Các bài trong đề mục

Việt Nam

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

Thành tích vi phạm nhân quyền 2018 của Việt Nam

10/01/2019

THIỆN Ý

Description: Ông Lê Đình Lượng bị kết án với mức án lên đến 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Ông Lê Đình Lượng bị kết án với mức án lên đến 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Thông thường khi nói đến thành tích là nói đến thành qu tt đp ca nhng vic làm tt đp. Vi phm nhân quyn là hành vi xu xa thường phi dn đến nhng hu qu ti t mà gi là thành tích là trái lun lý. Vy phi chăng khi viết tiêu đ Thành tích vi phm nhân quyn năm 2018 ca nhà cm quyn Cng đng Vit Nam” là cưỡng t đot lý?

Xin thưa, phi dùng cm t có tính “Cưỡng t đot lý” như vy mi din đt đúng thc tế bao lâu nay ti Vit Nam vi mt nhà cm quyn đc tài toàn tr cng sn luôn làm nhng điu nghch lý, trái vi lun thường đo lý bao đi ca t tiên và nhân loi văn minh. Vì thông thường, t do và nhân quyn là mt quyn t nhiên bt kh phân (có con người là phi có t do, nhân quyn) và bt kh xâm phm (không ai k c nhà cm quyn được vi phm). Vì thiếu t do con người s sng trong lo âu su ti và nhân phm b h thp ngang tm loài vt…”(*). Thế nhưng đi vi các chế đ đc tài nói chung, đc tài toàn tr cng sn ti Vit Nam nói riêng, thì nhân quyn li là mt ân hu do nhà cm quyn ban phát cho người dân nào ch biết phc tùng bt c mnh lnh nào ca nhà cm quyn, dù đúng hay sai; nếu ai chng li s b các công c bo v chế đ như quân đi, công an, tòa án, nhà tù, pháp trường trn áp thng tay. Vì vy đng và nhà cm quyn cng đng Vit Nam đã có mt đnh nghĩa v nhân quyn trái ngược vi đnh nghĩa v nhân quyn ph quát các nước t do dân ch trên thế gii. Và vì vy vi phm nhân quyn đã là thành tích ca chế đ đc tài toàn tr cng sn ti Vit nam mt cách nghch lý là như thế.

Vy thì thành tích vi phm nhân quyn ni bt năm 2018 va qua ca nhà cm quyn Cng đng Vit Nam là gì?

Theo nhn đnh tng quát chung ca các nhà đu tranh cho dân ch, gii truyn thông và các t chc bo v nhân quyn quc tế, thì năm 2018 là mt năm ti t nht v thành tích vi phm nhân quyn Vit Nam, vi hàng trăm người bt đng chính kiến b bt, nhiu người b án tù cao hơn trước nhiu so vi hai năm trước 2017 và 2018. Trong khi các nhà tranh đu luôn b nhân viên an ninh hành hung, sách nhiu đ điu; phong trào đu tranh vì dân ch cho Vit Nam tiếp tc b đàn áp mt cách khc lit, nhân quyn tiếp tc b vi phm trm trng.

Tht vy, người ta ghi nhn t đu năm 2018, din ra nhng v x án nhm vào các nhà hot đng và đu tranh, đin hình như v xét x ông Lê Đình Lượng ti Ngh An vi mc án lên đến 20 năm tù giam và 5 năm qun chế. Kế đến là hàng lot các thành viên ca Hi Anh em Dân ch như Lut sư Nguyn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyn Trung Tôn, Nguyn Bc Truyn, Trương Minh Đc, và Phm Văn Tri, vi mc án tng cng lên đến 66 năm tù giam, 17 năm qun chế.

Theo 88 Project, mt t chc phi li nhun v nhân quyn ca Hoa K, cho biết có đến 103 nhà hot đng b bt, 120 nhà hot đng b x án tù trong 2018, nng hơn và nhiu hơn so vi năm 2017. Trong s 120 người b kết án, có 11 người b án tù t 10 đến 14 năm, có hai người b kết án 15 đến 19 năm tù. Còn người đng đu t chc phi li nhun Người Bo v Nhân quyn, cho VOA biết: “Trong năm 2018, theo thng kê ca Người Bo v Nhân quyn, Vit Nam bt gi 26 nhà hot đng và kết án 39 nhà hot đng, vi tng mc án lên đến 294,5 năm tù và 66 năm qun chế. Con s này chưa k đến hàng trăm người b bt gi trong các cuc biu tình gia tháng 6 phn đi Lut An ninh mng và d lut Đc khu kinh tế.

Hi đng Nhân quyn Liên Hip Quc (UNHRC), T chc Theo dõi Nhân quyn (HRW) hôm 16/12, trong mt báo cáo đ trình đã nêu các vn đ vi phm nhân quyn ti Vit Nam bao gm quyn t do báo chí, tôn giáo, xã hi dân s, hi đoàn đc lp, tra tn trong tù…HRW lên án chính quyn Vit Nam s dng các điu lut mơ h đ b tù các nhà hot đng chính tr và tôn giáo mt cách ôn hòa.

Phúc trình hàng năm mi ca y ban Bo v Nhà báo (CPJ) cho thy Vit Nam nm trong s nhng nước kết án tù nhiu nhà báo nht trong bi cnh có hơn 250 nhà báo b b tù trên toàn thế gii trong năm 2018. Trong năm qua, chính quyn Hà Ni đã kết án tù 11 nhà báo, cao hơn s người b kết án trong năm 2017. Theo thng kê ca ca CPJ, hi năm ngoái có 10 nhà báo b đưa vào sau song st ca các nhà tù Vit Nam và tt c nhng người này đu b kết án vi cáo buc chng phá nhà nước. Vit Nam đng th 6 trên danh sách nhng nước kết án tù nhiu nht đi vi nhng người làm truyn thông trong năm qua. Đng đu danh sách mà CPJ công b hôm 13/12 là Th Nhĩ K vi 68 nhà báo. Trung Quc, quc gia Cng sn láng ging ca Vit Nam, đng th hai vi 47 nhà báo b b tù…

Vit Nam, nhà báo b kết án tù gn đây nht là ông Đ Công Đương, mt người làm truyn thông đc lp. Ông Đương nhn bn án 9 năm tù v nhiu ti danh khác nhau trong đó có ti “li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích ca nhà nước theo điu 331 ca B Lut hình s. Nhà báo t do này đã s dng Facebook và mt s trang mng khác đ nói v nhng sai phm trong lĩnh vc đt đai, nht là th xã T Sơn, Hà Ni.

Trước đó vào tháng 7, mt nhà báo t do và là cng tác viên thường xuyên ca VOA Tiếng Vit, ông Lê Anh Hùng, cũng b chính quyn Hà Ni bt gi vi nhng cáo buc tương t. Trước khi b bt, ông Hùng, cũng là mt thành viên ca Hi nhà báo Đc lp, viết mt s bài bình lun v Lut An ninh mng - mt b lut gây tranh cãi vì được cho là s trao cho nhà nước thêm nhiu quyn lc đ kim soát và khng chế t do ngôn lun trên mng internet.

Shawn Crispin, đi din cao cp ca CPJ Đông Nam Á đã lên tiếng kêu gi chính quyn Hà Ni hãy hy b bn án đi vi nhà báo và nhà hot đng Công Đương, và th blogger Anh Hùng ngay lp tc. Và rng

Nếu Vit Nam mun được nhìn nhn mt cách nghiêm túc như mt thành viên có trách nhim ca cng đng quc tế thì h phi ngng đàn áp và b tù các nhà báo,” .

Ngoài các nhà báo, nhiu tù nhân lương tâm cũng b kết án tù Vit Nam. Theo thng kê ca t chc Ân xá Quc tế (Amnesty International), hin có khong 100 tù nhân lương tâm đang b giam gi Vit Nam.

Thc tế qu đúng như nhng nhn đnh trên ca các gii. Thế nhưng nhà cm quyn cng đng Vit Nam thc tế đã ngày càng t ra cao ngo, coi thường nhân dân và dám thách thc công lun quc tế bng các hành đng bt giam tràn lan và kết án nng n các nhà bt đng chính kiến đã đu tranh ôn hòa cho nhân quyn ti Vit Nam. Vì sao?

Như chúng tôi đã lên tiếng nhiu ln, mi s t cáo, lên án suông ca quc tế v các hành đng vi phm nhân quyn Vit Nam mà không đi kèm các bin pháp chế tài hu hiu, thì nhà cm quyn cng đng Vit Nam vn c coi thường. Tuy nhiên trong quá kh, các chính quyn Hoa K tin nhim trên nguyên tc vn đt nng vn đ nhân quyn trong quan h đi tác làm ăn vi Vit Nam, nên ít nhiu cũng hn chế s lượng và cường đ các v vi phm nhân quyn ca nhà đương quyn cng đng Vit Nam. Đng thi, ti Vit Nam các nhà dân ch đu tranh cho nhân quyn vì thc tế nhà cm quyn cng đng Vit Nam đã vi phm nhân quyn, ch không phi trông ch quc tế h tr mi đu tranh. Thành ra s gia tăng đàn áp các nhà đu tranh cho nhân quyn trong nước, nếu có gây thêm khó khăn, gian kh cho h, song tuyt đi nhà cm quyn cng đng Vit Nam s không th tiêu dit được ý chí và quyết tâm đu tranh đến cùng cho mc tiêu dân ch hóa đt nước ca h.

Trong bài viết khai bút đu năm này, người viết xin cu chúc các nhà đu tranh cho dân ch, nhân quyn đang b nhà cm quyn cng đng Vit Nam cm tù hay s b cm tù: Mt Năm Mi 2019 sc khe di dào, ý chí, ngh lc kiên cường, góp phn sm đưa Vit Nam đến chế đ dân ch pháp tr; đ mi tng li nhân dân Vit Nam sm được sng trong “T do, m no, Hnh phúc” thc s; vi các dân quyn, nhân quyn được tôn trng, bo v và hành x; to tin đ cho đt nước phát trin toàn din đến giu mnh và văn minh tiến b theo kp đà tiến hóa chung ca nhân loi. Đng thi, đ nhân dân Vit Nam có được sc mnh tng hp đ thế lc đp tan cung vng xâm lăng bt c t đâu ti, bo v toàn vn lãnh th, đc lp dân tc và s trường tn ca T Quc Vit Nam thân yêu ca chúng ta.

(Houston, ngày Mùng 2 Tết Dương lch 2019)

(*)Trích “Tuyên ngôn Nhân quyn Vit Nam 1977”

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 10 Jan 2019 07:48 AM