Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

Bài diễn văn đọc tại Lễ Memorial Day

25-05-15 cử hành tại TP Rosemead, CA của

Cựu Đại tá Nguyễn văn Quí, Chủ-tịch Tỗng Hội CTNCTVN

Kính thưa:  Bà Thị trưởng Margaret Clark

                   Quý Vị NghịViên Hôi Đồng Thành phố Rosemead,

                   Quý Quan Khách

Thưa Quý Ông Quý Bà

Đêm hôm qua, tôi đã theo dõi trên TV, Buổi Hòa Nhạc Quốc Gia cho Memorial Day. Tôi tin rằng Quý Vị có xem.

Tôi cũng đã xem cuốn phim"The Last Days in Vietnam" Chúng tôi-những cựu chiến binh Việt Nam và sau đó là cưụ tù nhân chính trị - vừa tưởng niệm ngày mất Sàigòn hôm 30 tháng 4,  cách đây chỉ có 3 tuần lễ.  Tôi mong Quý Vị cũng có xem, và như vậy là không thấy tôi trong đó, bởi vì tôi là một vai phụ mà Vị Đạo Diễn ở Bên Trên không chọn cho xuất hiện - dù là chỉ một chút thôi! Đấng Toàn Năng trái lại đã giao cho tôi đóng vai một người bị giam 12 năm trong hai trại tập trung của cộng sản Việt Nam.

Xin cho phép tôi có vài lời nói về cuốn phim.

Tôi được biết rắng trong những ngày ấy phi cơ, trực thăng và tàu Hoa Kỳ đã cứu 135,000 người Việt Nam. Tôi thấy Đại sứ Graham Martin chỉ bằng lòng di tản, mệt lã, trể trong đêm! Con người đã mất đứa con cho Việt Nam; đã cương quyết không chấp nhận thua trận và bỏ rơi Việt Nam. Thật mủi lòng thấy các quân nhân Hoa Kỳ  có cái quyết định xé tâm cang khi phải bỏ rơi không cứu vớt toán người Việt Nam cuối cùng.  Thật không  đủ chỗ để  kê tên  của những người đã minh họa một cách tuyệt vời câu Tuyên Ngôn:"Chúng tôi, Nhân Dân Hoa Kỳ..."

Mãi về sau, lúc đã bị nhốt kỷ trong trại giam, chúng tôi nghe đồn rằng có vài anh bán mì ngoải đường phố đã thoát được đến bến bờ Tự Do!

Cuốn phim làm tôi nhớ lại bức thư Tổng Thống Nixon cho Tổng Thống Thiêụ với lời trấn an rằng nếu cộng sản Bắc Việt lại vi phạm Hiệp Định Paris và tấn công Miền Nam, thi Quân đội Hoa Kỳ sẽ được xử dụng để chống lại. Lúc màn ảnh cho xem trang giấy có chữ ký của Tổng Thống Nixon, lòng tôi se lại nhớ đến một cái Cánh Cửa (Gate), sau khi Tổng Thống Nixon có lời hứa long trọng ấy. Cánh cửa đã bị đóng chặt lại không cho tái phối trí quân Mỹ, nhưng sau đó lại mở ra để  những dòng biến cố tràn vào, làm cho Hoa Kỳ mất đi một sự lãnh đạo sáng danh, và rót vào các  lớp phún  thạch mang theo  nhiều tai họa -mà ngay cả Mẹ Thiên Nhiên cũng không thể một cách thoải mái giáng xuống cho dân chúng Nam Việt Nam - những người dân còn bị gán cho cái tiếng là được giải phóng khỏi cái ách của Đế Quốc Hoa Kỳ!

Đối với tôi cai pha nên xem là lúc ta thấy Tổng Thống Gerald Ford. Căng thẳng, rõ ràng là đang ở trong cái thế tấn thối lưởng nan  theo kiểu kịch tác gia Shakespeare:" Thốt lên, hay không thốt lên cái tiếng YES..." để phát động cuốc rút đi khẩn cấp của tất cả quân nhân Hoa Kỳ, trong khi Ông Kissinger thì hiển nhiên  kiên nhẫn (chờ) một cách cương quyết!. Dường như LỊCH SỬ, một lần nữa, đã có tiếng nói sau cùng  để nhân cơ hội sửa lại niềm tin của những người Việt Nam rằng  Dân Chủ là Bồ Câu, mà Cộng Hoà là Đại Bàng !

Một cách linh thiêng, Lịch Sử đã ban cảm hứng cho một bức hình in litho vẽ Đại tướng Robert E. Lee và Đại tưóng Ulysses S. Grant trên lưng ngựa, gặp nhau tại Appomatox vào ngày 9/4/1865, với dòng ghi chú: Các chiến tướng làm hòa, cùng với trích đoạn nổi tiếng từ  diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì của Ông Abraham Lincoln.  Định mệnh của người Việt Nam là không có  một ngày tưởng nhớ  để hằng năm kỷ niệm  như là biểu tượng muôn đời của sự làm hòa; sự hòa giải mà Ông Henry Kissinger đã khéo nêu ra như là ước vọng tiềm ẩn trong Hiệp Định Paris cho hai Miền Việt Nam!  Chúng tôi cảm ơn Lịch sử đã vạch trần sự thật, sau 40 năm, là quân đội Bắc Việt và tướng tá của họ đã chiến thắng một đội quân đã bị giải giới trước, và HD Paris là một mãnh giấy đầy những bí hiểm, những cạm bẫy, bởi vì đã do Miền Bắc thảo ra, và Miền Nam đã phải ký dưới áp lực thật là nặng nề!

Bắc Việt đã khôn khéo rêu rao rằng họ không thắng sức mạnh của Hoa Kỳ, mà đã thắng cái ý chí của nước Mỹ.  Hôm nay, khi chúng ta tưởng niệm sáu người con của Thành Phố Rosemead  trong số 58,209 tử sĩ Hoa Kỳ đã hiến mạng sống cho chính nghĩa cao cả, chúng tôi -người Mỹ gốc Việt- tin rằng chúng tôi có  bổn phận phải gìn giữ thế cân bằng giữa tư cách công dân Hoa Kỳ với món nợ thiêng liêng đối với tất cả những người đã chết và những người sống sót nhưng tàn phế, cũng như đối với di sản truyền thống của chúng tôi.  Cho nên chúng tôi sẽ để hết tâm trí tìm hiểu xem ý chí của Mỹ Quốc hiện nay sẽ là gì.

Mong Ơn Trên giúp đỡ chúng tôi.

Xin Cảm ơn Quý Vị.

Cựu Đại tá Nguyễn văn Quí.

 Sau đây là nguyên bản văn bằng Anh ngữ

Mayor Margaret Clark

Distinguished Council Members

Honorable Guests

Ladies and Gentlemen,

 I followed, last night on TV, the National Memorial Day Concert. I believe you also did. I have also watched "The Last Days in Vietnam". We, former Vietnamese  combatants then political prisoners,  just remembered the fall of Saigon on April 30, not as far as  three weeks ago.  I hope that you have seen the movie,  but would not have seen me, for I was an extra the Director Up There did not choose for  an appea- rance -even  for a very  brief one..  His Almighty, instead,  has  given me the part of a twelve-year detainee in  two communist Vietnam concentration camps. 

Allow me  to say a few words  about  the movie.

I came to know  that  during those last days, US  planes, choppers and ships  had saved 135,000 Vietnamese; I saw Ambassador Graham Martin only consenting to be evacuated, exhausted, late in the night; he who had lost a son in the war; he who was determined not to accept defeat and abandon Vietnam... It was poignant to see US service men having to take the heart-tearing decision to leave un-rescued the last contingent of desperate Vietnamese. There's not enough room to list names that wonderfully illustrated the Proclamation: "We the People of  the United States..."...

Much later, when we were secured in camps, rumors had it that some street vendors of noodle soup luckily had  made it to  freedom...

The movie reminded me of President Nixon's letter to President Thieu conveying the reassurance that, should the Vietcong attack South Vietnam in violation of the Paris Accords, US troops would again be committed to defend her. From the moment the screen showed Mr Nixon's signature page, sadness brought back to my mind the souvenir of a Gate -which in the aftermath of President Nixon's solemn promise, got tightly closed to prevent US forces to be redeployed; but later opened to let in torrents of events which deprived America of an otherwise brilliant leadership, and poured in lava layers of calamities even Mother Nature could not have felt free to throw upon the people of South Vietnam, supposedly liberated from American imperialist yoke!

To me, the must-see in the documentary is the sequence presenting  President Gerald Ford. Tense, obviously  caught in a Shakespearian quandary : "to say or not to say"... the "Yes" which would order the urgent  evacuation of all American personnel , while  Mr Henry Kissinger was pressing with an obviously  determined patience... But it appeared that History once again  had  the final words, to  occasionally correct  the belief common to Vietnamese that Democrats are the Doves, and Republicans the Eagles!

History  also has divinely  inspired a drawing -seen on a lithograph copy- depicting  General Robert E. Lee and General Ulysses S. Grant on horseback,  together at Appomattox, April 9, 1865, with the inscription: Warriors make Peace, with the famous excerpt* from Abraham Lincoln's second inaugural address. The Vietnamese  were doomed to be without  a Remembering Day to celebrate as an eternal symbol of true reconciliation, reconciliation that Mr Henry Kissinger artfully pointed out  as the vow underlying the Paris Accords for the two parts of Vietnam! We thank History for revealing -40 years after the collapse of South Vietnam- the truth that North Vietnamese troops and their generals won over an already  disarmed army,  and that the Accords were a piece of ambiguity, full of traps, since they  were drafted by the North and signed by the South under real strong pressure.     

North Vietnam shrewdly claimed that they did not win over America's might but won over America's will. Today,  as  we are remembering  the six Children of Rosemead, among the 58,209 Americans,  who gave their lives  for  the  noble cause,  we -Vietnamese Americans- believe we  owe them  the obligation  of  maintaining  the balance  between our being US citizens and our sacred debt towards all the dead and the survivors, disabled,   as well as  towards our traditional legacy. Therefore we will devote our heart and mind to understand what America's will would now be.

May God help us.

Thank you,                                                                                 

Rosemead, 5/25/2015   Col. Qui V Nguyen

*EXCERPTS  from ABRAHAM LINCOLN, second Inaugural Address

"With malice toward none,  with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the Right, let us strive on to finish  the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have born the battle and for his widow and orphan, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations."

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 10 May 2016 01:54 PM