Các bài trong đề mục

Hồi Ký và Tùy Bút

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

Các bài trang Hồi Ký & Tùy Bút theo thứ tự thời gian

Phạm Bá Hoa: Thư số 60 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam || Thư số 59 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ||

Phạm Bá Hoa: Thư số 58 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam || Thư số 57a gửi người lính Quân Đội Nhân Dân Dân Việt Nam

Nguyễn Huy Hùng: Việt Nam và đời tôi qua 2 thế kỷ 20 và 21

Thẩm Phán Phạm Đình Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ

Jean Marie Merillon: Cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Uwe Siemon-Netto: Một Phóng viên người Đức viết về Việt Nam cộng sản...

Nguyễn Huy Hùng: Những chuyện sau 30-4-1975 không thể nào quên được

Trương Quang Chung: Một lần chào cuối cùng của đời quân ngũ!

Phạm Bá Hoa: Thư số 54 gởi người lính Quân Đội Ngân Dân Việt Nam || Thư số 53a gởi người lính Quân Đội Ngân Dân Việt Nam || Thư số 53 gởi người lính Quân Đội Ngân Dân Việt Nam || Thư số 52a gởi người lính Quân Đội Ngân Dân Việt Nam ||

Phạm tín An Ninh: 43. Sau cuộc biển dâu || 42. Người bạn học và ông thầy cũ ||        41. Nhạc sĩ Dzũng Chinh. Tác giả “Những Đồi Hoa Sim” chết trên đồi hoa sim  ||  40. Cuộc trùng phùng bi thảm || 39. Sắt son || 38. Sự ra đi của hai vị Tướng Tư Lệnh

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi dòng Ghi Nhớ

Phạm Bá Hoa: Thư Gởi người lính Quân Đội Ngân Dân Việt Nam

Bùi Đức Hợp: Hai lần Trổi Dậy

Nguyễn Văn Quí:  Nhận định về các Lễ Tưởng Niệm 40 năm  Ngày Quốc Hận 30.4.1975

Nhã Ca: Giải Khăn Sô Cho Huế

Dương Thu Hương: Những Thiên Đàng Mù (Có phần diễn đọc)

Nguyễn Văn Quí: Rầm tháng Giêng còn nhớ Dưa Hấu hay là câu chuyện Xanh Vỏ Đỏ Lòng

Kale: 17 năm trong các trại Cải Tạo của cộng sản Việt Nam (Có phần diễn đọc)

Nguyễn Huy Hùng: Duyên nợ Truyền Tin

Trần Đĩnh: Đèn Cù

Nguyễn Công Trứ: Vượt qua gian khổ

tựdo:  Hồi Ký của một người Hà Nội

Võ Đại Tôn: Chuyện kể trong tù nhân một dịp tết Kho vàng của Thượng Tướng cộng sản Chu Văn Tấn

Nguyễn Văn Quí: Công thức....Mê Hồn Trận.

Lưu Trung Khảo: Hồn Nước

Vũ Thư Hiên: Đêm Giửa Ban Ngày

Kale: 17 năm trong các trại Cải Tạo của cộng sản Việt Nam

Nguyễn Hữu Xương: Nhớ Mậu Thân xưa 

Khúc Ruột Ngàn Dậm: Tôi đi "Học Tập"

Nguyễn Văn Quí: Mê hồn trận

Nguyễn Mạnh Tường: Kẽ bị mất Phép Thông Công

Nguyễn Huy Hùng: Hồi ức tù cải tạo

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung

Đổ Văn Phúc: Cuối tầng địa ngục

Duyên Anh: Đồi Fanta

Ngô Xuân Tâm: Hai trường hợp ngộ độc

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép đen

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ: Tôi phải sống

 

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 24 Dec 2016 01:23 PM