Các bài trong đề mục

Cộng Đồng

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

 

Năm 2011

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

 Tháng 09  ||  Tháng 10

 Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2012

Tháng 01  ||  Tháng 02

 Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||  Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2013

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||  Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2014

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||   Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

Năm 2015

Tháng 01  ||  Tháng 02

Tháng 03  ||  Tháng 04

Tháng 05  ||  Tháng 06

Tháng 07  ||  Tháng 08

Tháng 09  ||   Tháng 10

Tháng 11  ||  Tháng 12

 

 

 

 

51 năm sau, đứa trẻ mồ côi thành tướng…

08/06/2019

Trân Văn

Description: Đại tá Hải quân Nguyễn Từ Huấn được gắn huy hiệu trong một sự kiện ở thủ đô Washington, ngày 8 tháng 1, 2018.

Đại tá Hải quân Nguyễn Từ Huấn được gắn huy hiệu trong một sự kiện ở thủ đô Washington, ngày 8 tháng 1, 2018.

Mt s người Vit đang chia s tin Đi tá Nguyn T Hun ca Hi quân M va tr thành Phó Đ đc (Rear Admiral lower half RDML) trên mng xã hi. Mt s người khác thì bán tín, bán nghi vì chưa thy thông tin này trên h thng truyn thông M.

Ngày 6 tháng 6, trang facebook dành cho thân hu và gia đình ca Hi Quân nhân M gc Vit (Vietnamese American Uniformed Services Association - VAUSA) đã gi li chúc mng Đi tá Hun (1).

Tìm kiếm k hơn, có th thy đ ngh ch đnh Đi tá Hun làm Phó Đ đc trên trang web ca Quc hi Hoa K. Đ ngh đã được Tng thng chuyn cho Thượng vin Hoa K ngày 5 tháng 6 và đang được y ban Quân v Thượng vin xem xét (2).

Nói cách khác, nếu không có gì thay đi, cng đng người M gc Vit s có thêm mt v tướng sau nhng: Lương Xuân Vit (Thiếu tướng Lc quân), William H. Seely III (Chun tướng Thy quân lc chiến), Châu Lp Th Flora (Chun tướng Lc quân).

***

Trên Internet không có nhiu thông tin v Đi tá Hun song ít nht qua Internet cũng có th biết, Đi tá Hun làm vic ti B Tư lnh H thng K thut Hi quân M - Naval Sea Systems Command NAVSEA).

Năm ngoái, Đi tá Hun được NAVSEA và B Tư lnh H thng Hi chiến - Chiến tranh Không gian (Space and Naval Warfare Systems Command - SPAWAR) chn trao phù hiu Engineering Duty Officer Qualification (phù hiu EDO) (3).

Tm dch EDO là Sĩ quan Thường v K thut vn hành. Trong Hi quân M, phù hiu EDO là bng chng, chng t kh năng đc bit ca mt sĩ quan Hi quân. Theo Wikipedia thì Hi quân M ch có chng 800 sĩ quan mang phù hiu này (4).

Các EDO là nhng sĩ quan gi vai trò tr ct c v thiết kế, mua sm, đóng, bo trì, sa cha, chuyn đi, thanh lý tt c các loi tàu ca Hi quân M (chiến hm, tàu ngm, hi vn hm, hàng không mu hm), ln trang b các h thng (vũ khí, liên lc, mng máy tính, mng kim soát và vn hành) trên nhng tàu này.

Nhìn mt cách tng quát, các EDO ca Hi quân M là nhng cá nhân tht s xut sc v tri thc, k năng, giàu kinh nghim, sau khi tri qua mt tiến trình thm đnh k lưỡng, được xác nhn là đ tư cách nm gi vai trò ch huy hoc là c vn v tt c các khía cnh liên quan đến k thut ca các phương tin thuc Hi quân M (5).

Theo h thng truyn thông quân đi M, dp 30 tháng 4 va qua, Captain (cách mà lc lượng hi quân và tun duyên M gi nhng sĩ quan mang cp bc đi tá) Huan Nguyen đến Guam, tham d l khánh thành Đài tưởng nim Lone Sailor (6).

Đài tưởng nim Lone Sailor va là biu tượng liên kết gia Hi quân và Hàng hi, va ghi li s kin Guam đã tng là nơi trú thân ca hàng chc ngàn người Vit phi b x tha hương khi quân đi min Bc Vit Nam tràn vào Sài Gòn.

Hi 30 tháng 4 va qua, Captain Huan Nguyen đến Guam không ch nhm đi din Hi quân M mà còn vì là mt trong hàng chc ngàn người Vit tng được Hi quân M vt trên bin cách nay 44 năm, ri đưa đến Guam

Hôm y, ông đi tá hi quân này k rng, 44 năm trước, khi đến Guam, ông là mt thiếu niên 14 tui, đơn đc vì cha, m, anh, ch, em đu đã b giết, nước M đã tiếp nhn nhng k xa l như ông, cho ông hy vng, cơ hi...

Trên Internet có mt trang web do Daniel Pham lp ra và điu hành vi tham vng chia s nhng điu tt đ hình thành tính cách tt, giúp cuc sng tt hơn. Daniel Pham còn là tác gi Great Quotes và theo nhng gì Daniel chia s thì Captain Huan Nguyen tng viết vài dòng, trong đó trích dn nguyên văn tâm tình ca Nguyn Bá Hc: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngi núi e sông đ khuyến khích Daniel tiếp tc theo đui ước vng ca chàng trai này (6).

***

Cũng tun này, khi bàn v hòa gii dân tc, mt s người Vit chia s vi nhau tm nh Saigon Execution (Hành quyết ti Sài Gòn) do Eddie Adams chp ti Sài Gòn vào Tết Mu Thân năm 1968 đã được chnh sa li.

Saigon Execution tng được h thng truyn thông phương Tây và h thng tuyên truyn ca khi Cng sn s dng như mt bng chng t cáo ti ác M Ngy, s phi nghĩa ca cuc chiến chng cng sn min Bc xâm chiếm min Nam.

Trong Saigon Execution, người ta có th thy ông Nguyn Ngc Loan, lúc đó là Chun tướng Tư lnh Cnh sát Vit Nam Cng hòa, dùng súng ngn bn vào đu mt tù binh Vit Cng mc thường phc và hai tay đang b trói!

Năm 1969, Saigon Execution đã giúp Eddie Adams nhn gii Pulitzer v nh báo chí chp ti hin trường Saigon Execution tng làm tướng Loan và chính th Vit Nam Cng hòa b ch trích kch lit vì... vô nhân đo bn mt tù binh đã b vô hiu hóa.

Tuy nhiên theo thi gian, s tht tưởng vy mà không phi vy...

Mt s cu chiến binh cng sn bo nạn nhân là Nguyn Văn Lém, còn được gi là By Lp (7), s khác bo nạn nhân là Lê Công Nà (8). Còn chính quyn CSVN ch dùng Saigon Execution đ t cáo tội ác Mỹ Ngụy, nêu cao chính nghĩa ca cuc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ch chưa bao gi chính thc xác đnh danh tính, thân thế - s nghip ca nạn nhân.

Vì sao? Có th vì làm như thế s khó gii thích ti sao nạn nhân li tham gia vào vic biến th đô ca mt quc gia có ch quyn thành mt trn, giết nhiu thường dân, trong đó có gia đình mt trung tá tên là Nguyn Tun Ch huy trưởng Trường Thiết giáp, ta lc ti Gò Vp, nên mi b tướng Loan hành quyết ngay ti mt trn.

Năm ngoái – nhân dp 50 năm xy ra s kin Tết Mu Thân, ông Hoàng Tt Thng đã sưu tm nhiu tài liu, nhân chng, thc hin bài viết Một thời điểm: Hai tấm hình - hai số phận và tội ác của truyền thông thiên tả” (9).

Chính quyn CSVN ch da vào Saigon Execution ca AP mà l đi nhiu hình nh khác cũng trên AP v Tết Mu Thân ngay ti Sài Gòn. Chng hn tm nh minh ha cho s kin Trung tá Nguyn Tun b cht đu, v (T Th Như Tùng) và sáu đa con b bn bng tiu liên, ch có mt bé trai may mn trn thoát.

Nguyn Văn Lém By Lp hay Lê Công Nà chính là ch huy v thm sát đó và nhiu v thm sát khác Sài Gòn dp Tết Mu Thân Năm 1998, sau khi tướng Loan qua đi, Eddie Adams viết trên Time s ra ngày 27 tháng 7 v Saigon Execution: Tm nh đó có hai người b giết, tên Vit Cng b ông tướng bn và ông tướng b tôi giết bng máy nh ca tôi. Dù không có ý đ ngy to nhưng đôi khi mt tm nh có th nói di. Tôi xin li

Chng phi Sài Gòn, nhng cuc thm sát đã xy ra ti nhiu nơi min Nam trong Tết Mu Thân 1968. Bé trai con ca Trung tá Nguyn Tun, không ch đi tang cha, m, anh, ch, em. Đa bé trai y còn đi thêm tang cu rut: Thiếu tá T Tôn Khán (Tnh đoàn trưởng Xây dng nông thôn tnh Qung Nam, v Huế ăn Tết vi đi gia đình, b các đng chí ca nhng Nguyn Văn Lém By Lp, Lê Công Nà dùng cha m già uy hiếp buc ra hàng ri b đp đu bng búa ba ci...) và nhng người thân khác.

Hi đu tun, ai đó đã chnh sa Saigon Execution thay khu súng trên tay tướng Loan bng mt bông hoa tím. Mt s người đã chuyn Saigon Execution được chnh sa như mt đ ngh xóa b hn thù. Có khá nhiu người không tán thành, không phi vì c chp mà vì chính quyn CSVN va kêu gi hòa gii, va xem nhng Nguyn Văn Lém By Lp, Lê Công Nà là anh hùng, hu công, qua đó phi tri ân đng (10)

Đa tr may mn trn thoát khi cuc thm sát cách nay 51 năm, may mn trn thoát thêm mt ln na cách nay 44 năm sp tr thành mt v tướng ca Hi quân M. Ngu nhiên c hai s kin chnh sa Saigon Execution” và Tng thng M đ c Nguyn T Hun làm Phó Đ đc Hi quân M din ra trong cùng mt tun. Cuc đi đúng là đy bt ng!

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/VAUSAFAMILY/posts/2344136569190363

(2) https://www.congress.gov/nomination/116th-congress/841/

(3) https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=104396

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_duty_officer

(5) https://www.dvidshub.net/news/320205/guam-lone-sailor-statue-plaques-dedicated

(6) http://www.tinhcachtot.com/vn/news/nhan-xet/a-great-note-from-huan-nguyen-captain-of-us-navy/

(7) https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyn_Văn_Lém

(8) https://vi.wikipedia.org/wiki/Lê_Công_Nà

(9) http://danlambaovn.blogspot.com/2018/08/mot-thoi-iem-hai-tam-hinh-hai-so-phan.html

(10) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2124729627638066&set=a.572770479500663&type=3&theater

(11) https://nsvietnam.blogspot.com/2018/08/cau-be-song-sot-trong-vu-bay-lop-tan.html

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 08 Jun 2019 07:24 AM