Các bài trong đề mục

Tài Liệu

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

NGƯỜI  VIỆT  QUỐC  GIA  PHẢI  LÀM  GÌ?

Mai Viết Triết     Pháp quốc, Tết Canh Thìn, ngày 12 tháng 2 năm 2000.

1. Nhận định tổng quát:  Trong công cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam, một câu hỏi thường được nêu lên là "Người Việt Quốc Gia phải làm gì?" và nhiều câu trả lời đã được ghi nhận cụ thể như: phải tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo tự do ngôn luận, kêu gọi hoà giải hoà hợp dân tộc, xoá bỏ hận thù, dân chủ hoá chế độ, xây dựng đất nước... Về phương hướng đấu tranh, nhiều người nhiều tổ chức tỏ ra quá khích đòi tiêu diệt cộng sản Việt Nam, thích đưa ra kế hoạch hấp dẫn, nêu lên công tác lý tưởng.... nhưng quên nghĩ rằng có thực hiện được hay không? có lợi ích thiết thực gì không?

Đó cũng chỉ vì chúng ta không thực tế, chưa nhận định rõ ràng, chưa quan niệm được sách lược đấu tranh, không phân biệt được công việc nào là căn bản, là ưu tiên, là ích lợi thiết thực.  Và cũng chỉ vì không thực tế mà có nhiều việc tuy là tầm thường  nhưng lại cần thiết, đáng lẽ phải làm mà lại không làm, cứ theo đuổi những việc quan trọng lý tưởng nhưng lại là ảo tưởng.  Chúng ta phải thực tế chấp nhận :

- Không phải bất cứ việc gì cũng nên làm và có thể làm được,

- Không phải với bất cứ việc nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng có khả                môi trường thực hiện được.

Chúng ta phải có nhận định thực tế rõ ràng để tránh không tưởng và ảo tưởng.  Phải lượng định được khả năng thực sự và môi trường thuận lợi để tránh thất bại, tránh lãng phí công sức phương tiện, tránh mất  thì giờ.... rồi đâm ra chán nản bỏ cuộc.

Trên thực tế, hiện người Việt quốc gia có hai khối và hai môi trường :  một ở quốc nội và một ở hải ngoại.  Trong công cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam, chúng ta cần phải quan niệm thật rõ ràng : quốc nội là tiền tuyến, hải ngoại là hậu phương.  Và phải phân định khả năng trách nhiệm là :  quốc nội tiền tuyến có khả năng tranh đấu trực diện với cộng sản Việt Nam, hải ngoại hậu phương có nhiệm vụ yểm trợ quốc nội.

Chúng ta còn phải hiểu và chấp nhận rằng có một số sự việc chỉ có thể làm được ở quốc nội và chỉ đồng bào ở quốc nội mới có khả năng và môi trường làm được. Ngược lại, có một số sự việc khác chỉ có thể làm được ở hải ngoại và chỉ đồng bào ở hải ngoại mới có khả năng và môi trường làm được mà thôi. Chung qui là vấn đề phân công phân nhiệm phải được qui định rõ ràng hợp tình hợp lý , phù hợp với khả năng và môi trường,  sát với thực tế giữa quốc nội tiền tuyến và hải ngoại hậu phương, tránh trùng dụng, tránh sai lầm, tránh mất thì giờ mất thời cơ, tránh mang tiếng nói nhiều làm ít, mất niềm tin.

Tóm lại, trong khi quốc nội tiền tuyến tranh đấu trực diện với cộng sản Việt Nam dưới mọi hình thức bằng mọi hành động thì hải ngoại hậu phương chúng ta cũng phải tranh đấu với mọi hình thức bằng mọi hành động để yểm trợ gián tiếp hay trực tiếp quốc nội.

Vậy chúng ta, khối người Việt quốc gia ở hải ngoại phải tự hỏi :  chúng ta phải làm gì ? chúng ta có khả năng làm những gì ? và phải làm việc gì trước việc gì sau ?

2. Quan điểm đấu tranh: Theo quy luật tạo hóa và trước đà văn minh thế giới phát triển xã hội con người, lịch sử đã chứng minh không có một triều đại nào tồn tại mãi mãi, không có một chế độ độc tài nào vĩnh cửu và cũng không có một sự tàn bạo nào được thế giới văn minh chấp nhận.

Từ 25 năm qua, khối người Việt quốc gia chúng ta tranh đấu trong cái thế tiêu cực bị động nên chưa đánh động được dư luận ngoại quốc, chưa gây được niềm tin đồng bào. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tiêu cực bị động thì cơ hội nào rồi cũng sẽ trôi qua và mất đi vĩnh viển.

Muốn giải phóng quốc gia dân tộc, muốn đương đầu đánh đổ chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam, chúng ta không có phương sách nào hơn là một cuộc đấu tranh toàn dân toàn diện từ quốc nội đến hải ngoại và kiên trì trên mọi lảnh vực dưới mọi hình thức, từ quân sự chính trị kinh tế xã hội đến tâm lý tuyên truyền ngoại giao luật pháp.... . Chúng ta phải vận dụng mọi phương tiện, mọi khả năng của đồng bào quốc nội và hải ngoại, phải vận động mọi sự giúp đỡ của các nhân dân và chánh quyền thân hữu, các tổ chức tư nhân quốc tế. Chúng ta phải đấu tranh bằng mọi phương thức trên khắp thế giới.

Đó là những điểm chánh mà từ 25 năm qua chúng ta còn thiếu sót trong vấn đề nhận định và thực hiện nên hoạt động rất là hình thức tiêu cực bị động hơn là chủ động.  Như trên đã nói, muốn đấu tranh trực diện với cộng sản Việt Nam, bằng hình thức võ trang hay bất cứ một hình thức nào khác, chỉ có đồng bào quốc nội mới làm được và chỉ làm được tại quốc nội mà thôi.  Chúng ta ở hải ngoại, dù muốn tham gia cũng không thể được vì trở ngại không gian thời gian, vì môi trường khả năng không cho phép.  Ngược lại, đấu tranh bằng chính trị ngoại giao thông tin văn hoá kinh tế luật pháp... cũng như vận động phương tiện yểm trợ quốc nội thì chỉ có đồng bào ở hải ngoại mới có khả năng và tư thế để làm.

Muốn thực hiện trách vụ "yểm trợ quốc nội" , khối người Việt quốc gia ở hải ngoại không ngồi bàn suông tán hảo, ganh tị chỉ trích xuyên tạc chống đối lẫn nhau như từ 25 năm qua mà chúng ta phải bắt tay hành động thực sự, hành động có nghiên cứu có kế hoạch. Thời cơ đang thuận lợi từ quốc nội đến hải ngoại và cả quốc tế.

Sau hết, trong công cuộc đấu tranh giải phóng quốc gia dân tộc, không một cá nhân hay tổ chức nào có khả năng chu toàn được mà phải do nhiều người nhiều tổ chức hợp lại cùng làm, làm bằng tập thể, làm với khả năng của tập thể. Hiện nay tập thể người Việt quốc gia ở hải ngoại là hai triệu người, có một nguồn phương tiện dồi dào và một khối chất xám quan trọng đủ khả năng để đương đầu với tập đoàn cầm quyền cộng sản Việt Nam.  Nhưng chúng ta quá chia rẽ, chưa chấp nhận ngồi lại với nhau để "nói cho nhau nghe và nghe nhau nói", để cùng nhau thảo luận tìm phương thức hành động, thống nhứt mục tiêu lập trường đường lối chương trình thực hiện mà cứ đặt vấn đề dĩ vãng cá nhân, vấn đề quyền lợi, vấn đề lãnh đạo....

Vì vậy, công việc cần phải làm trước tiên hiện nay ở hải ngoại là chúng ta phải ngồi lại với nhau để trao đổi y kiến, tìm quan điểm đồng thuận để lấy đó làm căn bản "kết hợp tạo lực đấu tranh". Có cùng làm việc chung với nhau mới hiểu nhau hơn, có cùng đóng góp trí óc tài năng công cũa chung với nhau mới tin tưởng nhau hơn, có thành công và thất bại, có vinh có nhục chung với nhau mới mến phục nhau hơn, bảo vệ nhau hơn.

3. Tại sao phải kết hợp ? :   Trong công cuộc đấu tranh, một đoàn thể một tổ chức, dù cho có uy tín đến đâu cũng không đủ tư cách đại diện cho nhân dân Việt Nam đối với quốc tế và ngay cả đối với địch và đồng bào trong ngoài nước. Những tiếng nói lẻ tẻ cá nhân hay đơn phương đoàn thể tổ chức sẽ không có giá trị, không có ảnh hưởng và tác dụng gì đáng kể đối với các chánh quyền và dư luận quốc tế và cũng sẽ không gây được một áp lực nhỏ lớn nào đối với cộng sản Việt Nam.

Vì vậy, muốn cho tiếng nói, muốn cho hành động đấu tranh có giá trị có tác dụng,  phải là tiếng nói và hành động của tập thể, của nhiều tổ chức đoàn thể hợp lại, của đa số đồng bào hải ngoại và, nếu được, luôn cả đồng bào quốc nội.  Tập thể là sức mạnh, là một nhu cầu thiết yếu cho công cuộc đấu tranh.  Muốn có tập thể, muốn có sức mạnh, chúng ta phải kết hợp. Kết hợp để tạo cái Lực trên bình diện quốc gia, để gây cái Thế trên bình diện quốc tế.

Lš do thứ hai là, trước tình trạng phân hoá tranh chấp nội bộ, trước bất mãn đồng bào quốc nội và áp lực quốc tế, thế nào rồi cũng phải có một giải pháp thay đổi chính trị ở Việt Nam. Do đó khối người Việt quốc gia chúng ta cần phải kết hợp tạo Lực để kịp thời hành động, đòi hỏi những gì mình muốn, cho một giải pháp mình chọn.

Nếu chúng ta chưa có đủ Lực, khi thời cơ đến thì làm sao phát động đấu tranh ? làm sao đòi hỏi những gì mình muốn mình chọn ? Thời cơ sẽ không chờ chúng ta. Người Việt quốc gia sẽ vẫn là những kẻ chiến bại.  Lổi tại chúng ta mà thôi.  Tóm lại, muốn làm được việc, làm đúng theo š muốn, đáp ứng kịp thời cơ, thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải  :

-Kết hợp xây dựng cái Lực từ hải ngoại đến quốc nội để sẳn sàng đáp ứng thời cơ.

- Kết hợp thống nhứt tiếng nói để đánh động dư luận, vận động quốc tế.

- Kết hợp hoạt động để gây uy tín, tạo niềm tin.

- Kết hợp hình thành tổ chức có tầm vóc có giá trị để kịp thời phát động đấu tranh.

Nói một cách khác, công việc cần làm và phải làm ngay của chúng ta, người Việt quốc gia hải ngoại là  :

-Nổ lực kết hợp để tạo cái Lực hành động, yểm trợ quốc nội.

-Nổ lực phát triển đồng bào trong nước để đấu tranh trực diện với cộng sản VN

-Nổ lực vận động ngoại quốc yểm trợ nhân đạo chính trị ngoại giao phương tiện.

Trong nổ lực kết hợp ở hải ngoại, có hai thành phần : kết hợp quân nhân do các tổ chức hội đoàn quân nhân trách nhiệm, kết hợp dân chính do các nhân sĩ và tổ chức hội đoàn dân chính trách nhiệm.  Mổi thành phần phải cố gắng kết hợp đa số thành viên để làm hậu thuẩn, rồi sau đó cùng nhau hợp lại hình thành một thực thể đấu tranh "Quân Dân" có tầm vóc về lực lượng, có giá trị về lập trường đường lối, có uy tín về nhân sự  để đại diện cho tập thể người Việt quốc gia ở hải ngoại vận động quốc tế, đối trọng với cộng sản Việt Nam. Đặc biệt xây dựng thế hệ trẻ, thành phần đa số hiện nay từ trong đến ngoài nước, tương lai của dân tộc.

Trong công cuộc vận động quốc tế, chúng ta phải nói cho dư luận ngoại quốc, nói cho các tổ chức tư nhân và chánh quyền biết rõ ràng chúng ta muốn gì ? đang làm gì? tại sao làm? và những việc làm đó sẽ đem lại lợi ích nào cho họ?  Quyền lợi là yếu tố căn bản trong công cuộc vận động quốc tế nhưng quyền lợi đất nước dân tộc Việt Nam vẫn là trên hết.. Chúng ta cũng phải nói cho đồng bào, từ hải ngoại đến quốc nội, biết rõ ràng những gì chúng ta muốn làm, đang làm và tại sao làm để kêu gọi tham gia ủng hộ công cuộc đấu tranh.

Chúng ta phải nói rõ ràng như thế để đánh tan mọi sự nghi ngờ và dè dặt của đồng bào vì đã nhiều lần bị lừa gạt từ công đến cũa.  Những ai còn vì quê hương, chấp nhận cuộc hành trình giải phóng dân tộc, xin kề vai sát cánh cùng nhau hành động.  Những ai không chấp nhận thì cũng xin đừng vạch lá tìm sâu đánh phá lẫn nhau, gây thêm nghi ngờ chia rẽ chỉ có lợi cho kẻ thù chung là cộng sản Việt Nam mà thôi.

Cầu xin khí thiên sông núi và anh linh chiến sï yễm trợ cho dân tộc Việt Nam thoát khõi ách độc tài  cộng sản Việt Nam.

Mai Viết Triết

Pháp quốc, Tết Canh Thìn, ngày 12 tháng 2 năm 2000.

oo0oo

Xin Quý Vị xem tiếp bài 4: Tổng quát phương hướng đấu tranh.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 17 Oct 2017 12:07 AM