Các bài trong đề mục

Việt Nam

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

‘Con tàu đắm’ chìm sâu:

 ‘Đổ vỏ’ hay ‘thu hồi tài sản tham nhũng’?

31/05/2018

Phạm Chí Dũng

Vào đu năm 2017 khi Nguyn Ngc S phát ngôn đến mc trơ tráo Tất cả các khoản nợ trước đây của Vinashin giờ Bộ Tài chính đứng ra xử lý - mt cách đ vy trách nhim lên đu ngân sách quc gia và cũng là lên đu dân đen phi è c đóng thuế đ nuôi mt b máy b xem là ‘ăn tàn phá hi chưa tng có, có l quan chc Ch tch Hi đng thành viên Vinashin này không th hình dung là ch mt năm sau đó ông ta đã phi tra tay vào còng, đ li mt ‘con tàu đắm’ đang kéo chìm rt nhanh nn ngân sách chế đ ch còn tính bng tng năm thoi thóp.

Và đ li ‘kẻ đổ vỏ vĩ đại’ - Nguyn Xuân Phúc - cho mt đi th tướng b xem là ‘phá chưa từng có’ - Nguyn Tn Dũng.

Những con số phi thường

Ti k hp quc hi đang din ra vào tháng Năm năm 2018, ngh trường mt ln na nóng ry bi v vic có tin s là v án Vinashin: con tàu đắm’ này tiếp tc cơn ác mng dường như không bao gi chm dt ca nó khi tiếp tc l đến 5.000 t -7.000 t đng mi năm tương đương đến 5% tng thu ngân sách quc gia.

Chính đi biu quc hi Nguyn Phi Thường, mt trong nhng giám sát viên ca Quc v kinh tế và tài chính, đã phi nói ra con s l lã phi thường’ trên. Nhưng nguy him nht vn là ‘không có hướng ra’ cho Vinashin.

Đây là ln th hai liên tiếp trong hai năm, b phn giám sát tài chính doanh nghip ca Quc hi phi lôi tut thm cnh ca Vinashin ra đ kêu cu, trong bi cnh ngân sách đang không biết ly tin đâu đ trám vào l thng toang hoác ca ít nht 30% công chc viên chc ‘không làm gì cả nhưng vẫn đều đều lãnh lương’.

Vào năm ngoái, khi chun b cho k hp quc hi mi vào cui quý 1 năm 2017, phía chính ph ca ông Phúc cũng đã phi mt ln na kêu than: d phòng ngân sách nhà nước phi ng tr thay cho Vinashin trong 10 năm ti lên ti 63,2 nghìn t đng!

Nhưng t cái ln Nguyn Xuân Phúc như mun chi b trách nhim đổ vỏ’ trên cho đến nay, tình cnh vn như cũ, vn hoàn cám cnh. Không mt khon n đáng k nào ca Vinashin được x lý. Tt c vn nguyên trng bế tc.

Qu là chưa có mt đi th tướng cng sn nào phi đổ vỏ ghê gm như thi ông Nguyn Xuân Phúc. Ch riêng trong khu vc các tp đoàn và doanh nghip nhà nước mà con s n vay đã lên đến 237 t USD, Chính ph đã bo lãnh đến bo lãnh 21 t USD và phi có trách nhim tr n cho s tin mà vào thi bui này không biết đào đâu ra.

Trong đó, nhng cái tên như Vinalines, Vinashin (Tp đoàn Công nghip tàu thy Vit Nam) vn là ni ám nh thường trc.

Tht tr trêu, Nguyn Xuân Phúc li phi đổ vỏ’ cho th trưởng trc tiếp ca ông Phúc vào nhim k trước là Nguyn Tn Dũng.

Nguyễn Tấn Dũng đã sáng tác gì?

Vào thi th tướng cũ là Nguyn Tn Dũng, s n ca Vinashin đã lên ti khong 86 ngàn t đng, tc khong 4 t USD, chiếm đến 2,5% GDP vào thi gian đó.

Không th rút ra ngân sách đ bù đắp khó khăn cho Vinashin, vào năm 2005, chính ph Vit Nam đã tìm cách phát hành trái phiếu quc tế ti th trường chng khoán New York đ vay 750 triu đôla, vi k hn 10 năm và lãi sut 7,125%/năm. S trái phiếu này đến hn tr n gc và lãi vào năm 2016. Sau đó chính ph đã cho Vinashin vay li toàn b s trái phiếu nói trên, nhưng khon vay này không hiu do ngun cơn nào mà đã tiêu tán, đ cui cùng Vinashin hu như không có kh năng tr n cho chính ph. Tuy thế, h sơ v này gn như b đóng li. Báo chí ch dám hé môi ri sau đó im bt.

V sau này, mt chuyên gia tài chính là ông Bùi Kiến Thành đã phi nói rng vic chính ph giao toàn b 750 triu đôla vào tay Vinashin mà không cn có các d án c th đ gii ngân là lỗi cực kỳ lớn.

Đến năm 2010, s dư n ca Vinashin đã lên đến 80 ngàn t đng và tr nên “vô phương cứu chữa”.

Vào năm 2010, chính ph Vit Nam li phát hành 1 t đôla trái phiếu k hn 10 năm ti S giao dch chng khoán Singapore, vi lãi sut 6,75%/năm. S tin này sau đó được chính ph cho mt s tp đoàn kinh tế ln như du khí, đin lc, Vinalines vay li. Tuy thế, cũng không thy tăm hơi nào t s tin tái cơ cấu Vinashin”. Doanh nghip được mnh danh là “con tàu đắm này c ln lượt nut chng các khon tin khng l.

Vào năm 2014, ln th ba chính ph Vit Nam tìm cách phát hành 1 t USD trái phiếu. Tuy nhiên ln này có v không còn thành công như hai ln trước đó. Đây cũng là thi gian mà nhng xung đt chính tr trong chính trường Vit Nam tr nên quyết lit hơn hn trên cung đường “lập thành tích chào mừng đại hội 12 của đảng”.

Cui năm 2015, chính ph thêm mt ln na c gng to ra kế hoch “phát hành 3 tỷ USD trái phiếu đặc biệt ra quốc tế. Nhưng đến gia năm 2016 thì kế hoch này đã hoàn toàn tan v.

Bóp dân để trả nợ cho Vinashin?

Còn bây gi là năm 2018. Tình thế hin thi là vô cùng bế tc đi vi qu đm thép (t ng mà th tướng trước đây là Nguyn Tn Dũng đã dùng đ vinh danh Vinashin).

Món n khng l ca Vinashin vn còn gn như nguyên vn, và trách nhim phi x lý không ai khác là tân chính ph ca người vn còn b mt s dư lun xem là tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”.

Ly đâu ra s tin 63 ngàn t đng đ tr n cho Vinashin trong 10 năm ti? Hay li xut ngân sách đ ‘đ v?

Nhưng ngân sách li đang ‘tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc’ vào thai k cui cùng trước khi xut ra mt quái thai đúng nghĩa.

Vào năm 2017, nếu không tính đến phn bán vn Tng công ty Rượu bia nước gii khát (Sabeco), thu được chn 5 t USD, tương đương 110.000 t đng, kết qu thu ngân sách năm 2017 ch là 1.173 ngàn t đng, tc ch đt 96,8% d toán thu đu năm 2017.

Kết qu 96,8% thu ngân sách năm 2017 không nhng không được xem là thành tích mà còn b coi là mt tht bi, bi đây là ln đu tiên sau nhiu năm, thu ngân sách quc gia không đt so vi d toán. Cũng là năm th ba liên tiếp, thu ngân sách t khi trung ương không đt d toán.

Gi đây, mt phn ln phn được xem là ‘tăng thu’ ca ngân sách ch biết da vào thuế đt.

Trong khi dó, toàn b ba khi doanh nghip đu tư nước ngoài, doanh nghip nhà nước và doanh nghip tư nhân đu bc nhược trong chu k suy thoái kinh tế kéo dài sut t năm 2008 đến nay.

Đó chính là ngun cơn sâu xa và chua chát v vic ti sao trong năm 2018, Chính ph phi tiếp tc đè dân thu thuế và tìm cách bán mình ti mt s tp đoàn được xem là “bò sữa luôn mang li li ích cho chính th và cm hơi cho đng cm quyn, khiến cho tăng giá và thuế má tr thành mt trong nhng biu đt cc đoan nht trong giai đon cui ca mt cơ chế cưỡng bc và cưỡng đot Vit Nam.

Nhưng vn còn mt gii pháp khác mà Tng bí thư Trng đang lp lóe hy vng: bt quan chc đ thu hi tài sn tham nhũng.

Thu hồi từ ai?

Ch vài ngày sau khi kết thúc phiên tòa Thăng – Thanh và vào lúc mt phiên tòa khác x Trnh Xuân Thanh ti tham ô” gn chm dt vào đu năm 2018, chiếc xe thùng cnh sát ca Tng bí thư Trng li tiếp tc đ xch trước ca nhà nguyên Ch tch Hi đng Thành viên Vinashin Nguyn Ngc S.

V khi t và tng giam đi vi cu quan chc Nguyn Ngc S đã khiến bt ra nhng du hi ln v ý đ mi ca Tng bí thư Trng: vì sao v án Vinashin đã trôi qua đến 7 năm vi v x Phạm Thanh Bình và đồng bọn, nhưng đến gn đây được xới lại? Vic bt Nguyn Ngc S là nhm đến trách nhim ca quan chc này vào thi còn làm lãnh đo Vinashin hay PVN? Vic bt Nguyn Ngc S ch đơn thun là phm trù cá nhân đi vi ông S hay còn mang n ý mun nhm đến mt “cái ô” nào đã che chn cho ông S?

Mt chi tiết đáng m x là trong bn tin v bt Nguyn Ngc S ca báo Bo v pháp lut có đon Trước đó, ngày 9/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tại PVN, ông Sự là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của cả tập đoàn. Tháng 8/2017, ông Sự đã nhận quyết định nghỉ hưu, thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy”.

Cách đưa tin và có v nhn mnh v Thủ tướng Chính phủ là khá đc bit, bi thông thường báo chí Vit Nam khi đưa tin v quá tình ca các nhân vt này kia thì ch viết ‘ông/bà được b nhim/tr thành…” mà không cn nêu rõ là ai b nhim.

Vit Nam, nhiu người cũng biết rng “Thủ tướng Chính phủ vào năm 2012 là Nguyn Tn Dũng, cũng là quan chc cao cp b xem là phi chu trách nhim v “quá đấm thép mà sau đó đã tr thành con tàu đắm Vinashin.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 31 May 2018 07:41 AM