Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Organization of the Federation

of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

A Nonprofit corporation - Tax exempt under IRC Section (501) (a) (3)

Địa chỉ nhận thư tín: 20644 E. Arrow Highway, #213, Covina CA 91724-1315

Tel: 626 278-1702   ema    il: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com  

      Covina ngày 22 tháng 3, 201                                                     Số  052  TH/VT

VĂN THƯ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KỲ THỨ 13 CỦA THCTNCTVN

Kính Gửi Quý Chiến hữu:

-Tổng Ủy viên, Phó Tổng Ủy viên  Giám Sát và Ủy viên  Giám Sát Tổng Hội CNCT/VNHN. 

-Quý CH Chủ Tịch và Thành viên BCH và BGS các Khu Hội, Phân . Khu Hội CTNCT tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Úc Châu

- Chiếu Bản Điều lệ TH/CTNCTVN ngày 18-2-1989 làm tại Orange County, CA, Hoa Kỳ  

- Chiếu Bản Điều Lệ Tu Chính  lần thứ IV ngày 23-6-2006 tại New York, Hoa Kỳ

            Ban Chấp hành TH,   Ban Tổ Chức Đại Hội TH Kỳ 13 và

            BanTổ chức  Bầu Cử Trân Trọng Thông báo:

 

A. VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI

 

Thứ I:-Thời gian

Đại Hội sẽ được tổ chức vào các ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2016 tại Thành phố Orlando, Florida.

Thứ II: Địa điểm

Đại Hội sẽ nhóm họp tại Khách sạn Quality Inn & Suites. 626 Lee Road, Orlando, Florida.

Thứ III: Các Chi tiết về  việc đến TP Orlando, FL:

1. Quí Chiến Hữu tham dự Đại Hội xin book vé máy bay về phi trường Orlando INTL- MCO.

2. Xin thông báo về BTC Đại Hội  số người, Hảng máy bay, Số chuyến bay,  Ngày giờ đến để BTC/ ĐH tiện việc sắp xếp đón tiếp.

3.Giá biểu mỗi phòng nghỉ tại Khách sạn nói trên là  $80.00 ngày đêm (phòng đôi) .

Thứ IV: Các Chi Tiết liên quan việc tham dự Đại Hội:

1.Theo thông lệ, mỗi Khu Hội yểm trợ $100.00 dollars  góp phần vào Đại Hội phí,

2.Các Khu Hội tham dự bận công tác tại địa phương không về tham dự được

          a.Gởi thư chúc mừng ĐH và những đóng góp đề nghị. Các bản văn này sẽ được đọc trước ĐH

          b.Gởi yểm trợ $100.00  dollars  góp phần vào Đại Hội phí.

3. Mỗi Đại Biểu thành viên tham dự ĐH, xin đóng $100. 00. đại hội phí bao gồm: (chi phí ẩm thực trong hai ngày, kể cà buổi tiệc tại Nhà Hàng Moose Lodge ( xem dưới đây)

Thứ V: Chương Trình Đại hội:

1.Ngày 1 tháng 7. 2016  Tiền Đại Hội bắt đầu vào lúc 6:00 PM tại Trung Tâm Sinh Hoạt của Khách Sạn .

2. Ngày 2 tháng 7, 2016  Đại Hội chính thức nhóm họp tại Trung Tâm Sinh Hoạt của Khách sạn:

a)-9:00 AM Nghi thức Khai mạc

b)-09:10 AM đến 12:00 PM, Đại Hội nghe và biểu quyết:

-Tường trình của Ban Tổ Chức Bầu Cử về thủ tục ứng cử và bỏ phiếu tai Đại Hội, 

-Tường trình của BCH/TH nhiệm kỳ 2013-2016,

-Tường Trình của BGS/TH nhiệm kỳ 2013-2016,

-Tường Trình của các Khu Hội và các Tham Luận Chính Trị (nếu có),

c)-12:00 PM   ăn trưa tại chỗ và nghỉ giải lao.

d)-1:30 PM     Ban Tổ chức Bầu Cử tiến hành các thủ tục bầu cử.

e)- 5:00 PM    Công bố kết quả Tân BCH & BGS/TH đắc cử và tuyên bố bế mạc.

 Thứ VI.-Tiệc Tiếp Tân; Tân BCH & BGS TH/CTNCTVN long trọng ra mắt  trước các  chiến hữu CTNCTVN và quan khách   tại Nhà Hàng Moose Lodge số 3082 441 Rd, Orlando, Florida từ  lúc 6:00 PM cho đến  10: 00 PM, (có Chương trình văn nghệ).

Thứ VII: Thủ tục thanh toán

Mọi  Chi phiếu liên quan Đại Hội xin ghi : Mark Truong và gửi về BTC/ĐH (Khu Hội Orlando 7750 Chinkapin Ct,  Orlando, FL 32818.)

B. VỀ THỦ TỤC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN GIÁM SÁT TỔNG HỘI CTNCTVN NHIỆM KỲ 2016-2019

 

Thứ I. Thành phần nhân sự tổ chức Đại Hội:

1.BCH Tổng Hội trách nhiệm tổng quát.

2.Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội: Ch/h Trương Minh Rạng CT/KH Orlando

3.Trưởng Ban TC Bầu Cử Tân BCH & BGS : CH Nguyễn Trung Châu Cố Vấn TH.

Thứ II:- Phổ biến và Mời lập liên danh Ứng cử Tân BCH và BGS.

          Ban Chấp Hành Tổng Hội và Ban Tổ chức Bầu cử Trân Trọng mời gọi quý chiến hữu với lòng yêu nước và sự nghiệp của người Cưụ Tù Nhân Chính Trị VN  hăng hái lập Liên Danh và cá nhân ra tranh cử:

1)- Tân BCH lập liên danh ứng cử , gồm 5 vị: 1 Thụ Ủy, 2 Phó, 1 Tổng Thư Ký và 1 Thủ Quỹ.

   a) Liên danh được số phiếu cao nhất sẽ trúng cử

           b)Trường hợp ngang số phiếu, liên danh có người Thụ Ủy cao tuổi hơn sẽ trúng cử.

2)- Tân BGS: ứng cử đơn danh:  1 Tổng Ủy Viên và 8 Ủy Viên GS.

           a)  Ứng viên ghi danh với Ban Tổ Chức Bầu Cử tại buổi bầu cử Ban Giám Sát Tổng Hội.

        b) Người có số phiếu cao nhất sẽ đắc cử Tổng Ủy Viên Giám  Sát TH/CTNCTVN.

            c)- Người có số phiếu cao kế tiếp sẽ đắc cử Phó TUVGS/TH.

           d)- Trường hợp ngang số phiếu, cá nhân  cao tuổi hơn sẽ trúng cử vào các nhiệm vụ liên hệ.

 

Thứ III. Gởi Đơn Úng Cử:

1.     Xin gởi Đơn Ứng Cử hoặc Email Ứng Cử về Ch/h Nguyễn Trung Châu TB/TC Bầu Cử

2.     Kể từ ngày ra THÔNG BÁO nầy đến ngày 10 tháng 6 năm 2016.

(Mẫu đơn ứng cử Liên danh gởi kèm)      

3. Địa chỉ:

- 4032 Stonefield Dr Orlando, FL 32826 . E Mail : chaunewyork@yahoo.com, Cell : (917) 450 4259.

Thứ IV.

Xin Hồi Báo số người tham dự cho Ban Tổ chức ĐH. Ch/h Trương Minh Rạng:

Email: tamrangtruong@yahoo.com - Ph: (407) 480 7322 hoặc (407) 284 2696

Từ nay đến 15-6-2016.

Kính mong Quý Khu Hội & Phân Khu Hội phổ biến rộng rãi THÔNG BÁO này,

TM/ BCH Tổng Hội                      TM/BTC ĐH Kỳ XIII           TM/BTC Bầu Cử

         Chủ Tịch                                          Trưởng Ban                        Trưởng Ban

Cuu Đại Tá Nguyễn Văn Quí        Trương Minh Rạng           Nguyễn Trung Châu

                                                                   (Đã Ký)                               (Đã Ký)

ooo0ooo

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN-Đại Hội kỳ thứ XIII

Ban Tổ Chức Bầu Cử

Mẫu đơn Ứng Cử Liên Danh vào Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2019

 

(1) Họ và Tên______________________________________________ Năm Định Cư__________

 

  Đơn vị CTNCTVN hiện tại - Chức Vụ_________________________________________________

Thụ Ủy Liên danh Ứng Cử Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội

 

  Đơn Vị, Nhiệm Sở VNCH __________________________________Thời gian đi Tù cộng sản ___________

 

(2) Họ và Tên__________________________________________________ Năm Định Cư________

 

  Đơn vị CTNCTVN hiện tại - Chức Vụ__________________________________________________

 

  Thành viên Liên danh Ứng Cử Phó Chủ Tịch Nội Vụ Ban Chấp Hành Tổng Hội 

 

  Đơn Vị, Nhiệm Sở VNCH ___________________________________Thời gian đi Tù cộng sản ___________

 

(3) Họ và Tên_________________________________________________Năm Định Cư____________

 

  Đơn vị CTNCTVN hiện tại - Chức Vụ____________________________________________________

 

 Thành viên Liên danh Ứng Cử Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ban Chấp Hành Tổng Hội

 

  Đơn Vị, Nhiệm Sở VNCH ____________________________________Thời gian đi Tù cộng sản __________

 

(4) Họ và Tên_________________________________________________Năm Định Cư____________

 

  Đơn vị CTNCTVN hiện tại - Chức Vụ____________________________________________________

 

Thành viên Liên danh Ứng Cử Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Tổng Hội

 

  Đơn Vị, Nhiệm Sở VNCH _____________________________________Thời gian đi Tù cộng sản _________

 

(5) Họ và Tên_________________________________________________  Năm Định Cư__________

 

  Đơn vị CTNCTVN hiện tại - Chức Vụ___________________________________________________

 

Thành viên Liên danh Ứng Cử Tổng Thủ Quỹ Ban Chấp Hành Tổng Hội

 

  Đơn Vị, Nhiệm Sở VNCH ____________________________________Thời gian đi Tù cộng sản _________

 

Làm tại____________________ ________Ngày__________________

 

Thụ Ủy Liên Danh Ký Tên

 

Quý vị có thể download mẩu đơn này khi bấm vào link này

 

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 23 May 2016 07:54 AM