Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

 

Mến chào Quý Chiến hữu,

Nhân mở ChínhViệtonline ra xem, Tôi thấy có đăng Thư của Chiến hữu Tổng Hội Trưởng thông báo kỷ niệm ngày ChínhViệtonline tròn BA TUỔI, Tôi xin chân thành gửi lời mừng Chính Việt online đã làm tròn trách nhiệm trong suốt Ba năm qua, và chúc Quý Chiến hữu đang tiếp tục phụ trách thực hiện duy trì Chính Việt cùng Bảo quyến luôn dồi dào sức khoẻ để tinh thần luôn thơ thới chăm lo việc vác ngà voi chung của Đại gia đình Cựu tù nhân chính trị Việt Nam đạt thành quả toàn hảo như mong ước của mọi người.

Nhân đây Tôi xin gửi mấy vần thơ tranh đấu chính trị dướì đây và trong attachment

Chào thân mến,

NGUYỄN-HUY HÙNG

Cựu Chủ tịch Khu hội Cựư tù nhân chính trị Nam California

Huy Hùng ngày 7 tháng 10 năm 201, Hemet California

 

NIỀM RIÊNG.

 

Thu sang rừng lá thay mầu,

Suối trong rỉ rả khe sâu nhạc buồn.

Nắng chiều rọi bóng cô đơn,

Nao nao tim thắt từng cơn nỗi nhà.

 

Quê hương dưới ách Qủy Ma,

Độc tài chuyên chính ba hoa lộng quyền.

Buôn dân bán nước tổ tiên,

Gian tham bóc lột dân hiền khổ đau.

Thiếu ăn thiếu thuốc cơ cầu,

Ngày đêm lam lũ hơn trâu kéo cầy.

Bạo quyền tham nhũng phây phây,

Lập bè kết đảng đọa đầy lương dân.

Đua nhau hưởng thú hồng trần,

Ngày đêm hoan lạc phù vân sang giầu.

Học đòi nếp sống Nga Tầu,

Thực dân Phong kiến cưỡi đầu dân đen.

 

Quốc dân đâu vắng người hiền,

Sao không vùng dậy đứng liền bên nhau?

Quyết tâm bền chí đương đầu,

Dẹp bầy lang sói tóm thâu sơn hà.

Dựng nền Dân chủ Tự do,

Cho toàn dân sống ấm no thanh bình???

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Little Saigon, Nam California, 1-11-2008

Web VN

 Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

saigonforsaigon.org

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

 

 

 

 

 

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com