Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

9262 E Valley Bld. Suite A  Rosemead  CA 91770

Tel: (626) 278-1702 email: tonghoi2013cuutunhanctvn@yahoo.com

ooOoo

 

BIÊN BẢN

 

Tiếp theo 2 kỳ họp trước, kết thúc trong Kỳ họp 3, Thứ 5, ngày 16-10-2014, (lúc 5:00 PM – 6:45 PM, giờ California) bằng ĐT trên hệ thống Online.  Thành phần tham dự như sau:

.

Chủ Tọa: - Chiến Hữu Nguyễn Văn Quí,  Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

- Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu, CV kiêm Đặc Trách Phục Hoạt KH Cựu Tù Nhân Chính Trị Orlando.

- Chiến Hữu Châu Ngọc An, Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử

- Chiến Hữu Nguyễn Như Được,  Phó Nội Vụ Tổng Hội

-  Chiến Hữu Hoàng Văn Minh, Phó Ngoại Vụ Tổng Hội

-  Chiến Hữu Cao Gia, Tổng Thư Ký Tổng Hội

- Chiến Hữu Trần Trọng Thuyên, Phụ Tá  Tổng Hội về Khối Tuyên Huấn & Chủ Bút Chính Việt Online.

-   Chiến Hữu Nguyễn Văn Thành, Phụ Tá Tổng Hội về Truyền Thông & Web.

NGHỊ TRÌNH THẢO LUẬN:

           I - Thông qua ngày bầu cử Tân Ban Chấp Hành Khu Hội Cựu TNhân Chính Trị Orlando  (Thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014)

          II - Tổ Chức Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát Khu Hội Cựu TNhân Chính Trị Orlando (Chiều Thứ Bảy ngày 06 tháng 12 năm 2014).

Qua ba buổi họp liên tiếp nêu trên, cuộc họp đã kết thúc bằng những thành tựu được ấn định ngày Tổ Chức Bầu Cử, và ngày Tổ Chức Lễ Ra Mắt Tân Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát ghi trên; đây là niềm khích lệ bước đầu cho Ban Chấp Hành Tổng Hội.

Sự kiện nầy, là nhờ công lao của Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu, cựu Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội đương kiêm Cố Vấn & Đặc Trách Phục Hoạt Khu Hội Orlando. Đã ròng rã suốt nửa năm qua cùng Chiến Hữu Hoàng Văn Minh phó ngoại vụ trưởng đoàn công tác Tổng Hội, cùng với Chiến Hữu Nguyễn Văn Sứ và Phan Văn Phúc, phụ tá các vùng. Đồng hành đến Orlando, Florida phối hợp với Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu gặp gỡ Chiến Hữu Phạm Ngọc Cửu cựu Chủ Tịch Orlando, đồng thời tiếp cận mật thiết qua nhiều hình thức với các Ban Dại Diện Cộng Đồng, các Hội Đoàn yêu nước tại địa phương. Được sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu qua uy tín và tài ngoại giao nhạy cảm, khôn khéo mới có thể vực dậy Khu Hội CTNCT Orlando.

Thân hữu tích cực giúp Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu là Chiến Hữu Châu Ngọc An là nhân vật sinh hoạt cộng đồng rất uy tín, đã đứng đầu Ban Tổ Chức Bầu Cử, thực hiện từng bước các thủ tục theo nguyên tắc. Kết quả ban đầu đã vận động được một liên danh ra ứng vào Tân Ban Chấp Hành, và các đơn danh vào Ban Giám Sát. Sẽ qua cuộc phổ thông đầu phiếu diễn ra ngày 15-11 sắp tới.

Tuy nhiên; phải cần một nghi thức long trọng cuối cùng là ra mắt quan khách và ống kính các hệ thống truyền thông, truyền hình tải đi khắp nơi đó là tiệc “Đăng Quang Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát. Lại thêm một lần vất vả nữa; ngoài Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu, không ai khác có thể đảm trách được công tác Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Ra Mắt nầy.

Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu nhận lời, và cùng Chiến Hữu Châu Ngọc An đã phối hợp box được Hội Trường Cao Niên số

501 E Livingston St. Orlando, FL. 30803 (Sorosis of Orlando)

rất lý tưởng. Có sức chứa từ 300 quan khách trở lên, Ban Tổ Chức đang điều đình về giá cả, có thể từ 1000 đến 1200 dollars. Kế tiếp Ban Tổ Chức có thể thực hiện In Giấy Mời. Càng sớm càng tốt

Trọng trách nầy; rất cần nhiều nhân sự phụ tá giúp Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu và Chiến Hữu Châu Ngọc An v.v....

Ban Chấp Hành Tổng Hội ân cần kêu gọi quý Chiến Hữu đã về hưu xin đến sớm giúp Ban Tổ Chức, ngoài ra từ nay đến ngày ra mắt Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát, xin quý Chiến Hữu thường xuyên liên lạc với Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu đóng góp những sáng kiến về kỹ thuật tổ chức (Chiến Hữu Nguyễn Như Được & Chiến Hữu Cao Gia qua kinh nghiệm tổ chức Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội năm 2013) vừa qua để buổi Tiệc Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Khu Hội Orlando thành tựu mỹ mãn.

- Quan khách địa phương và các cơ quan truyền thông & truyển hình, báo chí do Ban Tổ Chức đảm trách.

- Quan khách các Khu Hội do Ban Chấp Hành Tổng Hội đảm trách và thông báo số lượng tham dự sau

Cuộc họp chấm dứt vào lúc 6:45 PM ngày 16 tháng 10 năm 2014.

 

Chủ Tọa: Chiến Hữu Nguyễn Văn Quí

Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com