Các bài trong đề mục

Việt Nam

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

Giới tranh đấu: ‘Giới lãnh đạo VN hoang mang trước phát biểu lên án CNXH của TT Trump’ 

26/09/2019

VOA Tiếng Việt

Description: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu lên án CNXH tại Đại hội đồng LHQ ngày 24/09/2019.

Tổng thống Hoa K Donald Trump phát biểu lên án CNXH tại Đại hội đồng LHQ ngày 24/09/2019.

Các nhà tranh đu Vit Nam nhn đnh vi VOA rng phát biu lên án Ch nghĩa Xã hi ca Tng thng Hoa K Donald Trump ti Đi hi đng LHQ chc chn khiến giới lãnh đạo Hà Nội hoang mang. Trong khi đó, truyn thông nhà nước Vit Nam loan tin rng Chẳng ai quan tâm Tổng thống Mỹ nói gì trước LHQ.”

Phát biu ti LHQ hôm 24/09, Tng thng Trump nói:


Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo, và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản chỉ vì một điều duy nhất: quyền lực của giai cấp thống trị.”

Nhà lãnh đo Hoa K còn nói thêm rng: Một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phải đối mặt là bóng ma của Chủ nghĩa Xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội.

 T thành ph H Chí Minh, nhà hot đng dân ch Nguyn Tiến Trung nêu nhn đnh vi VOA v li kêu gi chng CNXH và CNCS ca ông Trump.

“Tôi nghĩ rng li phát biu ca Tng thng Trump đã tái khng đnh quyết tâm ca ông trong vic xóa b các chế đ đc tài nhân danh CNXH hay CNCS.

“Đi th XHCN chính ca M hin nay chính là Cng sn Trung Quc. TT Trung cũng đã lên án Cng sn Trung Quc trong bài din văn.


“Thêm mt chế đ cng sn sp đ thì các chế đ cng sn còn lài cũng lung lay.

“Chc chn phát biu ca Tng Thng Trump có nh hưởng đến Vit Nam vì Vit Nam là mt quc gia do Đng Cng sn cai tr theo đường li CNXH.

Trump kêu gi chng CNXH, người Vit thm thía và mong thành hin thc

Cũng ti din đàn Đi hi đng LHQ vào năm ngoái, ông Trump nói: Gần như ở nơi nào mà Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) hay Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người.”

Nhà hot đng Vi Đc Hi, cu viên chc Đng Cng sn Hà Ni, nói:


Chắc chắn giới lãnh đạo ở Hà Nội rất hoang mang, mặc dù họ một mực vẫn nói rằng kiên định đi theo CNXH.”

“Giai đon hin nay là giai đon đang tuyt vng, h đang tìm cách chng tr, nhưng có v s không n H đang kéo dài và cm c chế đ này đ con cháu ca h có th bo lưu tài sn nhưng đng thi cũng đang đ tìm mt phương hướng mi mà không phi thay đi chế đ.

Description: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Nhà hot đng Nguyn Tiến Trung nhn đnh:

“Quan h tt vi M s là mt tr đ rt ln cho s cm quyn n đnh ca Đng Cng sn Vit Nam. Người bo tr chính cho Đng Cng sn Vit Nam là Đng Cng sn Trung Quc: thông qua vn mnh tương liên, tc là đng này sp đ thì đng kia s sp đ theo, vì vy chc chn rng gii lãnh đo Vit Nam s rt hoang mang và lo lng, nht là khi TT Trump đã khai mào cuc chiến thương mi vi Trung Quc.

“Trong khi đó Đng Cng sn Trung Quc đang gây áp lc ln lên Đng Cng sn Vit Nam. Và nếu Hoa K cũng gây áp lc lên CNXH Vit Nam thì như vy Đng Cng sn Viêt Nam cùng mt lúc đi đu vi c Trung Quc và Hoa K. Nhưng tôi nghĩ Vit Nam s không có kh năng đi đu vi c hai như vy.

Các nhà tranh đu có cùng nhn đnh rng chính quyn Vit Nam nên thiết lp mi quan h khng khít hơn vi Hoa K và gim bt s l vào Trung Quc đ có th giúp Hà Ni thoát khi s hoang mang và nên phi nhanh chóng tìm mt phương hướng mi đ tránh mt cuc khng hong chính tr.


Nhà báo đ
c lp Nguyn Đình Ngc, còn gi là Blogger Ngc Già, nhn đnh

“Đương nhiên trước nhng phát biu ca Tng thng Trump thì nhà cm quyn Cng sn Vit Nam s khó chu, không thích. Nhưng h buc phi nhìn nhn li.

Chính quyn Vit Nam chưa có phn ng chính thc nào v phát biu ca nhà lãnh đo Hoa K. Truyn thông trong nước cũng không đ cp đến li ch trích này, ch nói rng ông Trump có bàn v CNXH. Báo Đt Vit hôm 26/09, đăng bài vi dòng tít: Chẳng ai quan tâm Tổng thống Mỹ nói gì trước LHQ,” nhấn mạnh rằng ông Trump không mang đến điều gì mới mẻ hoặc thú vị!”

Nhà hot đng Nguyn Tiến Trung nói:

“Con đường thoát duy nht cho Đng Cng sn Vit Nam lúc này: v đi ni phi dân ch hóa, trao tr quyn làm ch cho người dân Vit Nam, to nim tin vi thế gii rng Vit Nam là mt quc gia dân ch, văn minh;

“V đi ngoi, Vit Nam cn nhanh chóng tr thành mt đng minh đáng tin cy ca M, và các đng minh ca M châu Á đ góp phn cùng thế gii ngăn chn ch nghĩa bá quyn, bành trướng xâm lược ca cng sn Trung Quc châu Á.EMBED SHARE

0:000:01:250:0
Ông Nguy
n Đình Ngc nói:


“Cng sn Vit Nam, c th là B Chính tr buc phi suy nghĩ li vì h không th duy trì triết lý phn khoa hc by lâu nay là va hp tác va đu tranh, hay chính sách ba không (Không tham gia liên minh quân s vi nước nào, Không cho nước ngoài đt căn c quân s trên lãnh th Vit Nam, và Không v phe nước nào chng li mt nước khác), đ chng t rng h trung lp, không l thuc vào ai, nhưng thc tế không phi như vy.

“Nhà cm quyn Vit Nam nên thay đi mt cách ôn hòa, trước mt phi liên minh vi Hoa K đ bo v t quc Vit Nam.”

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 27 Sep 2019 06:57 AM