Hồi Ức Tù Cải Tạo Việt Nam

Lời Mở Đầu

Mục Lục

Các chương:

1. 30 Tháng 4 Năm 1975, ngày Quốc Hận của Dân Tộc Việt Nam 

2. Chơi vơi giữa dòng sóng đỏ

3. Bắt đầu cuộc đổi đời

4. Một tháng học làm người xã hội chủ nghĩa

5. Mùa nhồi sọ mở màn

6. Lên đường lao động cải tạo tư tưởng

7. 1976 - Bính Thìn, Tết đổi đời

8. Suối Máu, Tam Hiệp, Biên Hòa, quỷ đỏ thị oai

9. Bắt đầu nếm mùi miền Bắc xã hội chủ nghĩa

10. Lao động là vinh quang!

11.  Xã hội chủ nghĩa và tình người

12. Thiên la địa võng xã hội chủ nghĩa

13. Chính sách khoan hồng nhân đạo của nhà nước xả hội chủ nghĩa trước sau như một

14. Yêu lao động là yêu xã hội chủ nghĩa. Yêu xả hội chủ nghĩa là yêu nước

15. Nhân quyền trong xã hội chủ nghĩa

16. Lao động cải tạo, thước đo lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa

17. Cái giá phải trả để trở thành người xã hội chủ nghĩa

18. Đôi giọt “Mật Đường” tạo niềm tin cho tù

19. Về miền đất Tổ Hùng Vương trở thành tù không án

20. Ốc đảo Tân Lập (Vĩnh Phú) địa ngục trần gian

21. Tư pháp kiểu cộng sn, tù phi tự viết bn luận tội để lên án mình

22. Muốn trao đổi lấy đô la, cho gia đình nuôi tù mập

23. Nếp sống và phong cách con người xã hội ch nghĩa Việt Nam

24. Những ngày cuối, trong địa ngc trần gian “Tân Lập - Vĩnh Phú”

25. Tung lá bài "tháu cáy" để nèo co giá c

26. Mút mùa lao khổ giữa lòng Tờng Sơn

27. Kết qu cách mng xã hội, ca hồ chí minh và đng cộng sn Việt Nam

28. Những ngày tháng cuối, lưu đầy ci to ti miền Bắc vĩ tuyến 17

29. Chuyến tu ha về Miền Nam, sau 6 năm lưu đầy biệt xứ

30. Tri Z30c Hàm Tân,  tia sáng cuối đường hầm

31. Dùng chính sách thâm độc lao động ci to tư tưởng, cộng sn Việt Nam đã thất bi ê chề

32. Bản chất tàn bo thâm độc  ca Việt cộng vô đch thế giới

33. Tư tưởng độc đáo ca bác hồ : “Đừng giết chúng nó, bắt chúng nó làm,  ngày không đ tranh th làm đêm...”

34. Rập khuôn theo quan thầy Liên xô, Việt cộng cũng đổi mới, cởi trói, mở cửa.

35. Khúc quanh sau cùng  ca đi nn ci to

36. Rời ốc đo nh tri tù Z30d,  vào ốc đo lớn Thành hồ

37. Thành qu 13 năm đổi đời theo xã hội ch nghĩa

38. Những cố gắng cuối cùng để thoát khi vòng kềm kp ca cộng sn Việt Nam

39Chặng đường cuối cùng dẫn đến tự do hnh phúc

 

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Ðồng Bào Ðau Khổ

 
 
 
 

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 14 Mar 2015 02:17 PM