Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Organization of the Federation

of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

A Nonprofit corporation-

Tax exempt under IRC Section (501)(a)(3)

Địa chỉ nhận thư tín: 20644 E. Arrow Highway #213, 

Covina, CA 91724-1315

Tel: (626)278-1702

email: <tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com

VĂN THƯ SỐ:  01 TH /VT

Covina ngày 8 tháng 9, năm 2017

Kính gởi:

QUÝ CH CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN CÁC KHU HỘI, PHÂN KHU HỘI CTNCTVN,

Trích Yếu: Về việc cứu trợ Bão Harvey tại Houston, TX

Kính thưa Quý Chiến hữu,

Kinh nghiệm từ chiến dịch cứu trợ 43 gia đình CTNCTVN lâm nạn do KH Baton Rouge, LA, thống kê năm 2016 nay được vận dụng để giúp KH Houston. Chủ yếu vẫn là các KH/CTNCTVN tại các nơi đứng ra đãm trách, với các hướng dẫn do BCH/TH đề ra.

Vừa qua, trong chiến dịch cứu trợ Baton Rouge, các cháu hậu duệ tại các địa phương,-như là tại Colorado, Dallas,TX và trong các gia đình CTNCTVN các nơi- đã tích cực tiếp công và tiếp của với cha, ông mình; cũng như tại Dallas, TX, năm nay các cháu đã giúp điều hành chương trình yểm trợ TPB/VNCH một cách tốt đẹp.

TP Houston TX và các nơi phụ cận có đông đảo đồng hương VN cư trú lập nghiệp. Hiện nay cả nước Mỹ đang nô nức đóng góp nhân tài vật lực cho TB Texas. Đa thiểu ít nhiều cho các chiến hữu CTNCTVN và gia đình cũng là cần để thể hiện truyền thống "Không Quên Bạn Tù" của người cựu tù nhân chính trị Việt Nam chúng ta..

Tiếp theo VT số 079 TH/VT, được phổ biến đến quý chiến hữu ngày 2/9/2017, VT này ấn định các nguyên tắc cứu trợ như sau:

I. Thời hạn tiến hành quyên góp

Bốn (4) tuần lễ: Từ ngày 10/09/2017 đến ngày 10/10/2017.

2. Đơn vị quyên góp

Đơn vị chủ động lạc quyên tại từng địa phương là KH/CTNCTVN sở tại.

Các CH chủ tịch và thành viên KH vận động kêu gọi các CTNCTVN và gia đình, các thân hữu và đồng hương hảo tâm đóng góp; lập danh sách tên cá nhân hay các tổ chức cùng số tiền cho trong thời hạn ghi trên.

3. Hậu Duệ CTNCTVN tham gia cứu trợ

Các CH chủ tịch và thành viên KH vận động kêu gọi khích lệ các cháu tích cực cùng cha, ông góp công, góp của cho các gia đình CTCNCTVN..

Các cháu còn có thể giúp trong công việc vận động, lập hồ sơ, danh sách vv..phụ gánh công việc giấy tờ.

3. Đơn vị nhận cứu trợ

Theo đề nghị của CH Chủ Tịch KH/CTNCTVN Houston:

-Chi phiếu xin ghi Nơi nhận: FVNPPFAF

Memo: Cứu trợ bão Harvey

-Gởi về: Khu Hội Houston

P.O. Box 720469

Houston, TX.77272-0469

Các KH hoàn tất cuộc lạc quyên vào cuối thời hạn nói trên, xin giữ lại, cho đến khi KH Houston sẵn sàng tiếp nhận. BCH/TH và KH Houston sẽ có thông báo gởi các KH và PKH..

4. Liên lạc Ủy Ban Cứu Trợ:-

      Trưởng Ban, CH Phan văn Phúc, tại Dallas, TX.

       Điện Thoại:(214) 336-3416

       email: <phucpd219@yahoo.com>

      - Phó Ban: Nguyễn văn Vui

       Điện Thoại:(504) 355-6783

        email: <phuocson@live.com

      - Phó Ban: Nguyễn Thực

       Điện Thoại (832) 287-5408

     Kính gởi lời chào Đoàn Kết

         TM/BCH/THCTNCTVN                                          TM/ ỦY BAN CỨU TRỢ

                Chủ Tịch                                                                            Trưởng Ban

         Cựu Đại tá Nguyễn văn Quí                                                 Phan văn Phúc

          Description: C:\Users\THUYEN\Desktop\000KyQui.jpg

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 17 Sep 2017 02:11 PM