Các bài trong đề mục

Tổng Hội

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

 TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

Các bài của trang Tổng Hội theo thứ tự thời gian, 

 Tổng Hội và Đoàn Thanh Niên Hậu Duệ Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Phân Ưu cùng TN Hậu Duệ Đinh Công Thuận và tang quyến.

 Nguyễn Văn Quí: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Phân Ưu cùng tang quyến cố Thiếu Tướng QLVNCH Trần Bá Di.

Nguyễn Văn Quí: Tổng Hội CTNCTVN Phân Ưu sự ra đi Giáo Sư Trần Thế Quỳnh, bào huynh của cựu CT Khu Hội Nam Cali Trần Thế Cung và tang quyến. Nguyễn Văn Quí: Tổng Hội CTNCTVN Phân Ưu sự ra đi Giáo Sư Trần Thế Quỳnh, bào huynh của cựu CT Khu Hội Nam Cali Trần Thế Cung và tang quyến.

Nguyễn Văn Qui: Tâm Thư Xuân Mậu Tuất 2018 của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.

Cát Tường: Tâm Thư gửi Bạn Trẻ, Hậu Duệ Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.

 Nguyễn Văn Quí: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Phân Ưu cùng tang quyến cố Đại Tá Lê Khắc Lý, nguyên Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II&Quân Khu 2.

Cao Gia: Lễ Tưởng Niệm lần thứ 54 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Nguyễn Văn Qúi: Văn Thư Tổng Hội gửi Hậu Duệ tại Dallas và các vùng phụ cận.

Nguyễn Văn Vui: Tường trình công tác Ủy Ban Lạc Quyên Tổng Hội CTNCTVN cứu trớ Khu Hội CTNCTVN Houston, Taxas bị ảnh hưởng cơn bão Harvey.

Nguyễn Văn Quí: Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU

Phan Văn Phúc: Tâm Thư của Ủy Ban Cứu Trợ bão lụt của Tỗng Hội CTNCTVN

 

Nguyễn Văn Quí: Tổng Hội CTNCTVN kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Houston TX

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư số 079 TH/VT về Cơn Bão Harvey tại Houston, Texas

Cao Gia: Bản Tin Sinh Hoạt Tổng Hội.

Nguyễn Văn Quí: Nguyễn Văn Quí: Phân Ưu Cựu Nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.

 NN  Bản Tuyên Cáo v/v Tố Cáo Bạo Quyền Cộng Sản Việt Nam Đàn Áp Đẩm Máu Đồng Bào và Linh Mục Nguyễn Đình Thục Trước Công Luận Quốc Tế & Quốc Dân Đồng Bào VN.

Phan Văn Phúc: Thư mời tham dự tiệc gây quỹ "NHỚ NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH"

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư số 68 V/v Ban Chấp Hành Tổng Hội họp về việc yểm trợ ngày gây quý cứu trợ Thương Phế Binh VNCH.

Nguyễn Văn Quí: Phân Ưu cùng Chiến Hữu Lê Công Hân

Nguyễn Văn Quí:  Văn Thư số 067 Gây Quỹ Cúu Trơ TPBinh & Cô Nhi Quả Phụ VNCH năm 2017

Phan Văn Phúc: Thư Ngõ v/v tổ chức Gây quỹ cứu trợ TPB & Cô Nhi Quả Phụ VNCH năm 2017

Nguyễn V Quí: Thư Xuân Đinh Dậu 2017 của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN

Cao Thu Thủy: Thư Xuân Đinh Dậu 2017 của Hậu Duệ Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại.

Nguyễn Ngọc Minh: Hình ảnh: Đại Hội Tổng Hội Cựu TNCTVN Tại Orlando.Fl 2016 || Hình ảnh: TIệc Liên Hoan của THCTNCTVN tạ Orlando/FL 2016

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư số 6 Chiến dịch cứu trợ baton rouge, CẢM TẠ

Cát Tường: Khu Hội CTNCTVN/Hawaii, thành phần xung kích trên "tuyến đầu" chống cộng.

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư số 5 v/v cứu trợ gia đình CTNCTVN nạn nhân bão lụt tai Baton Rouge

Cát Tường: Triễn vọng vận động cứu trợ các gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Baton Rouge.

Nguyễn Văn Quí:: Văn Thư số  061 TH/ VT

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư số 4- Kêu gọi cứu trơ.̣gia đình CTNCTVN nạn nhân bão lụt tại Baton Rouge

                               Văn Thư số 3- Kêu gọi cứu trơ.̣gia đình CTNCTVN nạn nhân bão lụt tại Baton Rouge 

Văn Thư số 2- Kêu gọi cứu trơ.̣gia đình CTNCTVN nạn nhân bão lụt tại Baton Rouge

Văn Thư số 1- Kêu gọi cứu trơ.̣gia đình CTNCTVN nạn nhân bão lụt tại Baton Rouge

Nguyễn Văn Quí: Phân Ưu Chiến Hữu Trần Ngọc Thành

Nguyễn Văn Quí: Biên Bản Phiên Họp Trên Phone Ngày 10 Tháng 9 Năm 2016

Cát Tường: Trận "Đại Hồng Thủy” tại Baton Rouge

Nguyễn Ngọc Minh: Hình ảnh Đại Hội XIII, tháng 7 năm 2016 tại Orlando/FL

Các Văn Bản trong kỳ Đại Hộ̣i XIII tại Orlando năm 2016 của TH CTNCT VN:   1- Tham luận Chính Trị || 2-Công tác thực hiện trong 3 năm tới 2016-2019 của Tân Ban Chấp Hành ||  3-Bản Công Bố || 4- Nghị Quyết || 5-Biên bản kết quả Bầu cử  || 6-Phát biểu của Thanh niên Hậu Duệ Tổng Hội

Tổng Hội CTNCTVN: Phân ưu Bà Phu Nhân của Cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn

Trương Minh Rạng: Chương trình Đại Hội Tổng Hội Cưụ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Lần Thứ XIII || Thư thông báo chương trình lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát THCTNCTVN

Nguyễn văn Quí: Tuyên Cáo của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam về tình hìnhViệt Nam

Tổng Hội CTNCTVN: Phân ưu cùng Chiến Hữu Lê Văn Sanh và tang quyến: Cụ Bà Trần Thị Diễm

Tổng Hội CTNCTVN: Phân ưu Chiến Hữu Cao Minh Trí

Nguyễn Văn Quí: Tâm thư nhân ngày Quốc hận 30 tháng 4, năm 2016 của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư số 052 Thông báo Tổ Chức Đại Hội Kỳ Thứ 13 của THCTNCTVN || Mẫu đơn Ứng cử Liên Danh vào Ban Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm kỳ 2016-2019

Nguyễn Trung Châu:  Bài phát biểu ngày hội ngộ Tân Niên KH Orlando của CH Nguyễn Trung Châu THCTNCTVN

Nguyễn Văn Quí: Thư Thăm Hỏi Sức Khỏe LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

THCTNCT: Chúc mừng Giáng Sinh và Năm 2016

THCTNCT: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Phân Ưu cùng BS Đỗ Văn Hội, CT Hội Đồng Chấp Hành CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ.

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam: Phân Ưu cùng tang quyến hậu duệ Trần Thanh Hoàng và Cao Thị Thủy

CT/TH Nguyễn Văn Quí: TUYÊN CÁO về chuyến sang Việt Nam của Tập cận Bình, tập đoàn xâm lăng & bành trướng cộng Sản Bắc Kinh.

CT/TH Nguyễn Văn Quí: Tâm thư yểm trợ Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu

CT/TH Nguyễn Văn Quí: Văn Thư số 046TH/VT đề cừ Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu

CT/TH Nguyễn Văn Quí: Văn  Thư số 045TH/VT Tường trình về cuộc họp Tổng Hội trên Điện Thoại

Cao Gia: Thư Mời các Khu Hội Hôi Họp trên Phone

Tổng Hội CTNCTVN: Tưởng Niệm và Ghi Ơn Ông Robert L. Funseth

Tổng Hội CTNCTVN: Phân ưu cùng Chiến Hữu Trần Thế Tâm || Nghi lễ phủ cờ của cố Trung Tá KQ Trần thế Tâm.

CT/TH Nguyễn Văn Quí: Phổ biến văn thư của Tổng Thống Obama và Thượng Nghị Sĩ Mc McCain phúc đáp văn thư của Tổng Hội v/v Trung Cộng xây cất các công trình quân sự trên biển Đông.|| Văn thư gửi Tổng Thống Barack Obama || Văn thư gửi Thượng Nghị Sĩ John McCain ||  Văn thư phúc đáp của Tổng Thống Barack Obama || Văn thư phúc đáp của Thượng Nghị Sĩ John McCain ||


    Bài diễn văn đọc tại lễ Memorial Day, 25/5/2015 cử hành tại thành phố Rosemead, California của Cựu Đại Tá Nguyễn văn Quí, Chủ Tịch Tống Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam   

 Tổng Hội CTNCTVN:
Phân ưu cùng Chiến Hữu Lý Văn Long

Nguyễn Văn Quí: Văn thư cám ơn số 039/TH

Tổng Hội CTNCTVN: Phân ưu cùng Chiến Hữu Ngô Xuân Tâm

Nguyễn Văn Quí: Bản Lên Tiếng về việc kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2015.

Khánh Thành Trang Trại:  Nhờ Thông Báo! Làm Phước!

Nguyễn Văn Quí: Văn Thư yểm trợ Thương Phế Binh VNCH

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam: Ất Mùi 2015 Cung Chúc Tân Xuân Vạn Sự An

Nguyễn Văn Quí: Bản Lên Tiếng ngày 9 tháng 2 năm 2015 của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam về vụ Nhật Báo Người Việt kiện Báo Saigon Nhỏ

Khu Hội Dallas Fort Worth: Thư Mời Tiệc gây quỹ Nhớ Người Thương Binh

Phan Văn Phúc:  Thương phế binh VNCH—Một đời khổ nạn

Nguyễn Văn Quí: Phân ưu cùng Chiến Hữu Nguyễn Văn Thành

Cao Gia: Buổi Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành & Ban Giám Sát Khu Hội CTNCT Orlando, Florida

Nguyễn Trung Châu: Khu Hôi Cựu Tù Nhân Chính Trị Viêt Naam/Orlando được phục hoạt có Tân Ban Chấp Hành, Tân Ban Giám Sát tăng cường sức mạnh đấu tranh Tổng Hội.

Nguyễn Văn Quí: Thư mời tham dự Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Orlando, Florida

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trí Việt Nam Phân Ưu đến GS/TS Nguyễn Văn Canh cùng tang quyến..

Cao Gia: Biên bản v/v tổ chức Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát Khu Hội Cựu TNhân Chính Trị Orlando

Nguyễn Trung Châu: Thông Báo v/v phục hoạt Khu Hội CTNCTVN/ Orlando/Florida  || Thư mời đảm nhiệm Ủy Ban Bầu Cử

Nguyễn Văn Quí: Chủ Tịch Tổng Hội CTNCTVN Nguyễn Văn Quí phát biểu tại buổi lễ kỹ niệm 8 năm thành lập Hội CTNCTVN Montreal

Ngô Xuân Tâm: Diễn văn kỹ niệm ngày truyền thống QLVNCH của Chủ Tịch Khu Hội Hawaii (15.6.2014)

Tổng Hội :  Tuyên Cáo của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Tổng Hội: Bản tin sinh hoạt Tổng Hột tháng 4 năm 2014  ||  Thư mời ủy nhiệm C/H Nguyễn Trung Châu

BCH Tổng Hội CTNCTVN: Phân Ưu cùng Chiến Hữu Nguyễn Văn Thành. || Cảm Tạ của gia đình ông Nguyễn văn Tài

BCH Tổng Hội CTNCTVN: Phân ưu Cụ Nguyễn Văn Kỷ

Nguyễn Văn Quí: Thư Chúc Mừng Chiến Hữu Cựu TNhân Chính Trị Bất Khuất Nguyễn Hữu Cầu, ra tù đoàn tụ gia đình.

Chính Việt Online: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tiếp tân trình bày đường hướng hoạt động nhân dịp giới thiệu văn phòng mới tại Los Angeles, California.

Cao Gia: Tin sinh hoạt Tổng Hội trong dịp đầu năm 2014.

Nguyễn Văn Quí: Lời Chúc Đầu Năm Giáp Ngọ 2014 của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Cao Gia: Cờ vàng bay phất phới vào mùa xuân đấu tranh

Cao Thu Thủy: Tâm Thư của thanh niên hậu duệ Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Hải Ngoại Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới.

Nguyễn Văn Quí: Lá Thư Giáng Sinh và Chúc Mừng Năm Mới 2014

Phan Văn Phúc: Báo cáo trợ giúp 100 Thương Phế Binh VNCH ngày 2 tháng 12 năm 2012

Cát Tường: Hoạt động đầu tay của tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam khởi sắc.

Nguyễn văn Quí: Bản lên tiếng tcáo bạo quyền cộng sản Hà Nội dùng hthống lao tù khủng bố Dân Tộc

Nguyễn Huy Hùng: Thư chúc mừng Chính Việt Online tròn ba tuổi và bài thơ Niềm Riêng

Nguyễn Văn Quí: Lá thư Chủ Nhiệm nhân dịp Chính Viêt Online tròn 3 tuổi

Phan Văn Phúc: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam cảm ơn đồng hương đã tham dự, trự giúp đêm văn nghệ nhớ người Thương Binh VNCH thành công tốt đẹp

Bảo Vinh: Bài phát biểu cảm tưởng: “Nhớ Người Thương Binh, Tri Ân Chiến Sĩ VNCH”

Nguyễn Văn Quí : Phân Ưu cùng hậu duệ Trần Thanh Hoàng và tang quyến.

TTV Chính Việt: Đại Nhạc Hội "Nhớ Người Thương Binh VNCH" tổ chức tại Dallas ngày 05 tháng 10 năm 2013

THCTNCTVN: Lời kêu gọi của THCTNCTVN, Trưởng BTC và Khu Hôi CTNCTVN/OK hưởng ứng Đêm ĐNH gây gũy giúp TPB/VNCH tại Dallas Forth Worth ngày 5/10/13.

Nguyễn Văn Quí & Phan Văn Phúc: THƯ MỜI Tham Dự Đại Nhạc Hội “NHỚ NGƯỜI THƯƠNG BINH” || Vé Kính Mời tham dự Đại Nhạc Hội “Nhớ Người Thương Binh”

Mộ quân nhân QLVNCH tìm thân nhân.

Tâm Thư của Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.

TÂM THƯ của Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu

Việt Vùng Vịnh: Đại Hội kỳ 12 Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN 2013

SBTN: Đại Hội XII-Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Tr Việt Nam

Trúc Giang: Bản tường trình diễn tiến và kết qủa Đại Hội của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam nhiệm kỳ 2013.

Cát Tường: Chào Mừng Đại Hội Tống Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Tổng Hội có tân Tổng Hội Trưởng và Tân Tổng Uỷ Viên Giám Sát.

Phan Văn Phúc: Báo cáo đợt 2 trợ giúp 25 Thương Phế Binh VNCH

Nguyễn Trung Châu: Thĩnh Nguyện Thư Tố Cáo Bạo Quyền Cộng Sản Việt Nam Vi Phạm Nhân Quyền | Phiên bản tiếng anh |

Phan Văn Phúc: Báo cáo đợt đầu trợ giúp 32 Thương Phế Binh VNCH

Phan Văn Phúc: Lời tri ân đến quý đồng hương cho đêm văn nghệ gây quỹ "Nhớ người Thương Binh"

Nguyễn Trung Châu: Tuyên Cáo - Tố cáo tập đoàn tay sai cộng sản HN trước Quốc Dân đồng bào Việt Nam trong ngoài nước.

Phân ưu Cụ Ông  Ngô Đình Trọng

Phan Văn Phúc: Thiệp Mời - Nhớ người Thương Binh

Nguyễn Trung Châu: Văn thư V/v Gây Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh & Cô Nhi Quả Phụ VNCH

Nguyễn Trung Châu: Tuyên bố về việc báo Người Việt đăng bài của Sơn Hào tuyên truyền, dối trá, láo khoét cho cộng sản Việt Nam

Nguyễn Trung Châu: Tâm Thư gây quỹ Thương Phế Binh VNCH

BCH TH: Phân Ưu Chiến Hữu Phạm Ngọc Hợp

Đỗ Văn Phúc: Thư cảm ơn.

Nguyễn Trung Châu: Lá thư Tổng Hội

Nguyễn Trung Châu:  Thư Xuân Nhâm Thìn

Nguyễn Trung Châu: Strongly Condemn Communist Vietnam crimes again citizens and request Communist Vietnam  to unconditionally realease innocent people

Nguyễn Trung Châu: Tâm thư Giáng Sinh và năm mới 2012

Phan Văn Phúc: Tâm nguyện tuyệt vời của một người đã khuất

Nguyễn Trung Châu: Thơ của Tòa Bạch Ốc gửi cho THCTNCT/VN

Nguyễn Trung Châu: Chân thành tạ ơn | Kháng thư tố cáo trước dư luận Quốc Tế, tội ác bạo quyền cộng sản Hà Nội vi phạm nghiêm trọng nhân quyền

Nguyễn Trung Châu: Phân Ưu hiền thê chiến hữu Hoàng Văn Minh ; Thông báo về tang lễ của hiền thê chiến hữu Hoàng Văn Minh

Cao Gia: Phát biểu của Đại Diện Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Ngũ Lang: Hội thảo về lãnh thổ, biển đảo và nhân quyền Việt Nam 

Cao Gia: Bản tin sinh hoạt của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Nguyễn Trung Châu: Thư tố cáo tội ác bạo quyền cộng sản Hà Nội

Nguyễn Trung Châu: Thư gửi cho Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các nước thành viên

Nguyễn Trung Châu: Tâm thư kêu gọi tham dự hội thảo và biểu tình trước Liên Hiệp Quốc

Nguyễn Trung Châu:  Tuyên Bố v/v Trung cộng kêu gọi cộng sản Việt Nam thi hành thoả hiệp song phương

Nguyễn Trung Châu: Kháng thư của Lực Lượng Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Nguyễn Trung Châu: Tuyên bố của Tổng Hội v/v căng thẳng tại lãnh hải Việt Nam

Nguyễn Trung Châu: Lời kêu gọi hưởng ứng biểu tình của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 

Ngũ Lang: Kỷ niệm một chuyến đi ,

Phan văn Phúc: Phi cơ trực thăng và Thương Phế Binh

Tổng Hội: Thư cảm tạ về niên liểm của Khu Hội và Phân Khu Hội

Tuyên Bố: v/v Cộng Sản Việt Nam thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân ở Hải Ngoại

Nguyễn Trung Châu: Thư Xuân Tân Mão 2011

Nguyễn Trung Châu: Thư Xuân gửi Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali

Tâm thư chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2011

Tâm thư ngày lể Tạ Ơn

Thông báo Chính Việt Online của Tổng Hội CTNCT/VN

Tâm thư gây quỹ yểm trợ cho C/H Nguyễn Hữu Cầu.

    -Thư cảm tạ các Khu Hội, Phân Khu Hội và Ân Nhân

    -Thư cảm tạ Khu Hội New Orleans

Văn Thư gây qũy pháp lý yểm trợ C/H Đỗ Văn Phúc lần thứ 2

     -Danh sách ân nhân yểm trợ quỹ pháp lý chiến hữu Đỗ Văn Phúc

Tâm thư gây quỹ yểm trợ cho C/H Trương Văn Sương

Lá thư chủ nhiệm: Một trong những việc làm của Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2013 là thực hiện Báo Chính Việt online

    -Nghị Quyết của Đại Hội Tổng Hội CTNCT lần thứ XI

    -Cơ chế điều hành Tổng Hội

 

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 03 Apr 2018 07:56 AM