Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

 TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KẾT QUẢ BẦU CỬ

Tân Ban Chấp Hành & Ban Giám Sát Tổng Hội

Đại Hội Kỳ 13 Nhiệm kỳ 2016 – 2019 tại Orlando, ngày 01 & 02-2016

      - Chiếu Bản Điều Lệ Tổng Hội ngày 18-02-1989 tại Orange County California.

       - Chiếu Nghị Quyết 10 Đại Hội Bất Thường ngày 23-6-2006 tại New York. 

       - Chiếu Văn Thư số 52/TH/VT ngày 22 tháng 3-2016 của Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN.

 Đại Hội Kỳ 13 Tổng Hội Cựu TNhân Chính Trị Việt Nam Hải Ngoại được diễn ra long trọng lúc 09:00 sáng Thứ Bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2016 tại Hội Trường Khách Sạn Quality 626 Lee Rd, Orlando, Florida – USA.

 1. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

 Đại Hội đã có sự tham dự của các đại biểu và cá nhân hội viên thuộc các Khu Hội Bắc Cali; Dallas, TX; Georgia; Oklahoma; Houston; New Orleans; Utah; Canada và Orlando Khu Hội chủ nhà - tổ chức Đại Hội - và các chiến hữu thuộc Ban Chấp Hành Tổng Hội và Ban Giám Sát Tổng Hội nhiệm kỳ 2013-2016. 

 Sau các nghi thức chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ,  Mặc Niệm, và nghi thức khai mạc Đại Hội, Chiến Hữu Trịnh Tuấn Anh- Thư Ký Ban Tổ Chức Đại Hội - đã cộng bố các Thư Chúc Mừng Đại Hội thành công tốt đẹp và góp Đại Hội phí từ các các đơn vị cáo lỗi không về tham dự được. Đó là: Khu Hội Tacoma, WA; Phân Khu Hội Atlantic City, NJ; các Khu Hội Colorado; Hawaii; Los Angeles; Nam Cali; Pháp Quốc và Khu Hội Stockton.

Công tác do các Cơ chế Tổng Hội thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2016 đã lần lược được Chiến hữu Nguyễn văn Quí, thay mặt Ban Chấp Hành Tổng Hội và Chiến hữu Lý văn Long, thay mặt Ban Giám Sát Tổng Hội trình bày. Ban Giám Sát nhận xét: Ban Chấp Hành Tổng Hội đã sinh hoạt có cân nhắc, nhưng rất nhạy bén hơn trước về các vấn đề của thời cuộc.

 Đại Hội đã tích cực đóng góp bổ túc cho những thiếu sót trong nhiệm kỳ qua và đề nghị những công việc cần làm trong nhiệm kỳ trước mặt. 

 Đại diện Hậu Duệ Tổng Hội Cựu TNhân Chính Trị Việt Nam đã phát biểu, và Đại hội đã được nghe về đóng góp tốt đẹp của thế hệ  hậu duệ tại   Bắc Cali. 

Chiến Hữu Cao Gia – Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Tổng Hội đọc Tham Luận Chính Trị.

Chiến Hữu Hoàng Minh, Phó Ngoại Vụ Ban Chấp Hành Tổng Hội,  điều khiển chường trình cho Đại Hội.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CƠ CHỀ TH NHIỆM KỲ 2016-2019

 Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu, Trưởng Ban; Chiến Hữu Châu Ngọc An, Phó Trưởng Ban và Chiến Hữu Trịnh Tuấn Anh, Thư Ký , đã tiến hành cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành và Tân Ban Giám Sát Tổng Hội nhiệm kỳ 2016 – 2019. Kết quả như sau: 

1. TÂN BAN CHẤP HÀNH:

    A. Liên danh duy nhứt do Chiến Hữu Nguyễn Văn Quí, Thụ Ủy tái ứng cử nhiệm kỳ 2  đã  đắc cử với  thành phần nhân sự như sau:  

                             1/ CH Nguyễn Văn Quí, Chủ Tịch

                             2/ CH Nguyễn Như Được, Phó Nội Vụ      

                             3/ CH Cao Gia, Phó Ngoại Vu  

                              4/ CH Nguyễn Văn Thành, Tổng Thư Ký, 

B. Kết quả bỏ phiếu cho Tân Ban Chấp Hành, trên tổng số 37 phiếu,  là 33 phiếu thuận; 3 phiếu không thuận và 1 phiếu trắng.

C. Các Chiến Hữu Phụ Tá hiện diện được mời tiếp tục  phục vụ Tổng Hội  là:

1/ Chiến Hữu Phan Văn Phúc, Đặc trách Chương Trình Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Đặc trách Phát Triển Hậu Duệ Vùng Trung Nam Hoa Kỳ.

2/ Chiến Hữu Nguyễn Văn Sứ, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Khu Hội Oklahoma, Đặc trách Vùng Trung  Hoa Kỳ, 

3/ Chiến Hữu Trần Trọng Thuyên - cáo lỗi vắng mặt -  được Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội tuyên bố tiếp tục  tín nhiệm đặc trách Khối Tuyên Huấn kiêm Báo Điện Tử Online Chính Việt Tổng Hội.

4/ Chiến Hữu Nguyễn Văn Thành, Tổng Thư Ký, tiếp tục đảm nhiệm phần Kỷ Thuật Báo Điện Tử Online Chính Việt Tổng Hội. 

 2.  BAN GIÁM SÁT:

          1/ Chiến Hữu Lê Văn Sanh, Tổng Ủy Viên Giám Sát.  (KH Houston)

          2/ Chiến Hữu Lý Văn Long, Phó Tổng Ủy Viên Giám sát (KH Oklahoma)

Kết quả bỏ phiếu như sau: Trên tổng số 37 phiếu, Chiến Hữu Lê văn Sanh được 19 phiếu - Chiến Hữu Lý văn Long được 17 phiếu  - 1 phiếu trắng.

Đại Hội đồng thanh chấp thuận:

          3/ Chiến Hữu Mai Khuyên, Ủy Viên Giám Sát (Khu Hội Bắc California)

          4/ Chiến Hữu Nguyển Kỳ Thành, Ủy Viên Giám Sát  (Khu Hội Georgia)

          5/ Chiến Hữu Nguyễn Như Thành, Ủy Viên Giám Sát (Khu Hội Canada)

6/ Chiến Hữu Lê Xuân Mai, Ủy Viên Giám Sát (Khu Hội Utah)

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 16 Oct 2017 12:01 AM