Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Organization of the Federation

of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

A Nonprofit corporation - Tax exempt under IRC Section (501) (a) (3)

Địa Chỉ NhậnThư: 20644 E. Arrow Highway, #213, Covina, CA 91724-1315

Tel: (626) 278-1702   Email: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com       

                       

Covina, ngày 9 tháng 2 năm 2017                       Số  068 TH /VT/17

VĂN THƯ

KÍNH GỞI QUÝ CHIẾN HỮU CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN CÁC KHU HỘI &

PHÂN KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

 

Trích Yếu: Phổ biến kết quả Phiên Họp Trên Phone  của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mở Rộng ngày Thứ Ba 7/2/2017.

             

Thưa Quý Chiến Hữu

 

1. Vào ngày 29/1/2017 BCH/TH đã cùng Chiến Hữu Phan văn Phúc -Đặc trách Cứu Trợ và Yễm Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa- gởi Văn Thư số 067/TH/VT  thông báo rằng ngày 19 tháng 3, năm 2017  tới đây Khu Hội Dallas sẽ tổ Chức Đêm Nhớ Người Thương Binh, theo truyền thống. Bức thư báo trước  các nét tổ chức lớn Cho buổi sinh hoạt: Thời gian; địa điểm tại Dallas; chương trình tham dự của MC Nam Lộc với các  nghệ sĩ đến từ Cali và nhứt là có sự tiếp tay của các hậu duệ Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Văn Thư cũng gợi ý về các hình thức đóng góp tiếp tay với Khu Hội Dallas.

  

2. Với ngày tháng đã gần kề, và việc tổ Chức đang  được ráo riết tiến hành , Chiến Hữu Phan văn Phúc yêu cầu Ban Chấp HànhTổng Hội họp mở rộng cùng các  Phụ tá, để hoàn chỉnh việc tổ chức và một lần nữa kêu gọi các nơi tiếp tay, là điều mà Chiến Hữu Phúc  -người đứng mũi chịu sào - lâu nay thiết tha mong mỏi.

Vơi sự chủ tọa của Chiến Hữu Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội, toàn thể Ban Chấp Hành đã có mặt, cùng các Phụ tá Phan văn Phúc, Trần trọng Thuyên... Vì trở ngại kỷ thuật phone, Chiến Hữu Nguyễn văn Sứ nay nhận các tài liệu  này để được cập nhựt...

 

3. Xin lần lượt thông báo  đến quý Chiến Hữu, nhờ phổ biến rộng rãi đến các thân hữu và đồng hương  các diểm sau dây:

              

                 A. Tình hình  yểm trợ TPB/VNCH hiện nay.

              B. Các Nhận định BCH/TH chuyển đến  quý Chiến Hữu.

              C. Đề nghị của CH Phan văn Phúc với Quý Khu Hội & Phân Khu Hội.  


A. TÌNH HÌNH YỂM TRỢ TPB VNCH HIỆN NAY                  

 Năm nay, công cuộc  gây quỹ Thương Phế Binh có các đặc điểm sau đây:

     A. Nghệ sĩ Nam Lộc tình nguyện đến làm MC cho buổi tiệc, không lấy tiền, Chiến Hữu nhờ vé máy bay thôi. Lâu nay, Ông Nam Lộc đi nhiều nơi dùng tài hoa giúp cho có sự hấp dẫn, vừa quảng bá cho một phương thức mới trợ giúp Thương Phế Binh. Theo như Chiến Hữu Phúc cho biết đây là sáng kiến thiện nguyện của cá nhân Ông Nam Lộc, chứ không làm cho tổ chức nào.

     B. Nam nay hai Chiến Hữu Phúc và Chiến Hữu Chính được sự trợ giúp của các Cháu Hậu Duệ Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại địa phương, mà đứng đầu là Cháu Bảo Vinh - đang tích cực phụ giúp Tổng Hội và Khu Hội Dallas, và cũng đang có triển vọng đắc cử  Chủ Tịch Cộng Đồng Dallas.

      C. Có nhiều hậu duệ trợ giúp. Số 700 hồ sơ Khu Hội Dallas đang có được giao Cho các Cháu chia nhau cứu xét tiếp tay với Chiến Hữu Phúc và Chiến Hữu Chính, đồng thời phân loại theo kỹ thuật và tiêu Chiến Hữuuẩn  hoàn thành một kho dữ liệu (database) về Thương Phế Binh. Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu sẽ chuyển 100 hồ Sơ đang giữ đến Khu Hội Dallas..

       D. Một hậu duệ thành công (Lê Thành) trên thương trường sẽ tặng một Chiếc ghế massage Luraco trị giá $4,000.00 để bán vé xổ số  trong bửa tiệc.

 

B. CÁC NHẬN ĐỊNH BCH/TH CHUYỂN ĐẾN QUÝ CHIẾN HỮU:

1. Rõ ràng lượng hồ sơ xin giúp đỡ nay lên cao, tốc độ giải quyết không tăng hơn nếu KH Dallas tiếp tục đơn độc gánh vác.

2.  Lần đầu tiên có sự tiếp tay của các  hậu duệ. là một điểm son trong nỗ lực của một số KH  xây dựmg Lực Lượng Hậu Duệ, như  Dallas- Colorado

3. Các Chiến Hữu Trần trọng Thuyên -Phụ tá Truyền thông TH- và Nguyễn văn Thành -Tổng Thư Ký BCH- đã phác họa sinh hoạt và kinh nghiệm cứu trợ TPB mà một số KH đã tiến hành riêng lẽ, đã giúp cho việc soạn thảo văn thư này, nhằm  đề nghị các đơn vị  chưa tham gia, nếu như có  thể , cùng chia sẻ  gánh nặng . Như KH Oaklahoma đã giải quyết được 60 hồ sơ TPB.

4. Chiến Hữu Phúc  dự định  làm plaque vinh danh các Cháu hậu duệ,. Các Chiến Hữu dự họp đã góp  ý để nội dung tấm vinh danh và đối tượng nhận plaque  được chọn phù hợp với  danh nghĩa và Chính nghĩa của hệ thống Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.

 

C. ĐỀ NGHỊ CỦA Chiến Hữu PHAN VĂN PHÚC ĐỐI VỚI CÁC KHU HỘI:

 

1. Tổng Hội xin chuyển  lời Chiến Hữu Phan văn Phúc, nhờ quý Chiến Hữu giúp Dallas  theo các phương thức chọn lựa dưới đây:

            a-Vận động  các nhà  hảo tâm, lạc quyên và gởi tiền ủng hộ  về cho Ban Tổ Chức Đêm Gây Quỹ.

 

           b-Nếu có điều kiện và thu xếp được, xin quý Chiến Hữu thân hành về Dallas tham dự cho buổi gây quỹ được thêm phần hào hứng.. Và tuỳ khả năng,  xin nhận bảo trợ  mang về địa phương mình  một số hồ sơ Thương Phế Binh.

                                                                     

2. Xin quý Chiến Hữu liên lạc với  anh Phan văn Phúc  ở:  

            Số phone   1(214)336-3416

            Email:  phucpd219@yahoo.com để Chiến Hữu Phúc cùng anh em sắp xếp việc thực hiện các phương thức nói trên..

 

3. Xin quý Khu Hội, Phân Khu Hội lưu ý viết  các Checks ủng hộ Đêm Gây Quỹ như dưới dây:  

      -Check viết cho: FAFVPP  (là trương mục  ngân hàng của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam)

      -Ở Memory xin ghi: YT/TPBVNH/2017 (Yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa)

           

Xin Cảm Tạ và Thân kính Chào tất cả quý Chiến Hữu cùng với Lời Chúc Năm Mới 2017 sức khỏe dồi dào và đấu tranh thành đạt .

           

TM/BCH/THCTNCTVN

          Chủ Tịch

   Nguyễn văn Quí

  

       Nơi nhận:

-Ban Chấp Hành TH và các Chiến Hữu Phụ tá TH.

-Ban Truyền Thông TH

          "Để phổ biến trong Hệ thống TH"

___________________________________________________________________

Quý Chiến Hữu có thể xem trên Web   www.Chinhviet.net trong đề muc Tổng Hội: hoặc click vào link: Văn Thư số 68 V/v Ban Chấp Hành Tổng Hội họp về việc yểm trợ ngày gây quý cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 26 Feb 2017 05:50 AM