Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

PHÂN  ƯU

Nhận được tin buồn

Bào đệ Chiến hữu Nguyễn Văn Thành  

Phụ tá Tổng Hội Trưởng/THCTNCTVN

Chủ-Tịch BCH Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Utah,

 Khu Hội Trưởng Khu Hội CTNCT/VN/Utah là

Ông NGUYỄN VĂN TÀI

Pháp Danh Minh Đức

Sinh năm 1950 tại Đà Lạt

đã thất lộc ngày 11/04/2014 tại tư gia Ohio,

Hưởng thọ 65 tuổi

  Nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Văn Tài sớm

siêu sinh, tịnh độ, hưởng phúc cõi trời.

Thành Kính Phân Ưu

 

Ban Chấp Hành Tổng Hội CTNCTVN

Ông bà Nguyễn Văn Quí

Ông bà Nguyễn Như Được

Ông Hoàng Văn Minh

Ông bà Cao Gia

Ông bà Trần Trọng Thuyên

Ông bà Phan Văn Phúc

Ông bà Nguyễn Văn Sứ

TM. Ban Giám Sát

Ông bà Lý Văn Long

Hội Đồng Cố Vấn

LM Nguyễn Ngọc Lễ

Ông bà Nguyễn Trung Châu

Ông bà Nguyễn Cao Quyền

Ông bà Bs Nguyễn Xuân Dũng

ooo0ooo

CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn các thân hữu

đã chia buồn, cầu nguyện và gửi hoa phúng điếu đến

Chồng, Cha, Anh, Em, Bác, Chú, Cậu chúng tôi:

Ông Nguyễn Văn Tài

Pháp Danh Minh Đức

 

Sanh ngày 15 tháng 2 năm 1950 tại Đà Lạt

   Mất ngày 11 tháng 4 năm 2014 tại Cincinnati, OH

nhằm ngày 12 tháng 3 năm Giáp Ngọ

Hưởng thọ 65 tuổi

 

Vợ: Tôn Nữ Tuyết Hiền (Ohio)

Con trai: Nguyễn Thiện Nhân Michael (Ohio)

Chị: Nguyễn Thị Hoa và các con (Utah)

Chị: Nguyễn Thị Lang và các con (Utah)

Anh: Nguyễn Văn Lộc, vợ và các con (Pháp)

Anh: Nguyễn Văn Thành, vợ và các con (Utah)

Em: Nguyễn Thị Huệ, chồng và các con (Pháp)

Em: Nguyễn Văn Phước, vợ và các con (Utah)

Em: Nguyễn Thị Cúc, chồng và các con (Utah)

Em: Nguyễn Cẩm Phi, chồng và con (Texas)

Em: Nguyễn Tố Liên, chồng và các con (Texas)

Em: Lê Thị thanh Ngân, và các con (Canada)

Anh: Lê Tấn Nghĩa, vợ và con (Atlanta)

Em vợ: Tôn Nữ Kim Ngọc và chồng (Ohio)

Em vợ: Tôn Nữ Tuyết Mai và chồng (Ohio)

 

Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ xuất,

chúng tôi xin quý vị vui lòng niệm tình tha thứ.

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com