Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Federation Of Associations Of Former Vietnamese Political Prisoners

9262 E Valley Blvd, Suite A, Rosemead CA 91770

Tel: (626) 278-1702

Email: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com

 

BẢN TIN SINH HOẠT TỔNG HỘI

       Ban Cấp Hành Tổng Hội Cựu TNhân Chính Trị, triệu tập Họp Phiên Bất Thường vào lúc 3:20 PM, ngày 20.4.2014, bằng phone qua hệ thống Online.

Chủ tọa : Chiến Hữu cựu đại Tá Nguyễn Văn Quí CT/BChiến Hữu

Thành phần tham dự:

 Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu cựu CT/TH và đương kiêm cố vấn & đặc trách xây dựng Thanh Niên Hậu Duệ và thay mặt TH về công tác phục hoạt hình thành Tân BChiến Hữu/KH Orlando.

 Chiến Hữu Nguyễn Như Được phó nội vụ

 Chiến Hữu Hoàng Văn Minh phó ngoại vụ

 Chiến Hữu Cao Gia tổng thư ký

 Chiến Hữu Nguyễn Văn Thành đặc trách Web Tổng Hội

 Chiến Hữu Trần Trọng Thuyên trưởng khối Tuyên Huấn kiêm Chủ bút tờ Điện Tử Chính Việt

 Chiến Hữu Phan Văn Phúc đặc trách cứu trợ Thương Phế Binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa

Buổi sinh hoạt nhằm kiểm điểm những công tác đã thực hiện của Ban Chấp Hành Tổng Hội trong thời gian qua và những công tác cấp thiết sắp tới với hai Đề Mục sau đây:

Thứ Nhất: - Công tác cứu trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa năm qua (2013).

Thứ Hai: - Công tác phục hoạt hai Khu Hội bế tắc: Khu Hội Cựu Tù Nnân Chính Trị Goergia và Khu Hội Cựu Tù Nnân Chính Trị Orlando. Sau chuyến công tác Đông Du trở về của phái đoàn do Chiến Hữu Hoàng Văn Minh dẫn đầu cùng hai Chiến Hữu Nguyễn Văn Sứ và Phan Văn Phúc tháp tùng.

Mở đầu; Chiến Hữu Nguyễn Văn Quí Chủ Tịch Ban Chấp Hành tuyên bố lý do và khai diễn cuộc họp. Chiến Hữu Chủ Tịch Ban Chấp Hành trình bày trước cuộc họp; thời gian qua nhiều trở ngại dồn dập như: hư hỏng phương tiện (computer), đến chuyện gia đình v.v... nên ngưng trệ và gián đoạn việc liên lạc bằng Email. Vừa mới mua chiếc computer, nhưng chưa đầy đủ thiết bị tiếng Việt để chuyển gửi.

Tiếp đến mời Chiến Hữu Phan Văn Phúc trình bày:

Mục Thứ Nhất: Chiến Hữu Phan Văn Phúc báo cáo; qua cuộc gây quỹ, đã cứu trợ được 242 hồ sơ TPB & Qu Phụ Việt Nam Cộng Hòa, tuy nhiên qua công tác nầy, không tránh khỏi khuyết điểm trùng lập một vài ba trường hơp trùng lặp (một tên) nhận tiền hai lần với lý do: những người ủng hộ viên tích cực, họ đưa tên và nhận tiền gửi thêm lần nữa cho bạn bè, hoặc thân nhân mà Ban Tổ Chức thiếu người kiểm tra chặt chẽ. Và sự nhầm lẫn thâm tiền của Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu trong Bank không phải tiền gây quỹ.

Chiến Hữu Nguyễn Văn Quí nêu vài câu hỏi và đồng thời đưa ra những sáng kiến cho Chiến Hữu Phúc rút kinh nghiệm tự hậu cho công tác kỳ tới. Ngoài ra Chiến Hữu Hoàng Văn Minh và Chiến Hữu Nguyễn Như Được bổ túc những ý kiến phong phú cho những kỳ kế tiếp. Chiến Hữu Phúc đưa ra kế hoạch kỳ kế gây quỹ là sẽ tổ chức vào tháng 3-2015, thời gian nầy Chiến Hữu Phúc mới không bận việc gia đình.

Chiến Hữu Nguyễn Như Được đề xuất công tác cấp thiết của Tổng Hội là xúc tiến xây dựng lực Thanh Niên Hậu Duệ Cựu Tù Nhân Chính Trị để góp phần vào công cuộc đấu tranh với quốc nội thì cần có những cuộc gây quỹ, để tổ chức và xây dựng hàng ngũ hậu duệ (cuộc họp đề nghị chuyển vào các kỳ họp kế thảo luận sâu rộng hơn).

Tiếp theo là:

Mục Thứ hai: Chiến Hữu Hoàng Văn Minh trưởng đoàn công tác đến Goergia gặp Chiến Hữu Nguyễn Kỳ Thành cựu CT/KH và là UVGS Tổng Hội đã cho biết; đang là hiện tượng bế tắc của BChiến Hữu/KH Goergia chưa lối thoát, phải chờ thêm thời gian nữa. Phái đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến KH. Orlando gặp Chiến Hữu Phạm Ngọc Cửu, phái đoàn ra sức thuyết phục Chiến Hữu Cửu tái tục phục hoạt, nhưng bị từ chối với nhiều lý do xác định, và trao cho phái đoàn tùy nghi. Sau chuyến Đông Du trở về; Chiến Hữu Minh báo cáo lại cho Ban Chấp Hành TH, đồng thời thư riêng cho Chiến Hữu Cửu. Có lẽ từ đó, Chiến Hữu Phạm Ngọc Cửu mới đây gặp Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu qua điện thoại và cho cuộc hẹn vào lúc 12:00 trưa, ngày 26-4 sắp tới. Có thể qua cuộc gặp gỡ ấy, giữa Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu và Chiến Hữu Phạm Ngọc Cửu mở ra cánh cửa tái phục hoạt Khu Hội Orlando bằng cách nầy hoặc cách khác mà lâu nay bế tắc bởi nhiều nguyên nhân khách quan phức tạp tại địa phương. Đây cũng là một tín hiệu vui mừng, mở đường khai thông bế tắc. Cuộc thảo luận sôi nổi và cuối cùng đi đến quyết định để kết thúc buổi sinh hoạt là: Chủu Tịch Ban Chấp Hành làm một Văn Thư Ủy Nhiệm cho Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu cựu Chủ Tịch Tổng Hội kiêm Cố Vấn Tổng Hội thay mặt Ban Chấp Hành, dùng uy tín và sáng kiến riêng sớm hình thành một Tân Ban Chấp Hành Khu Hội Orlando, Florida tái phục hoạt trong đại gia đình Cựu Tù Nnân Chính Trị Việt Nam.

Ngày 21 tháng 4 năm 2014

Chủ Tọa Buổi Sinh Hoạt

Nguyễn Văn Quí (Chủ Tịch Ban Chấp Hành)

Viết Bản Tin:

 Cao Gia (Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành).

ooOoo

  THƯ MỜI ĐẢM NHIỆM 

Được chuyển qua điện thư của BCH/Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN 

                                                                                        Số 032/TH/VT

 Kính gởi: Chiến hữu Nguyễn Trung Châu,

Cố Vấn Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam    

-Tham chiếu  quyết định của Ban Chấp Hành Tổng Hội trong phiên họp trên điện thoại ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2013, thành lập các Phái đoàn viếng các khu hội trong hệ thống TH, giúp giải quyết các việc tồn tại, nhất là giúp phục hoạt một số khu hội đang cần.

-Tham chiếu các Văn thư của BChiến Hữu/TH số 17 TH/VT ngày 27/11/2013 và 18 TH/VT ngày 27/12/2013 thông báo các khu hội về việc khởi sự triển khai quyết định nói trên.

-Tham chiếu Bản Tường Trình ngày 8 tháng 3 năm 2014 của Chiến Hữu Hoàng Văn Minh, Trưởng Phái đoàn TH viếng các Khu Hội Atlanta (Georgia) và Orlando (Florida);

-Tham chiếu Biên Bản Phiên Họp trên mạng ngày 21/4/2014 của BChiến Hữu/TH, thảo luận về kết quả cuộc viếng thăm nói trên và đạt đến quyết định được trình bày theo đây;

-Xét vì việc phục hoạt các khu hội là  chủ trương hàng đầu của Tổng Hội hiện nay;

-Xét vì Phái đoàn TH công tác tại Florida đã nắm được thực trạng vấn đề và ý muốn của Chiến Hữu Phạm Ngọc Cửu được nhường trách nhiệm điều hành Khu Hội Orlando ví tuổi cao, sức kém và bận sinh hoạt riêng;

-Xét vì Phái đoàn đã được sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của Chiến Hữu Nguyễn trung Châu, Cố vấn TH, trong việc thu nhận được sự đồng tình  phục hoạt một đơn vị quan trọng của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam  tại địa phương liên hệ;                         

Nay Quyết Định gởi Thư Mời Đảm Nhiệm này để  Uỷ Nhiệm Chiến hữu Nguyễn Trung Châu, Cố Vấn Tổng Hội,  họp lực với các bên quan thiết thực hiện càng sớm càng tốt công tác được ủy thác ở đây, và giữ vũng sự tán trợ của các tổ chức, đoàn thể người Việt Quốc Gia chống Cộng Sản tại địa phương;

 Với kinh nghiệm lèo lái Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Chiến hữu Nguyễn Trung Châu sẽ tiến hành công tác phù hợp với thủ tục và truyền thống của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam về việc gầy dựng và triển khai sinh hoạt của một đơn vi trong Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam;

Gắn bó với sự nghiệp đấu tranh của người Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Chiến hữu Nguyễn Trung Châu sẽ giữ vững nguyên tắc liên tục của tổ chức là phục hoạt Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Orlando (FL),  trước hết  ân cần mời gọi sự trở lại tham gia của các chiến hữu từng phục vụ chính nghĩa dưới ngọn cờ này.

Làm tại Rosemead, California, ngày 22 tháng 4, năm 2014

TM/ BChiến Hữu/Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Chủ Tịch Ban Chấp Hành

 

Nguyễn Văn Quí

 

Sao Kính gởi:

-Các Chiến Hữu Trưởng Phái đoàn và  Thành Viên Phái đoàn “Đông Du” của Tổng Hội

-Chiến Hữu Nguyễn Như Được, Phó Chủ Tịch Nội Vụ/BChiến Hữu/TH

       “Để kính tường”

-Chiến Hữu Cao Gia, Tổng Thơ Ký BChiến Hữu/TH

        “Để lưu Văn khố TH”

-Các Chiến Hữu Trần Trọng Thuyên và Nguyễn Văn Thành, Phụ Tá TH

        “Để tường và theo dõi các diễn tiến”.

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com