Long An Thng 2, 1980.
51 Nguyễn Văn Trầm Mặt Trận  Phục Quốc Tử hnh tại Long Thnh Thng 6, 1978.
52 Tr. T on Bội Trn TM Ph CTCT/ QK3 Bệnh nặng tha về th chết năm 1985.
53 Nguyễn B Trn (QGHC) Ph Quận Trưởng Tn Uyn Bin Ha Bị cộng sản dẫn đi thủ tiu mất tch sau khi chng tiếp thu quận lỵ
54 Tr. U Nguyễn Quang Trn  Kỹ Sư iện Tử Tử hnh tại Trại Tin Lnh năm 1982 v tổ chức vượt ngục bất thnh. Trưởc khi sử bắn cộng sản lấy tre kẹp miệng anh lại để khng cho anh ni ln kh phch của anh
55 Tr. T Louis Nguyễn Trần  Trung Tm Chiu Hồi VNCH  Bệnh nhẹ xin đi bệnh x bị chnh thuốc chết cuối năm 75 tại Trại T Suối Mu.
56 . U L Văn Trang Cảnh St Quốc Gia phục vụ tại TTHL Rạch Dừa Chết tại Buồng 12, Trại Nam H năm 1978
-. Nguyễn Thanh Phong cung cấp tin tức về những ci chết của cc chiến hữu CSQG phục vụ tại TTHL Rạch Dừa bị cộng sản st hại trong ngy 30-4 hoặc trong cc trại t cải tạo: Thượng Sĩ Nguyễn Văn  Bnh, Trung Sĩ I Lại Văn Tư, Thiếu y Nguyễn Văn Tn, Thiếu y Phng Quốc Hưng, Thiếu y Nguyễn Văn Hưng, ại y L Văn Trang, Trung T Nguyễn Quang Cảm, Thượng Sĩ I Hứa Sanh Lộc, Thượng Sĩ I Phạm Quang Nghiệp,
57 Trần Bắc Trang  X Trưởng n Chu Vĩnh Bnh  Bị xử bắn tại Sn Bay Tr Vinh Thng 5 năm 1975.
58 Hồ Văn Trng  Chủ Tịch HT Vĩnh Bnh Bị tử hnh
59 inh Tranh  Ph Trưởng Ấp Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chng chiếm được  Quảng Ngi.
60 Nguyễn Tri  Hội ồng X Sơn Hương  Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chng chiếm được  Quảng Ngi.
61 Tr. U Liu Quang Tr  Phng 7 Bộ TTM Chết tại Trại T Long Khnh năm 1976 v cộng sản quăng lựu đạn. 
62 Ch. U Trương  Minh Tr  Hnh Chnh Ti Chnh Mang bạo bệnh từ nh  t. Thả  ra  5 năm sau th chết.
63 . U Nguyễn Viết Trỉ  Cảnh St Quốc Gia Chết tại Trại T Hon Ct, Quảng Trị.
64 . U Trương Thanh Trị  Khng r đơn vị, cấp bậc Bệnh nặng , tha về th chết.
65 Trần Văn Triển  Khng r đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại T ồn Cy Khế, X Việt Cường Yn Bi khng r năm.
66 Tr. T Lm Văn Triều  Chnh Sở Cng Binh Tạo Tc Thừa Thin, Nẵng Bị hnh hạ cho đến chết tại Trại T Tn Lập Vĩnh Ph năm 1979.
67 Ng Văn Triều (30 tuổi) Cn Bộ Chiu Hồi  Bị xử bắn tại Lạt năm 1980.
68 Th. T Phan Văn Triệu giải ngũ  Bị xử bắn tại Ba Xuyn Thng 6, 1975.
69 L Duy Trinh  ại Diện Dn Vận Chiu Hồi Qun Khu III Chết tại Trại T Sng B.
70 Tr. T Nguyễn Trinh Sư on 1 Bộ Binh Chết hoặc bị thủ tiu trong t v gia đnh khng sao tm được tin tức.
71 Tr. Sĩ  L Trnh Thẩm vấn vin F/ B  Bị tử hnh tại Quảng Ngi Thng 3, 75
72 ại U Tr Tiểu Khu Bnh Thuận Cộng sản đến nh bịt mắt dẫn đi v đem chn sống tập thể tại ngoại Phan Thiết Thng Năm, 1975.
73 L Quang Tr  X Trưởng Mỹ Duyn Bị xử bắn tại Ba Xuyn Thng 6, 1975.
74 Thiếu T Trần Trợ TPh /T10/CTCT Chết tại Trại T Thanh Ha năm 1979
75 Bảo Trọng  Chỉ Huy Ph CSQG Bị tra tấn chết tại Trại T Phan ăng Lưu.
76 L Trọng  Cảnh  St X Sơn Ha Bị cộng sản giết tại  Sơn Quang khi chng chiếm được  Quảng Ngi.
77 Th. T L Cảnh Trọng  Lin on 1 Cng Binh Chiến ấu Chết tại Trại T Thừa Thin (Huế)
. L Tn cung cấp tin tức về ci chết của Tr. T L Cảnh Trọng - Lin on 1 Cng Binh Chiến ấu, sau 5 năm ở t bệnh nặng tha về sau lnh bệnh lại bị cộng sản ku đi học tập tiếp, đương sự phẫn uất uống thuốc rầy tự st.
78 Tr. U Nguyễn ức Trọng Cảnh St Quốc Gia Chết tại Trại T Gia Lai Kontum năm 1982
79 Tr. T Nguyễn Văn Trọng  S3/ QK Bin Ha. Tuyệt thực chết tại Trại T Ba Sao, Nam H năm 1980.
80 . U  Nguyễn Văn Trọng Pho Binh TK Quảng Nam Chết tại Trại 2, Sơn La năm 1977.
81 Th. U Nguyễn Quốc Trụ Giảng Vin ại Học Chiến Tranh Chnh Trị Bị cộng sản tử hnh tại Phn Trại B -Z30C Xc chn ở bi trực thăng gần Trung Tm Tiếp Vận Q III
82 Tr. U Nguyễn Ngọc Trụ  Huấn Luyện Vin Trường V Bị Lạt  Bị xử bắn tại Trại An Dưỡng Bin Ha năm 1977.
83 L Trc  F ặc Biệt /CSQG Chết tại Trại Nghĩa iền, Kim Sơn  Bnh ịnh năm 1981.
84 Nguyễn  Trc  Hội ồng X Sơn Hương Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chng chiếm được  Quảng Ngi
85 Trần Ngọc Trc  Gim Thị Cải Huấn  Quảng Ngi  Chết tại Trại Nghĩa iền, Kim Sơn  Bnh ịnh năm 1980
86 Dn Biểu Hồ ắc Trung  Cựu Tỉnh Trưởng Ty Ninh Chết trong khi di chuyển ra bệnh viện tại Trại T Trung Ương Số 1 Lo Cai năm 77.
87 Nguyễn Văn Trung Khng r tổ chức  Tử hnh tại Si Gn
88 Quch Văn Trung  Khng r đơn vị, cấp bậc Chết tại Trại T Xun Phước năm 1980.
89 Trương Trung Hội ồng X An Mỹ Tỉnh Pleiku Chết tại Trại T Gia  Trung khng r năm.
90 ại U Trần Tuấn Trung Khng Trợ Sư on 18 Chết trong t khng r năm.
91 Tr. U Hồ Khắc Trưng  Khng r đơn vị Chết trong t khng r năm.
92 L Thắng Trước Chủ Tịch X Bnh Nam Chết tại Trại T Tin Lnh năm 1977
93 Trương Văn Trước  Chnh n  Tỉnh Bnh Dương Chết tại Trại T Thanh Cẩm năm 1977 v bệnh tiểu đường.
94 Tr. U L Ch  Trương  XDNT Quảng Nam Chết tại Trại T ập Ph Ninh Quảng Nam năm 1978. 
95 Thiếu U Trường  ịa Phương Qun Bị giết khi cướp sng cai t để đo thot năm 1988 tại Xuyn Mộc.
96 Th. U Kiều Quan Trường  Khng r đơn vị Chết tại Trại T Trảng Lớn năm 1977.
97 Trung U Văn Trường  Khng r đơn vị Bị xử bắn tại Lm ồng.
98 . U Phan Ngọc Trường  L18 Biệt Cch Nhảy D Chết năm 1979 tại Miền Bắc.
99 Nguyễn T  An Ninh Ấp Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chng chiếm được  Quảng Ngi
100 Nguyễn Văn Tụ  Ty Chiu Hồi Quảng Nam Bệnh nặng tha về th chết năm 1984.
101 Thiếu  T Tư Khng r đơn vị Bị tử  hnh tại Suối Mu cng ngy với Thiếu T B v một người tn Nguyễn Ho Thịnh.
102 . U Dương Văn Tư Chnh Văn Phng Cục Trưởng Cục Cng Binh Chết tại Long Giao thng 8-75 v bệnh v kiệt sức khng c thuốc chửa
103 . U Dương Văn Tư Cảnh St Quốc Gia Bị hnh hạ tới chết tại Trại T Hong Lin Sơn năm 1977.
104 Trung Sĩ I Lại Văn Tư CSQG phục vụ tại TTHL Rạch Dừa -. Nguyễn Thanh Phong cung cấp tin tức về những ci chết của cc chiến hữu CSQG phục vụ tại TTHL Rạch Dừa bị cộng sản st hại trong ngy 30-4 hoặc trong cc trại t cải tạo
105 Nguyễn Văn Tư Khng r tổ chức  Tử hnh tại Pleiku năm 1979.
106 Tr. T Nguyễn Văn Tư Uỷ Hội QTKS nh Chiến Chết tại Trại T Hong Lin Sơn.
107 Phan Văn Tư Cọp Biển Bị giết tại mật khu Ty Ninh năm 1979.
108 Nguyễn Thanh Tứ Mặt Trận Phục Quốc Tử hnh tại Vĩnh Long Thng 2, 1979.
109

Thiếu Úy Tuấn

Biệt ộng Qun bị bắn chết tại ập Trấm, Quảng Trị năm 1978,
110 . T Nguyễn Khắc Tun Tổng Cục Qun Huấn Chết tại Trại T H Ty Thng 1, 1983.
111 Th. T Phan Mạnh Tun  TMPh Tiểu Khu Long An  Rớt xuống Sng Si Gn chết khi di chuyển từ Suối Mu xuống Tn Cảng cuối năm 75.
112 . Trần Ngọc Tun Trung ội Trưởng Nghĩa Qun Quảng Tn Chết đuối trong t năm 1981
113 Cụ Vũ Tiến Tun  Chnh  n TCPV Chết tại Trại T Miền Bắc năm 1977.
114 Trung T Tuấn Khng Qun Nha Trang  Chết tại Vĩnh Quang, Vĩnh Ph năm 1979
115 HQ Th. T L Anh Tuấn Em ruột Tướng L Nguyn Khang Tự st khi cộng qun tiến vo Si Gn.
116 Biệt Kch Mai Văn Tuấn Trưởng ton Biệt Kch STRATA Chết ngy 2 thng 8 năm 1970 trong trại t Phong Quang
117 Vũ Tuấn

. Vũ Nhuận thng bo ci chết của người anh l Vũ Tuấn

118 L ắc Tuận Tnh bo Chi Khu Tam Kỳ - chết tại Trại T Tin Lnh, Quảng Nam năm 1977
119 Hong  Tng Mặt Trận Phục Quốc  Tử hnh tại Vũng Tu Thng 5, 1981.
120 Nguyễn Tng Nghĩa Qun X Sơn Quang Bị cộng sản giết tập thể tại  Sơn Quang khi chng chiếm được  Quảng Ngi
121 Tr. U Ng nh Tng  Pho Binh Sư on 7 Chết tại Trại Sng Mao, Phan Thiết 1976.
122 . U Phan Thanh Tng  Thiết on 20 Kỵ Binh Chết tại Trại 2 Kỳ Sơn khng r năm.
123 . Huỳnh Tương Tiểu ội Trưởng Nghĩa Qun Bị cộng sản giết năm 1976
124 ại U Trần nh Tương Tr. on 41/ S 22/BB Bệnh nặng tha về chết năm 1982
125 Th. T ỗ Hữu Tước Kha 14 V Bị Lạt Chết tại Trại T Lạng Sơn.
126 Th. T Nguyễn ỗ Tước  Biệt ộng Qun Chết tại Trại T Thc B Hong Lin Sơn khoảng Thng 9, 1977.
127 . U Nguyễn Văn Tươi Phng NDTV Quận Ba Tri Chết ngy 24-2-78 tại on 6/75 Cao Lnh.
128 Tr. U L Khắc Tương  Lin on 5/BQ Chết tại Trại T An iềm v lao động kiệt sức.
129 . U  Trần nh Tương Tr. on 41/S2/BB Bệnh nặng tha về năm 1982 th chết.
130 . Hồ Hữu Tường   Khoảng năm 78-80 ?? cn bị t ở Trại Xuyn Mộc cng với Nguyễn Mạnh Cn v Duyn Anh nghe ni khi bệnh nặng trả về th chết (xin ai c biết chi tiết xin bổ tc dm)
131 Tr. U L Tr Tường  Xy Dựng Nng Thn Chết tại Trại T Kỳ Sơn, Quảng Nam.
132 . Lương Trọng Tường  Ban Trị Sự Trung Ương Phật Gio Ha Hảo Chết sau khi rời Trại T Ch Ha.
133 Th. U Nguyễn Thin Tường  Bin Tập Vin i VOF Lao động kiệt sức chết tại Trại T Vĩnh Ph năm 1978.
134 Tr. T Nguyễn Văn Tường  Khng r đơn vị Chết tại Trại 2, Sơn La năm 1978.
135 Trung T Trịnh Tường CHT Quản Trị  4 Tự vận chết tại Trại T Sơn La năm 1976.
136 Hong Xun Tửu  Thượng Nghị Sĩ  Chết tại  Nam H A. Sơn La năm 1978
137 . Nguyễn Tửu Nghĩa Qun Chết trong t năm 1976
. Nguyễn nh Long (CA) cung cấp tin tức về ci chết của: . Nguyễn Thanh Lim: X Trưởng Kỳ Trung Tam Kỳ, Quảng Tn đi t về bị cộng sản bức bch cho nn mổ bụng tự tử chết, . inh Thế Bố: X Trưởng X Kỳ Ph Tam Kỳ, Quảng Tn đi t về bị cộng sản bức bch cho nn uống thuốc độc tự tử chết, . Trần Ngọc Tun: Trung ội Trưởng Nghĩa Qun Quảng Tn chết đuối trong t năm 1981, Trung T Nguyễn Hữu Trại bị cm tới chết năm 1976, . Nguyễn Văn Chim: Cn Bộ Chiu Hồi vượt ngục Tin Lnh bị giết năm 1976, . Huỳnh Tương: Tiểu ội Trưởng Nghĩa Qun bị cộng sản giết năm 1976, . Huỳnh Kiu: Cảnh st Quận Tin Phước Quảng Tn h ả ảo Hồ Ch Minh bị cộng sản tử hnh năm 1975 tại trại t, Thượng Sĩ ồng Phc Hong treo cổ tự tử chết năm 1977 tại Tin Lnh, . Nguyễn Tửu: Nghĩa Qun chết trong t năm 1976.
138 . U Nguyễn Văn  Tuy Thiết on 21 Kỵ Binh Thắt cổ chết tại Tam Hiệp, Suối Mu 1990.
139 V Khắc Tuy                     Bc Sĩ  Qun Y Chết ngy 1-7-76 tại Trại 7, LT3, Hong Lin Sơn
140 Tr. Sĩ L Văn Tuyn Cảnh St  Quốc Gia  Bị  xử bắn tại Nghĩa Hnh thng 4, 1975.
141 LS Trần Văn Tuyn  Dn Biểu Quốc Hội Chết tại H Ty ma đng năm 1976.
142 . U Nguyễn Quang Tuyến Trường Bộ Binh Thủ ức  Tử hnh tại Trại Bổ Tc, Ty Ninh năm 77.
143 Trần Trọng Tuyến Chi Thng Tin Bnh Kh Tự st ngy 3-3-1975
144 Tr. Sĩ L Văn Tuyền Cảnh St  Quốc Gia Bị xử bắn tại Nghĩa Hnh, Quảng Ngi.
145 Th. U Nguyễn Băng Tuyền Sư on D

-. Trần Văn Ngi  cung cấp tin tức về ci chết của bạn t l Thiếu U Nguyễn Băng Tuyền - Sư on D cải tạo tại Gia Lai Long Khnh bệnh nặng tha về năm 1982 v chết năm 1985.

146 Em Vũ Văn Tuyền Gia nh CSQG Bị tử hnh tại Si Gn v tấn cng cn bộ cộng sản năm 1975
147 ại T Khổng Văn Tuyển Gim ốc Nha Viễn Thng Bộ Nội Vụ  Chết tại Ph Sơn, Bắc Thi v bệnh khng thuốc chữa. 

Khng Qun Bạn T
Khng Qun ồng Bo au Khổ

Trở về đầu trang