CÁCH MẠNG DÂN TỘC BÙNG LÊN

Ngày cáo chung của bạo quyền CSHN

và bọn Việt gian hải ngoại qua Thơ SẤM Trạng Tŕnh

Màu cờ chính nghĩa VNCH Theo nguyên lư Triết Học Dịch

Chu kỳ "Lục Thập Hoa Giáp" qua Thơ SẤM  Trạng Tŕnh Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (Một nhà uyên bác Dịch Học của thế kỷ thứ 15)

Trước khi bàn sáu câu thơ SẤM, xin sơ lược vài nét về cụ Trạng Tŕnh: nhà Cổ Thi, nhà Dịch Học uyên bác của dân tộc mà người đời luôn kính ngưỡng và truyền tụng .

Cụ sinh năm Tân Hợi (1492 tạ thế 1587 năm Ất Dậu, thọ 95 tuổi) tự là Hạnh Phủ, hiệu Bạch Vân Cư Sĩ tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương (bắc Viêt Nam). Cụ học giỏi nổi tiếng, đỗ Trạng Nguyên sau một thời nhiểu nhương ẩn dật. Cụ ra làm quan đến Đông Các Đại Học Sĩ, và được nhà vua tôn phong "Tŕnh-Quốc-Công" (nên tục gọi là Trạng Tŕnh)  Cụ xin về trí sĩ ở Bạch Vân Am. Nhưng mỗi khi Triều đ́nh có quốc sự quan trọng thường đến thĩnh ư cụ.

Về văn học: Tác phẩm Bạch Vân Am Tập bằng Hán Văn của cụ có trên một ngàn (1000) bài thơ rất gía trị.

Tác phẩm "Bạch Vân Quốc Ngữ Thi" bằng Văn Nôm có trên hàng trăm bài rất gía trị trên nền tảng giáo dục nhân bản.

Đặc biệt cụ lại giỏi và uyên bác về Lư số, (khoa Triết Học Dịch Lư) nay c̣n truyền lại những câu "SẤM" nổi tiếng của cụ. Ví như câu "Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân". Lưu truyền rằng: Thời kỳ Chúa Trịnh tiếm quyền Vua Lê. Nguyễn-Hoàng lén cho người đến gặp cụ, cụ bèn chỉ vào mô h́nh đă đắp sẵn và viết cho Nguyễn-Hoàng câu Sấm trên. Nguyễn-Hoàng vốn có chí lớn nên biết ư. Ngầm nhờ người chị là chánh thê Chúa Trịnh tŕnh tấu xin cho Nguyễn-Hoàng đem quân trấn giữ phương Nam; và bắt đầu từ ấy Nguyễn-Hoàng dựng nên đế nghiệp Nhà Nguyễn kéo dài gần ba trăm năm, lâu nhất so với các đời vua.

Trở lại sáu (6) câu thơ "SẤM" sau đây của cụ, rất gần gũi và trùng hợp nhịp nhàng hơn lúc nào hết trong bối cảnh lịch sư ûdân tộc. Chúng tôi nhờ các cơ quan truyền thông chuyển tải liên tục về trong nước, để tạo ḍng tâm lư kích tác giai cấp công nhân và nông dân cùng các tôn giáo, các tổ chức yêu nước kết hợp với thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh cùng toàn dân bùng lên ngọn lửa đấu tranh quét sạch bạo quyền CSHN. Kết liễu một tà thuyết phi nhân bản c̣n rơi rớt tại vùng Đông Nam Á làm  băng hoại dân tộc Việt trên nữa thế kỷ qua. Chúng ta hăy cùng chiêm nghiệm sáu câu thơ Sấm của cụ sau đây:

1./ Ngựa ǵa gác yên không người cỡi

2./ không ăn lộc ngoảnh về Tây

3./ Khỉ  mẹ ôm con ngồi khóc mếu

4./ kia chấp cánh chập-chùng bay

5./ Chó nọ phẩy đuôi mừng thánh-chúa

6./ Ăn no ủn ỉn lợn kêu ngày .

A.- Luận bàn về 6 câu thơ Sấm trên:

Câu 1./ NGỰA ǵa gác yên không người cỡi: Trước áp lực của quốc tế, bọn chóp bu CS Bắc Bộ Phủ rút quân khỏi Campuchia. Tan ư đồ dựng Mặt Trận Giải Phóng Thái Lan để nhuộm đỏ chủ nghĩa CS lên nước nầy, bọn Thái Cộng tan ră.

Câu 2./ DÊ không ăn lộc ngoảnh về tây: Bọn CSHN hướng về tây phương  Mỹ và Âu Châu, sau khi quan thầy Nga và khối CS Đông Âu hoàn toàn sụp đổ nguồn viện trợ bị chấm dứt.

Câu 3./ KHỈ mẹ om con ngồi khóc mếu: năm Giáp Thân 2004 bọn chóp bu Chính Trị-Bộ điêu đứng qua biến cố nổ ra vụ Tổng Cục 2 của phe đương quyền, bắt nguồn từ thời Lê-Duẫn, Lê-Đức-Thọ, Lê-Khả-Phiêu, Lê-Đức-Anh chặt vi cánh và cho ra ŕa toàn bộ phe Vơ-Nguyên-Giáp. Phe nầy  nhiều tướng tá đang manh nha quật ngược th́ kể như Đảng CS cáo chung.

Câu 4./ GÀ kia chấp cánh chập-chùng bay: năm Ất Dậu 2005 bọn chóp bu:

- Nông-Đức-Mạnh TBT cộng đảng bay qua Pháp và khối Liên Hiệp Âu Châu .

- Trần-Đức-Lương Chủ Tịch nước bay qua Tàu, Nga và khối Bắc Âu CS cũ sụp đổ.

- Phan-Văn-Khải Thủ Tướng VC bay qua Mỹ và Canada, tập đoàn nầy mong cứu văn cơn khủng hoảng chính trị bằng "lá bùa ngoại giao" để cố tạo uy tín củng cố nội bộ đảng, đánh "hỏa mù" che lấp vụ TC-2, đồng thời lừa bịp dư luận để phe nhóm Nông-Đức-Mạnh tiếp tục nắm quyền chóp bu  TBT trong kỳ Đại Hội X.

Câu 5./ CHÓ nọ phẩy đuôi mừng thánh chúa: năm Bính Tuất 2006 những tấm gương thánh thiện của các nhà lănh-đạo chân chính các tôn giáo ở trong nước như: Hoà Thượng Quảng-Độ, Huyền-Quang, 04 Linh Mục: Tađêô Nguyễn-Văn-Lư, Phêrô Phan-Văn-Lợi, Phêrô Nguyễn-Hữu-Giải, Têphanô Chân-Tín, các Mục sư Tin Lành, các vị lănh đạo Phật giáo Ḥa Hăo, Cao Đài v.v.. cùng với các phong trào dân chủ đang lănh đạo, đẫy mạnh cuộc đấu tranh cách mạng.

Ở hải ngoại có LM Nguyễn-Hữu-Lễ lănh đạo phong trào xóa tên thành phố mang tên vô thần Hồ-Chí-Minh, đồng thời chuyển thỉnh nguyện thư của giáo dân lên Ṭa Thánh Roma phục hồi lại Tổng Giáo Phận Sài G̣n. Ngoài ra, phong trào công nhân nông dân đang khởi sự tổng đ́nh công lan rộng khắp nước; hiện tượng nầy chắc chắn sẽ bùng lên như các nước Đông Âu, th́ bạo quyền ắt phải tiêu không sớm th́ muộn. Theo nguyên lư Triết Học Dịch khi hiện tượng xă hội đầy dẫy tội ác và bất công th́ họa đă kề.

Câu 6./ Ăn no ủn ỉn LỢN kêu ngày: Tới năm Đinh Hợi 2007 CSHN  có thể được thế giới viện trợ kinh tế, hoặc Mỹ cho vào WTO và tối huệ quốc (quy chế thương mại vĩnh viễn PNTR) mà CS đang khát vọng. Và cũng từ ấy, tiếng kêu than của dân tộc bị áp lức, không tự do dân chủ, tôn giáo bị đàn áp vang lên sẽ biến thành cuộc cách mạng dân tộc vùng lên xóa bạo quyền. Nếu câu nầy ứng nghiệm, th́ cũng phải tới năm Canh Dần 09 trở đi (hổ nhập lâm) cọp về rừng mới hoàng thành.

Sáu câu thơ Sấm trên, trùng hợp nhịp nhàng với ṿng chu kỳ "Lục Thập Hoa Giáp 1945-2005" báo hiệu ngày tàn của chế độ CS Hà Nội bắt đầu. Những biến cố khách quan của lịch sử đang thúc đẫy nguồn lực chân thiên bừng lên diệt hệ qủa ác tà bá đạo, đó là phạm trù tất yếu trên chu tŕnh suy tàn của chủ nghĩa CS theo quy luật  Dịch Lư.

Nhân loại cũng đă bao lần chứng kiến từ cổ, kim: Hùng mạnh và hung tàn như đế quốc Mông Cổ, dưới vó ngựa xâm lăng của Thành Cát Tư Hăn bành trướng từ Á sang Âu. Một đế quốc La Mă, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Pháp và một đế quốc Anh, với niềm kiêu hănh và tự hào rằng:"Mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh"  rồi trục tam giác phát xít: Đức, Ư, Nhựt chia thế giới làm ba khu vực để thực hiện mộng xâm lăng bá quyền thống trị. Gần đây tới lượt Nga và Mỹ, CS Nga cũng tiêu tan, chỉ c̣n Mỹ "múa gậy vườn hoang" nhờ có câu trên đồng Mỹ Kim có câu thần chú "IN GOD WE TRUST" chỉ khi nào, câu nầy biến đi (vương đạo suy, bá đạo thịnh) th́ cũng không thoát khỏi số phận theo quy luật dịch lư.    

Lê-Nin áp dụng học thuyết ảo tưởng của Karl Marx, anh chàng triết gia râu ria sống nghề viết lách không sao khá nỗi, trút hận thù lên bọn chủ nhân, trưởng giả giàu có ăn chơi xa hoa không cạn túi tiền. Đă căm thù  tận xương tủy nên đẻ ra cái học thuyết "thiên đường bánh vẽ" (CNCS) một thứ quái thai sinh ra chủ nghĩa CS, lấy hận thù và đấu tranh giai cấp làm  nền tảng. Rồi đưa ra biện chứng pháp duy vật và duy vật sử quan để phản biện, mặc dầu không đứng vững. Tuy nhiên, cũng làm đảo điên mọi trật của nhân loại, gây vô vàn tội ác hơn nửa thế kỷ qua. Sự kiện nầy, đă kích động được tầng lớp công nông trong xă hội bán khai, kiến thức phân tách và tŕnh độ lư luận giới hạn chiếm đại đa số trong xă hội, mà những hiện tượng bất công đang phơi bày trên đà đào thải qua bối cảnh khách quan lịch sử tác dụng lên tâm lư giới công, nông. Từ đó, tạo môi trường mầu mỡ để hạt giống CS nẩy mầm và phát triển nhanh chóng trên 1/2 phần địa cầu (nơi các dân tộc thuộc địa) Tuy nhiên chu kỳ nầy phải chờ đi vào qũy đạo "Lục Thập Hoa Giáp"  th́ hiện tượng bá đạo trên đà thịnh suy, lúc đó giai cấp công nhân, nông dân mới bừng tỉnh cơn mê, chợt nhận ra rằng: bọn kư sinh trùng CS đă lừa bịp và hút máu xương họ sắp ngă qụy. Đau thương đó mới biến thành sức mạnh phi thường; những chiếc "Búa Liềm" bất chấp họng súng của bọn công an mật vụ. Nấm tay họ bỗng biến thành chiếc "búa thần vạn năng" hàng triệu nấm tay xuống đường giơ cao và hét to "đả đảo CS". Và chỉ ngần ấy thôi!, đă đập tan thành tŕ CS Nga và Đông Âu trong thời gian kỷ lục, khiến thế giới ngỡ ngàng sững sốt lẫn vui mừng vô hạn. Kỷ nguyên hiểm họa CS đă chấm dứt, họ đang thực sự làm chủ vận mạng đất nước và thăng hoa dân chủ. Thần tượng Lê-Nin đúc bằng đồng đen bị cẩu đầu lôi xuống, cờ Đỏ Búa Liềm nhuộm máu đốt thành tro, tế hồn thiêng sông núi và anh linh dân tộc từ khi tà thuyết nầy gieo rắc. Tên TP Lénie grat cũng nhanh chóng bôi xóa.

Trong sự nghiệp cách mạng đó, có những nước như Ba Lan, Tiệp Khắc  khởi động từ hơn hai, ba thập niên trước,nhưng chu kỳ vận nước chưa đến.

Cuộc cách mạng Nga được sự tiếp sức của nhiều đảng viên CS Nga ly khai, hoặc tỉnh ngộ tiêu biểu như: TBT Mikhail Gorbacheve cùng Boris Yeltsin được thế giới ngưỡng phục, ca tụng người hùng của thập niên 80, và được liệt vào hàng "vĩ-nhân thế giới".

Qua bài học lịch sử Nga và Đông Âu đó, liệu các chế độ CS Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba có thoát khỏi không? nhứt định là không! với câu"Thiện ác đáo đầu chung hữu báo"

B.- Bàn Về Lá Quốc Kỳ Viêt Nam Cộng Ḥa: 

Ba Sọc đỏ trên nền vàng: là biểu-tượng huyết thống ba miền của Tổ Quốc mà tiền nhân dày công dựng nước, giữ nước, dân tộc Việt  giống da vàng.

Mang tính đặc thù trên; là quốc hồn của dân tộc kết tinh từ  thiêng liêng sông núi và anh linh tiền nhân, của bao lớp anh hùng liệt nữ đă đem xương trắng, máu đào điểm tô cho dải non sông gấm vóc từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Do đó mà các nhà hiền triết tiền bối đă dày công nghiên cứu, đào sâu trong kho tàng văn hoá lẫn Triết Học một cách uyên thâm để chọn lựa từ màu sắc, h́nh tượng và ư nghĩa thiêng liêng của nó với thiên hướng dân tộc trường tồn và thăng hoa chân lư.

Ban đầu cũng ba sọc đỏ, nhưng sọc giữa đứt đoạn, biểu tượng quẻ LY trong Dịch Học. Ly là lửa, mạnh mẽ tượng trưng cho phương Nam theo vị-trí địa lư mà tiền nhân đă dựng nước và mở nước, nhưng dễ sinh "tà lực". Sau đó được thay đổi, sọc giữa nối liền, thành  ba sọc đỏ tam song, là quẻ CÀN (Kiền) là TRỜI  thuần dương mạnh mẽ biểu tựợng cho Rồng (ḍng giống Lạc Hồng) theo huyền sử. Ba sọc cũng biểu tượng "Thiên, Địa, Nhân" và cũng tượng trưng ba miền của đất nước (Bắc, Trung, Nam). Nền vàng vừa biểu-tượng chủng tộc da vàng cũng vừa biểu tượng hành Thổ (trung-ương). Nguyên lư tương sinh trong ngũ hành: Ba sọc đỏ, nền vàng là hành "Hỏa sinh Thổ" (Tất cả vật chất trong vũ trụ do nhiệt lượng của hỏa  đốt cháy ra tro bụi cấu tạo thành đất).

Triết học dịch, quẻ CÀN có bốn đức lớn hơn hết là: "Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh" Đức Nguyên là nguồn gốc, lớn mạnh, Đức Hanh là thông đạt, Đức Lợi là thích đáng, Đức Trinh là chính  bền và chung thủy,

Tuy nhiên, theo nguyên lư ba sọc quẻ Càn: bị triệt trong cực thịnh rồi hữu hối (phục hồi lớn mạnh và chính bền). Do những yếu tố khách quan trên, mà lá cờ VNCH trở thành thiêng liêng bất diệt, mang một ư nghĩa nhân bản Triết Học cao siêu không thể nào xóa đi trong ḷng dân tộc và Tổ Quốc.

CS Hà Nội dùng lời mỉa mai gọi là "cờ ba que", nhưng thâm tâm chúng vô cùng lo sợ (chính ngành thông tin, văn hóa CSHN đă soạn dịch sách cổ thư của Tàu thành những tác phẩm đồ sộ, đặc biệt nghiên cứu bộ Kinh Dịch, chúng đă áp dụng vào chiến trường MN về thuật dụng nhân, dùng nguyên lư ngũ hành tương khắc khống chế đối phương để đạt tới cứu cánh). Từ sau 1975, chúng đă chi rất nhiều tiền cho bọn Việt gian tay sai ở hải ngoại, t́m mọi cách xóa ngọn cờ nầy nhưng không thành; đă bị lực lượng CTNCT các tổ chức CĐ người Việt QG bẽ găy. Do đó mà ngọn cờ chính nghĩa chúng ta tung bay trên khắp bầu trời tự do của thế giới, nơi có người Việt tỵ nạn CS, và đă được các chính quyền quốc gia ấy ra Nghị Quyết công nhận. Khiến bọn chóp bu Bắc Bộ Phủ điên đầu.

Sự kiện nầy, lực lượng CTNCT/VN hải ngoại minh danh tuyên bố: "Cuộc chiến đẫm máu do CSHN gây ra đă chấm dứt, từ khi bại tướng Dương-Văn-Minh đầu hàng, buộc QĐ buông súng ngày 30-4-1975". Nhưng "trận chiến tâm lư giữa chính nghĩa tự do của dân tộc với bọn CSHN vẫn tiếp diễn quyết liệt, từng ngày mặt trận nầy được nhân loại yêu tự do hậu thuẫn đang đẩy lùi chúng tới gần bờ sụp đổ."

C.-Bàn qua lá cờ của CS Hà Nội:

Nền đỏ Sao vàng: nền đỏ biểu tượng "Hành Hỏa" Sao Vàng "Hành Thổ"và năm cánh tượng trưng"Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc"  với CS giải thích : (Sĩ, Công, Nông, Thương, Binh, "ngôi sao biểu tượng Đảng lănh đạo soi đường dẫn lối, nền đỏ biểu tượng màu chiến thắng). Nhờ quy luật tương sinh, tương đối chế hóa, nên sự tồn vong trong bối cảnh khách quan của lịch sử. Khi vào qũy đạo chu kỳ "Lục-Thập Hoa-Giáp"  ắt phải hủy diệt, bởi những hệ quả tà quyền, bá đạo tác dụng mạnh mẽ lên dân tộc.

Bàn thêm tà sắc màu cờ: Nh́n sắc đỏ mênh mông phủ quanh chiếc sao vàng le lói như  đắm ch́m giữa biển máu, biển lửa. Một bằng chứng hiển nhiên, từ khi đảng CS xuất hiện, màu cờ "tà sắc" nầy nhuộm máu giống ṇi, tàn phá quê hương, điêu linh dân tộc, đồng bào từ Bắc chạy vào Nam 1954, rồi từ VN vượt đại dương mênh mông đến Mỹ 1975 và các nước tự do trên thế giới. Lịch sử nhân loại từ ngàn xưa, "Tà Phái" (bá đạo) chỉ thành công buổi đầu như trận cuồng phong, rồi sau đó tàn lụi vĩnh viễn.

Tóm lại, màu cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH (màu hiền ḥa vương đạo) là một kết tinh văn hóa nhân bản dân tộc, là Thiên Đạo (Quẻ Càn) mà thánh Khổng Tử đă nói "Thuận Thiên giă tồn, nghịch Thiên giă vong" vậy !

Triết Học Dịch có giải thích thêm rằng: Trong cái "họa nhân bản" th́ mầm "phúc" bắt đầu nẫy sinh. Do đó gần ba triệu người Việt đến được bến bờ tự do trên ba mươi năm qua, con em chúng ta đă tốt nghiệp Đại Học và Cao-Học các ngành khoa học và chuyên môn tại các trường Đại Học nổi tiếng tại Mỹ và khắp thế giới một số lượng kỷ lục lớn lao, so với các sắc tộc khác. Mai nầy tan CS, th́ lực lượng trí thức chuyên gia kỹ thuật hải ngoại bắt tay với thế hệ trẻ trong nước, sẽ phục hưng xứ sở thăng hoa nhanh chóng.

Trong cái "phúc tà phái" th́ mầm "họa" cũng đâm chồi suy vong. Do đó, khi bọn CSHN cướp được miền Nam, th́ nội bộ đảng CS bắt đầu tranh chấp quyền lực phe nhóm một cách gay gắt.

   - Phe Lê-Duẫn triệt phe Vơ-Nguyên-Giáp sát ván, hạ nhục Giáp thậm tệ, một Đại Tướng, từng giữ chức Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Quốc Pḥng, Duẫn hạ bệ sai làm trưởng ban kế hoạch sinh đẻ của phụ nữ, cho qua Nga giam lỏng. Khiến nhà thơ ngục sĩ Nguyễn-Chí-Thiện mỉa mai phỉ báng t́nh "đồng chí"  bằng những vần thơ: "Ngày xưa Đại Tướng cầm quân, Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em"           

Duẫn củng cố, xây dựng đám tay chân đàn em họ Lê tiếp tục nắm quyền để triệt Giáp cho tới chết, mới bể ra vụ Tổng Cục 2, phe Giáp manh-nha có cơ hội là ngoi lên rửa hận.  

   - Họa kế là cán bộ đảng viên, bộ đội và đồng bào miền Bắc nh́n tận mắt sự phồn vinh, nếp sống văn minh và tự-do của miền Nam khiến họ ngỡ ngàng và mất hết niềm tin nơi Đảng đă tuyên truyền rằng: miền Nam bị Mỹ, Ngụy kềm kẹp và bóc lột  cùng cực, phải vào giải phóng MN, đă tác dụng ngược lại.

   - Cái họa quan thầy Nga, Tàu tranh giành ảnh hưởng, dẩn đến chiến tranh biên giới Hoa, Việt năm 1978. Bọn CSHN phải triều cống đất đai lănh hải cho CS Tàu để được bảo hộ, sau khi CS Nga và Đông Âu sụp đổ.

   - Một thảm họa chúng không thể nào thoát đó là nền tảng của học thuyết đă sụp đổ: Câu thần chú mà chúng nhật tụng để lừa bịp là: "Đảng CS chuyên chính vô sản, là đội tiền phong của giai cấp công nông". Thế bây giờ chúng đă biến thành tập đoàn "tư bản đỏ" Cán bộ đảng trong phe nhóm từ trung ương đến địa phương, tên nào cũng có tài sản khếch sù, có cổ phần trong các xí nghiệp, đưa con du học Mỹ để chuyển ngân ra nước ngoài, tên nào cũng nhà lầu, xe hơi sang trọng, và c̣n đua đ̣i thói trưởng gỉa học làm sang. Ăn chơi xa hoa, phè phỡn trên sự bần cùng đói rách của tầng lớp nhân dân lao động. Chúng cấu kết với đám chủ doanh nhân nước ngoài chèn ép, ăn xén, ăn chận, bóc lột sức lao động mồ hôi nước mắt của người trong nước và lao nô ở nước ngoài.

Ngọn lửa đấu tranh cách mạng của nông dân và công nhân, đang hồi bùng lên khắp nơi rất nhịp nhàng, trùng hợp chu kỳ "Lục Thập Hoa Giáp", qua bài SẤM của cụ Trạng Tŕnh Nguyễn-Bỉnh-Khiêm, càng rơ nét hơn trên màu cờ chính nghĩa Quốc Gia đến thời phục hưng.

Đứng trước cơn hấp hối, bọn phù thủy chóp bu Bắc Bộ Phủ cố tung ra đ̣n phép cuối cùng "lá bùa Nghị-Quyết 36" để mua chuộc bọn Việt gian tay sai ẩn núp dưới những tổ chức chống cộng cuội, dưới những nhăn hiệu truyền thông báo chí, những tổ  chức từ thiện, tôn giáo. Bọn VC nằm vùng từ lâu ngụy trá khéo léo trong các cơ quan truyền thông từ từ xuất đầu lộ diện đánh phá, gây chia rẽ hậu phương hải ngoại điểm tựa vững chắc của cao trào đấu tranh trong nước.

Gần đây, bọn tuyên vận VC và bọn Việt gian văn nô, bồi bút trên tờ Việt Weekly tại Nam Cali, ra sức tuyên truyền, ca tụng tội đồ HCM như bậc thánh sánh với Đế Nghiêu, Đế Thuấn thời xưa của Tàu, tên Xuân-Nhi ra sức nói xấu người CTNCT (HO) là lực lượng xung kích chống Cộng trên các mặt trận trong lẫn ngoài nước. Ngoài ra bọn VC c̣n đồng t́nh ủng hộ bọn khủng bố 9-11 tấn công nước Mỹ. Đă bị đồng hương khắp nơi lên án gay gắt. Tại Nam Cali CĐ cùng các tổ chức đấu tranh đă truy quét bọn VC và VG tay sai nầy bằng những cuộc biểu t́nh liên tục vào cuối tuần cho tới khi tờ Viet Weekly dẹp tiệm mới thôi.

Đặc biệt nhà văn Chu-Tất-Tiến CTNCT (HO) cùng các nhà văn khác, dùng ngọn bút sắc bén giáng xuống đầu tên văn nô VG Hồ-Văn Xuân-Nhi và Trịnh-Hội, như quả đấm hàng ngàn cân dập tắt ngay mồm hồ đồ bọn chúng.  

Chúng ta cần lưu ư: bọn truyền thông Việt gian và tay sai, chúng bỏ qua nghi thức chào Quốc Kỳ. Sự kiện nầy giúp chúng ta nhận diện bạn, thù một cách rơ ràng giữa lằn ranh "Quốc, Cộng; để mai kia khi tan giặc, chúng không c̣n ǵa mồm chối căi trước sự phán xét của dân tộc và lịch sử"

 

Cao Gia

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

Trở về đầu trang