Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Organization of the Federation

of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

A Nonprofit corporation-

Tax exempt under IRC Section (501)(a)(3)

Địa chỉ nhận thư tín: 20644 E. Arrow Highway #213, 

Covina, CA 91724-1315

Tel: (626)278-1702

PHÂN ƯU

 

ĐƯỢC TIN BUỒN

 ĐẠI TÁ QLVNCH

NGUYỄN VĂN KHANG

 

Khóa 10 P Trường Võ Bị Liên Quân Dalat

Đệ Tứ Đẵng Bảo Quốc Quân Chương

18 Huy Chương VNCH các loại

 

Huy Chương Bronze Star Hoa Kỳ

 

Tốt nghiệp Trường Thiết Giáp Saumur,Pháp Quốc

 Trường Thiết Giáp Fort Knox, Kentucky, Hoa Kỳ

Trường Chỉ Huy Tham Mưu Leavenworth, Kansas Hoa Kỳ

Trường Quân Báo & Phản Du Kích Mã Lai

Trường Quân Chánh Quốc Gia

Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 52 Bộ Binh Sư Đoàn 18

Tham Mưu Trưởng, Tiểu Khu Phó Tiểu Khu Gia Định

 

ĐÃ TẠ THẾ NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2018

TẠI MONTREAL, CANADA 

HƯỞNG THỌ 93 TUỔI

 

TỔNG HỘI CTNCTVN VIỆT NAM

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Một quân nhân ưu tú đã, ngoài các chức vụ nêu trên,  phục vụ Đất Nước trong hai lãnh vực Quân và Chánh-nguyên Phụ Tá Chánh Sở Thanh Tra Quân Đoàn III; nguyên Quận Trấn Trưởng Bình Tuy, Ba Xuyên; nguyên  Quân Trưởng Năm Căn, Tân Bình- với nhiệm vụ sau cùng là XLTV Cục Mãi Dịch, Tổng Cục Tiếp Vận, Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.

Chiến hữu Nguyễn văn Khang đã cùng các Cựu Tù nhân Chính Trị Việt Nam chia sẽ vòng lao lý của CSVN suốt 11 năm 4 tháng 17 ngày. 

 

 

XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng Chiến Hữu Nguyễn Như Thành, Hội Trưởng Hội Tù Nhân Chính trị Việt Nam, Khu Hội Canada

Tổng Thư ký Giám Sát, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal

và Bà Luơng Thị Điệp cùng Tang Gia Hiếu Quyến

 

NGUYỆN CẦU ANH LINH CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN KHANG

VỀ TRÚ CÕI HỒN THIÊNG SÔNG NÚI VIỆT NAM

 

       BAN CỐ VẤN                                        BAN CHẤP HÀNH                        BAN GIÁM SÁT

 CH Nguyễn Trung Châu                         CH Cựu Đại tá Nguyễn văn Quí               CH  Lê văn Sanh

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 04 Oct 2018 07:55 AM