Các bài trong đề mục

Tài Liệu

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

Tổng Quát Phương Hướng Đấu Tranh

Mai Viết Triết   Paris ngày 30 tháng 11 năm 2002

I. Nhận định tổng quát :

Trước khi đề cập đến phương hướng đấu tranh, cần phải hiểu rõ tình hình đất nước, chù trương của bạn của ta của địch :

a. Tình hình đất nước hiện nay ra sao ?

· Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo và chậm tiến nhứt trên thế giới 

· Chế độ cầm quyền độc tài đảng trịm dối láo bất công tham nhũng

· Lòng dân bất mản, biểu tình chống đối, không còn sợ cộng sản như trước

· Các tôn giáo đã phát động đấu tranh đòi quyền tự do tín ngưỡng

· Nội bộ đảng chia rẽ, công khai chống đối, tranh giành quyền lợi

· CSVN lén lút ký hiệp ước cắt nhượng đất biển cho Trung Quốc

· VN hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc để bảo vệ chế độ và 

· Chạy theo Mỹ để được viện trợ đầu tư kinh tế tài chánh

· Đồng bào tỵ nạn đã ổn định đời sống ý thức dân tộc đang trổi dậy

b. Chủ trương thế giới và Hoa Kỳ như thế nào ?

· Không chấp nhận chế độ độc tài dù tả hay hữu

· Tôn trọng tự do dân chủ nhân quyền

· Sống chung hòa bình tôn trọng lẫn nhau

· Lấy thương thảo làm nền tảng giải quyết các tranh chấp

· Lấy kinh tế tài chánh luật pháp làm áp lực chính trị

· Phát triễn kinh tế tự do, mỗi bên đều có lợi

· Đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết

c. Người Việt quốc gia muốn gì ?

· Giải thể chế độ độc tài đảng trị CSVN

· Xây dựng một chế độ tự do dân chủ pháp trị, công bằng tiến bộ

· Sống chung hòa bình với các quốc gia dân tộc trên thế giới

· Tôn trọng nhân quyền, đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết

· Lấy quyền dân tộc tự quyết làm nguyên tắc thay đổi, xây dựng

· Bầu cử quốc hội lập hiến soạn thảo hiến pháp mới

· Đấu tranh trong hòa bình ổn định xã hội

d. Cộng sản Việt Nam muốn gì ?

· Bảo vệ chế độ độc tài đảng trị XHCN

· Kéo dài thời gian cầm quyền thụ hưởng, truyền tủ lưu tôn

· Muốn được TQ bảo vệ chế độ và Mỹ viện trợ đầu tư kinh tế tài chánh

· Đổi mới gỉa tạo để lừa gạt dư luận ngoại quốc

· Sẳn sàng đàn áp tiêu diệt mọi chống đối chính trị

 

II. Nhu cầu của Tập Thể Người Việt Quốc Gia. 

Từ những nhận định trên, đặt nhu cầu cho công cuộc đấu tranh, gồm các điểm chánh sau đây :

a. Tập thể người Việt quốc gia cần phải có :

· Một tổ chức để lãnh đạo, trách nhiệm

· Lập trường đường lối để làm mục tiêu

· Phương tiện để hoạt động

· Nhân sự để thi hành, hậu thuẩn

b. Kết hợp hình thành tổ chức lãnh đạo theo tiến trình :

· Triệu tập đại hội sơ bộ, gồm đại diện các tổ chức đấu tranh để thảo luận, tìm sự đồng thuận về mục tiêu, lập trường, đường lối đấu tranh.... lấy đó làm căn bản kết hợp, hình thành tổ chức

· Soạn thảo một bản  Ước Chương  ghi lại các điểm đồng thuận và một Điều Lệ  Nội Qui  để làm căn bản tổ chức, phân công trách nhiệm điều hành.

· Căn cứ vào bản Ước Chương và bản Điều Lệ Nội Qui triệu tập đại hội chánh thức thành lập tổ chức đại diện tập thể người Việt quốc gia, bầu các cấp lãnh đạo, hợp thức hóa tổ chức, công khai hoạt động

c. Thành phần căn bản của tổ chức gồm 4 cơ cấu :

· Hội Đồng Lãnh Đạo gồm đại diện các tổ chức, hội đoàn chiến sĩ hải ngoại

· Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương do Hội Đồng Lãnh Đạo bầu

· Ủy Ban Giám Sát do Hội Đồng Lãnh Đạo bầu

· Cố Vấn Đoàn do Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương mời

d. Mục đích đấu tranh :

· Giải thể chế độ độc tài đảng trị XHCN

· Xây dựng một chế độ tự do dân chủ công bằng tiến bộ

e. Lập trường đấu tranh của tổ chức :

· Đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết

· Không phục vụ cho cá nhân, đảng phái, tôn giáo

· Không cộng tác, không hòa giải hòa hợp với CSVN

· Không xen vào nội bộ các tổ chức bạn

· Sẵn sàng tham gia hoạt động với các tổ chức hội đoàn chống cộng

· Sẵn sàng yểm trợ đồng bào quốc nội đấu tranh

· Sẵn sàng yểm trợ thế hệ trẻ hoạt động xây dựng đất nước

· Sống chung hòa bình, tôn trọng lẫn nhau trên bình diện quốc tế

· Tôn trọng chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi dân tộc

f. Đường lối đấu tranh của tổ chức :

· Ôn hòa đa diện, ưu tiên lấy chính trị làm căn bản

· Lấy đối thoại thương thảo để giải quyết mọi vấn đề

· Lấy quyền dân tộc tự quyết làm nguyên tắc xây dựng chế độ Tự do Dân chủ.

· Lấy luật pháp làm nền tãng xây dựng xã hội Công Bằng Tiến Bộ.

 

III. Chiến Lược – Chiến Thuật

Trong công cuộc đấu tranh giải thể chê độ độc tài đảng trị cộng sản, cần phải có các mục tiêu chiến lược chiến thuật được tóm tắc như sau :

a. Chiến lược thay đổi chế độ CSVN nhằm vào ba định hướng :

· Khai dân trí để mỡ mang sự hiểu biết con người

· Phát triễn kinh tế để nâng cao đời sống người dân

· Lấy nhân đạo để đoạt nhân tâm

 

b. Mỗi định hướng chiến lược gồm một số mục tiêu chiến thuật như sau :

- Định hướng khai dân trí được thực hiện qua :

- Phát triển thông tin, trao đổi văn hóa giữa trong và ngoài nước

- Nâng cao trình độ giáo dục, hướng về quản trị khoa học kỹ thuật 

- Khuyến khích giới trẻ xuất ngoại du học tìm hiểu thế giới bên ngoài

- Tổ chức du lịch tham quan trong và ngoài nước

- Tạo cơ hội tiếp xúc giới trẻ trong và ngoài nước

- Bảo vệ chất xám hải ngoại, tránh bị cộng sản dụ dổ lừa gạt

- Định hướng '' Phát triển kinh tế '' được thực hiện qua :

- Xây dựng hạ tầng xã hội : đường xá, sân bay, thương cảng ....

- Vận động ngoại quốc viện trợ, đầu tư tài chánh kinh tế, thương mại,  kỹ nghệ...

- Thiết đặt luật pháp bảo vệ quyền tư hữu....

- Giảm thiểu cơ quan xí nghiệp quốc doanh

- Minh bạch thông tin ngân sách quốc gia, cơ sở công kỹ nghệ

- Định hướng '' Lấy nhân đạo đoạt nhân tâm '' được thực hiện qua :

- Cứu trợ thương phế binh, cô nhi quả phụ, nạn nhân chiến tranh

- Cải thiện, nâng cấp hệ thống y tế, giáo dục, nông thôn làng quận

- Xây cất '' trung tâm dưởng lảo '', nâng đỡ người già yếu

- Thành lập '' quán cơm xã hội '' giúp đỡ người nghèo ....

- Xây dựng tu bổ các nghĩa trang quân đội

 

IV. KẾT LUẬN 

Trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ đốc tài đảng trị CSVN, điều kiện tiên quyết của người Việt quốc gia hải ngoại là phải hình thành một tổ chức có tầm vóc, có gía trị.... thống nhứt quan điểm, lập trường, đường lối đấu tranh... mới tạo được niềm tin dư luận đồng bào và ngoại quốc, mới đối trọng được với bạn và thù.

Và theo quy thế thời đại, giải pháp lấy phát triển kinh tế, luật pháp quốc tế và tôn trọng nhân quyền để áp lực thay đổi chính trị đang được đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng. VN cũng đang nằm trong tiến trình giải pháp nầy. Do đó, tập thể người Việt quốc gia hải ngoại phải khẩn hình thành tổ chức kết hợp tạo lực gây thế, để kịp thời đáp ứng biến chuyển tình hình trong tương lai gần đây.

Riêng về ba định hướng chiến lược nêu trên, định hướng '' Lấy nhân đạo đoạt nhân tâm '' là quan trọng và thực tế nhứt vì nhằm cứu trợ, giúp đỡ các thành phần xã hội đang bị chế độ cộng sản bạc đãi nhứt ở VN, đang âm thầm bất mãn chống đối cộng sản, không còn sợ cộng sản như sau năm 1975.... cho nên sẽ rất thuận lợi cho công tác vận động thu phục nhân tâm, lôi kéo về phe quốc gia, chuẩn bị cho các cuộc bầu cử trong tương lai. Và cũng nên nhớ rằng, các thành phần bị bạc đãi bất mãn nầy đang chiếm đa số trong dân chúng, đồng bào hai miền Nam Bắc.

Mai Viết Triết.  Paris ngày 30 tháng 11 năm 2002

oo0oo

Xin Quý Vị xem tiếp bài 5-Sự thật cuộc chiến Việt Nam là gì

5

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 17 Oct 2017 12:07 AM