Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Organization of the Federation

of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

A Nonprofit corporation-

Tax exempt under IRC Section (501)(a)(3)

Địa chỉ nhận thư tín: 20644 E. Arrow Highway #213, 

Covina, CA 91724-1315

Tel: (626)278-1702

email: <tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com

                                 Ủy ban cứu trợ bão lụt

                              Tâm thư

 Kính thưa quý niên trưởng,

Thưa quý chiến hữu CTNCTVN,

Trận bão lụt HARVEY vừa qua đã tàn phá biết bao tài sản kể cả tính mạng của cư dân tại thành phố HOUSTON.Trước sự tổn thất và thống khổ của hằng vạn cư dân tại địa phương, chúng tôi được biết có một số gia đình CTNCTVN chúng ta cũng lâm vào khổ nạn nầy

Tổng hội đã kịp thời ra văn thư thành lập một “ Ủy ban cứu trợ bão HARVEY”.  Kính thưa quý vị , tôi đã nhận trách nhiêm trưởng ban do Tổng hội giao phó trong một thời điểm vô cùng khó khăn: vì hầu hết các nơi đều nhanh chóng thành lập ban cứu trợ,các Cộng đồng,Hội đoàn và Đoàn thể Tôn giáo đều thi nhau tổ chức kêu gọi cứu trợ khắp nơi,tại địa phương Dallas chúng tôi cũng không ngoại lệ.Chúng tôi đề nghị là Ủy ban chúng ta chỉ giới hạn trợ giúp cho những gia đình CTNCT bị nạn mà thôi.

Kính thưa quý CH,tất cả chúng ta đã bị bọn giặc cộng đày đọa suốt nhiều năm dài trong lao tù,một lần trắng tay đến được vùng đất hứa và phải vất vả trăm bề suốt thời gian dài tạo dựng lại thì bị thiên tai cuốn sạch,thử hỏi còn cảnh thương tâm nào hơn?Chúng ta tổ chức gây quỹ lúc nầy đều bị dẫm chân nhau và kết quả khó mà thành công được.Tôi tha thiết xin quý chiến hữu chủ tịch các khu hội cố gắng kêu gọi sự trợ giúp rất cần thiết cho những người bạn tù của chúng ta trong tinh thần “ Lá lành đùm lá rách “Kính mong!

Chúng tôi xin được phát động phong trào gây quỹ nầy trong thời hạn một tháng đến ngày 10-10-2017 là tổng kết và phái đoàn sẽ đến cùng khu hội Houston trao cho gia đình lâm nạn

Chi phiếu xin ghi: FVNPPFAF

Memo: Cứu trợ bão HARVEY

Liên lạc xin gọi:

Phan v Phúc, Tl# 214-3363416,Email=”phucpd219@yahoo.com

Nguyễn v Vui Tl#504-3556783

Nguyễn-Thực Tl#832-2875408

 

Kính chào đoàn kết

CTNCT PHAN-VĂN-PHÚC

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 17 Sep 2017 02:13 PM