Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Organization of the Federation

of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

A Nonprofit corporation - C 3625243 - EIN 76-0410230

Tel: 626 278-1702   email: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com

ooOoo

 

   Covina ngày 6 tháng 9, năm 2015                                      044  TH /VT

Kính gởi: Quý Chiến Hữu Chủ Tịch các Khu Hội, Phân Khu Hội CTNCTVN

 Đề Mục:  Phổ biến Văn thư của Tổng Thống Obama và Thương Nghị Sĩ McCain phúc đáp Văn thư của Tổng Hội v/v Trung Cộng xây cất các công trình quân sự trên Biển Đông.

Thưa Quý Chiến Hữu,

Trước hết tôi xin ôn lại các diễn tiến theo đó Tổng Hội CTNCTVN đã góp sức vào công cuộc đấu tranh tố giác trước quốc tế mưu xâm lược của Trung Cộng.

-Ngày 15 tháng 12 năm 2007, Tổng Hội đã ra Tuyên Cáo do Chủ Tịch BCH/TH Nguyễn Trung Châu ký tên, cực lực lên án Trung Cộng biến các đảo Hoàng Sa và trường Sa của Việt Nam thành Huyện Tam Sa của Tỉnh Hải Nam.

-Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2008, Chủ Tịch Nguyễn trung Châu đã cầm đầu phái đoàn  gồm chiến hữu và nhân sĩ trong cộng đồng  người Việt tị nạn cộng sản , đến trụ sở Liên Hiệp Quôc đề nộp cuốn Bạch Thư

        "Vế Âm Mưu Của Đảng Cộng Sản Trung Hoa Chiếm Đoạt Hoàng Sa Và Trường Sa  Với Sự Đồng Lõa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam,(gây)  Nguy Cơ Bất ổn Trong Khu Vực Và Thế Giới"

Bạch Thư do Center for Vietnam Studies soạn thảo song ngữ   Giáo sư Nguyện văn Canh, Chủ Tịch Ủy Ban Bản Vệ Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam  chủ trương phát hành. Chủ Tịch Nguyễn Trung Châu đã cùng Phái đoàn vào văn phòng trao tận tay cuốn Bạch Thư cho Ông Tổng Thơ Ký LHQ Ban Ki Moon và 191 Thành viên LHQ.

-Năm nay 2015, nhận định rằng việc Trung Cộng xây cất trên các đảo san hô ở Biển Đông như thế là mối đe dọa dài hạn đối với quyền lợi của Hoa Kỳ, GS Nguyễn văn Canh đã cho phát hành một Bản Tuyên Cáo 19 trang trình bày đầy đủ các bằng cớ hình ảnh các cuộc xây cất, và đề nghị Tổng Hội cùng viết thư cho Tổng Thống Obama và các Đại diện dân Cử giữ các vai trò then chốt trong Quốc Hội Mỹ, để thúc giục Hoa Kỳ hành động.

Ban Chấp Hành TH đã viết thư gởi:

            -Tổng Thống OBama

            -Thượng Nghị Sĩ  John McCain, Chủ Tịch UB Quân Lực

            -TNS John Reed, Thành viên UB Quân Lực,

            -TNS Bob Corker, Chủ Tịch UB Ngọai Giao,

            -TNS Robert Menendez, Thành viên UB Ngọai Giao,

            -TNS Barbara Boxer, Thành viên UB Ngọai Giao,

            -TNS Dianne Feinstein, Thành viên UB Tình Báo, Thượng Viện Hoa Kỳ,

Mỗi lá thư đính kèm tài liệu 19 trang nói trên.

Đến nay có  được hai lá thư phúc đáp của Tổng Thống Obama ngày 5 tháng 8  và của TNS John McCain ngày 13 tháng  7, năm 2015, mà BCH/TH xin chuyển đến quý Chiến hữu để tường, và cũng để tùy nghi nhận định về cách các nhà lãnh đạo Hoa kỳ trình bày lập trường trước công luận. về chính sách đối phó  với một tình hình ai cũng thấy là khó khăn và tế nhị đối với Hoa kỳ cũng như đối với thế giới.

Cá nhân tôi nhận thấy Tổng Thống Hoa Kỳ đã viết và ký văn thư với bàn tay được bọc nhung. TNS McCain thì nói thẳng về các hành động và ý đồ bành trướng của Trung Quốc, và  cho rằng các quốc gia có trách nhiệm -kể cả Hoa Kỳ- phải làm cho Trung Cộng  xuống thang hầu giảm sự căng thẳng. Lá thư của Ông cho hiểu rằng  rằng  quyền lợi của Hoa Kỳ   không tách rời việc trục dịa lý-chính trị hoàn cầu đã chuyển về Vùng Á-Châu Thái Bình Dương,  nơi có nhiều quốc gia đang cùng một lúc lớn mạnh lên, và cũng là nơi mà mọi quốc gia phải có quyền được  tự do lưu thông trên biển.

TNS McCain khuyến khích liên lạc với Ông về vấn đề này, hoặc về bất cứ vấn đề nào khác.

Tổng Thống Obama giới thiệu trang mạng để vào tìm hiểu  chính sách đối ngoại của Ông, là:

www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy

Kính chào quý Chiến hữu,

TM/BCH/THCTNCTVN

 

 

 

 

 

 

 

    Chủ Tịch

Nguyễn văn Quí

 

ooo0ooo

Văn Thư gửi Tổng Thống Barack Obama

 

Federation  Of Associations Of Former Vietnamese Political Prisoners

FAFVPP

A Mutual Benefits Association Incorporated in California under No C3625243

9262 E Valley Blvd Ste. A, Rosemead CA 91770

Emails: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com

Mailing address: C/o Qui V. Nguyen 20644 E Arrow Hwy Apt 213 Covina CA 91724

Tel: (626) 967-2126

ooOoo

President Barack Obama

The White House

Washington, D.C. 20500

 

Subject: American interests in serious danger.

 

Dear President Obama,

 

We at the Federation of the Associations of Former Vietnamese Political Prisoners (of Communist Vietnam after April, 1975) are submitting to your attention the Declaration of the Committee on Protection of Territorial Integrity of Vietnam, signed by its President- Mr Canh van Nguyen - former law professor at the Faculty of Law of Saigon, and Visiting Scholar at the Hoover Institution on War, Peace and Revolution, Stanford University.

This elaborate document was written by Vietnamese-Americans who relentlessly have been striving to call for the world's watchful care about Communist China's reclamations over the South China Sea as early as in the years 2007-2008, when they presented a White Book denouncing China's expansionist schemes to Secretary General Ban Ki-Moon and countries delegations at the United Nations. This Federation has been joining in the efforts, which, we believe, have been underlining our worries about the threats looming over US interests in those vital areas.

We are reassured that US personalities in  all American political and military circles  have already voiced their concerns that, without a comprehensive strategy "long- standing interests of the United States, as well as our allies and  partners , stand at considerable risks". On the other hand, the expansion of China's military reach was seen to be "a direct challenge, not only to the United States and the region, but to the entire international community".

Having been fighting with US backing to counter communist aggression of South Vietnam helped us gain knowledge about communist tactics of serving the Free World with faits accomplis!. Admiral Turner Joy - US Chief negotiators at Panmunjom, North Korea - wrote about the communist stand at the cease-fire talks, as What is ours is ours; what is yours is negotiable. In the present situation, we may as well say: "seizable".

Our ultimate apprehensions now are that, once consolidated because unopposed, the maritime take-over would facilitate the occupation of Vietnam - the century-long prey- of which the people would again be under a new overlaid dictatorial yoke. The first one was imposed on April 30, 1975 and, according to communist propaganda, that was possible because they have prevailed - not upon America's might- but upon her will.

History has shown that America never meant to ignite any armed conflicts, unprovoked.

But when she addressed wrong doings, righteousness was always on her side.

Respectfully Yours,

Qui Van Nguyen

US citizen,

Formerly Col., Army of the Republic of Vietnam (ARVN)

CEO, FAFVPP

Enclosure: The 19-page Declaration.

_______________________________________

 

Văn Thư gửi Thượng Nghị Sĩ John McCain

 

Federation  Of Associations Of Former Vietnamese Political Prisoners

FAFVPP

A Mutual Benefits Association Incorporated in California under No C3625243

9262 E Valley Blvd Ste. A, Rosemead CA 91770

Emails: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com

Mailing address: C/o Qui V. Nguyen 20644 E Arrow Hwy Apt 213 Covina CA 91724

Tel: (626) 967-2126

ooOoo

The Honorable John McCain

US Senator

 Chairman of US Senate Armed Services Committee

241 Russell Senate Office Building

Washington DC 20510

Subject: American interests in serious danger.

Dear Senator Mc Cain,

We at the Federation of the Associations of Former Vietnamese Political Prisoners (of Communist Vietnam after April, 1975), are expressing our being  reassured that leading voices of US Legislature  have brought to US Executive authorities  attention the concerns that, "without a comprehensive strategy long- standing interests of the United States, as well as our allies and  partners , stand at considerable risks". On the other hand, the expansion of China's military reach was keenly seen to be " a direct challenge, not only to the United States and the region, but to the entire international  community".

On this occasion, please, allow us to introduce  the Declaration of the Committee  on Protection of Territorial Integrity of Vietnam, signed by its President- Mr Canh van Nguyen -  former law professor  at the Faculty of Law of Saigon, and Visiting Scholar at the Hoover Institution on War, Peace and Revolution, Stanford University. The  elaborate document  was written by Vietnamese-Americans who relentlessly have  been striving to call for the world 's watchful care about  Communist China's reclamations over  the South

China Sea  as early as in the years 2007-2008, when they presented a White Book denouncing China's expansionist schemes to  Secretary General Ban Ki-Moon  and countries delegations  at the United Nations. This Federation has been joining in the efforts, which, we believe, have been underlining our worries about the threats looming over US interests in those vital areas.

Having been fighting with US backing to counter communist aggression of South Vietnam helped us gain knowledge of communist tactics to serve the Free World with faits accomplis! Our ultimate apprehensions now are that, once consolidated because unopposed, the maritime take-over would facilitate the occupation of Vietnam - the century-long prey - of which the people would again be under a new overlaid dictatorial yoke. The first one was imposed on April 30, 1975 and, according to communist propaganda, that was possible because they have prevailed - not upon America's might- but upon her will.

Respectfully Yours,

Qui Van Nguyen

US citizen,

Formerly Col., Army of the Republic of Vietnam (ARVN)

CEO, FAFVPP

Enclosure: The 19-page Declaration. 

____________________________________

VănThư phụ́c đáp củaT.Thống  Barack Obama

 

_________________________________________________________________

VănThư phụ́c đáp của TNS John McCain

 

 

 

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 10 May 2016 01:54 PM