Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

Thư mời các Khu Hội Hội Họp trên Phone

 Cao Gia

I. Nhiệm kỳ 2013-2016 của BCH/TH đương nhiệm  sẽ chấm dứt vào ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Bản Điều Lệ TH/CTNCTVN được tu chính lần thứ tư taị Đại Hội Bất Thường TH ngày 23 tháng 6 năm 2006, quy định nơi Điều 14 Chương Bốn : "Chủ Tịch Ban Chấp hành TH có nhiệm vụ triệu tập Đại Hội Đồng Tổng Hội, để chiếu Điều 15, B, khoảng 1, Đại Hội Đồng sẽ bầu BCH và BGS nhiệm kỳ mới."

II. Xét, như trên, thì Đại Hội Tổng Hội Kỳ Thứ 13  sẽ phải nhóm họp vào các ngày 20 (Tiền Đại Hội) và 21 (Đại Hội chính thức) tháng 7 năm 2016.

Riêng cho năm 2016 sắp đến, BCH/TH đương nhiệm kêu gọi một  trong các Khu Hội chúng ta đứng ra đăng cai tổ chức Đại Hội để bầu các cơ chế TH nhiệm kỳ 2016-2019. Để tiện việc này, BCH/TH chúng tôi xin mời quý Chiến hữu Chủ Tịch các Khu Hội và Phân Khu Hội dự phiên họp trên phone, theo thể thức thông dụng như sau:

       -Bước 1: Quý CH gọi điện thoại, hoặc gởi email,  đến các số ĐT và địa chỉ email  sẽ được cung cấp trong phần III dưới đây để ghi danh tham dự, ngày kết thúc là 15 tháng 10 năm 2015. (Sau Khi qúy CH ghi danh tham gia cuộc họp. BCH/TH sẽ hướng dẫn cách vào họp bằng phone một cách dễ dàng)

       -Bước 2: Bắt đầu từ ngày 21 tháng 10/2015, BCH/TH  sẽ phổ biến trở lại cho quý CH ngày giờ họp và các số ĐT để vào phiên họp hoặc bằng phone nhà hoặc bằng cell phone.

         Văn thư này được gởi sớm đến quý CH không có email. Khi nhận được, xin quý vị gọi ngay BCH/TH để lập mối liên lạc trên ĐT, dù chưa có dự tính gì.

III. Phiên họp trên phone sẽ ưu tiên quyết định về thủ tục đăng cai, và phương thức phiên họp chọn KH đăng cai. Chúng ta sẽ trao đổi kinh nhiệm tổ chức. BCH/TH đặc biệt khuyến khích các KH tổ chức lần đầu -nếu có hoàn cảnh và điều kiện thuận lợi- và kỳ vọng các KH kỳ cựu hướng dẫn các BCH tân lập.

Có thể có đến hai lần họp, nếu một lần chưa đạt kết quả mong muốn.

Khu Hội  đăng cai sẽ cùng BCH/TH họp thành Ban tổ Chức Đại Hội TH kỳ thứ 13, vào tháng 7/2016.

III.CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Nguyễn văn Quí,  Chủ Tịch BCH/TH       

            (626) 278-1702       < tong hoi2013cuutunnhanctvn@yahoo.com>

 

Nguyễn Như Được, Phó Chủ Tịch Nội Vụ  BCH/TH

            (408) 221-1782      < pierrennd@gmail.com>

 

Hoàng văn Minh, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ  BCH/ TH    

            (405) 413-8798      < ngulang156@hotmail.com>

 

Cao Gia , Tổng Thư Ký BCH/TH                

            (209)762-2618       <trucgiang01@hotmail.com>

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 10 May 2016 01:54 PM