++++++

Các bài trong đề mục

Thời Sự

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

Hải Dương 8 vào gần Phan Thiết nhằm ý đồ gì?

28/08/2019

Phạm Chí Dũng

Description: Hải đăng Trường Sa.

Hải đăng Trường Sa.

Cú xâm nhp ca tàu Hi Dương 8 và nhóm tàu h v cho nó ca Trung Quc vào sâu trong vùng lãnh hi Vit Nam, ch cách thành ph bin Phan Thiết có 180 km, đã phóng thêm mt nhát c đ dn hoàn tt bc ha mang tên Trung Quc hóa Vit Nam.

Trung Quốc hóa Việt Nam’

Cú xâm nhp quá t tin trên vn ch được thông tin bi hãng tin Reuters - theo d liu ca trang web Marine Traffic theo dõi các chuyn đng ca tàu vào ngày 24/8/2019, và mng xã hi ch không phi bi bt c phương tin nào trong s hơn 800 t báo quc doanh và h thng tuyên giáo ca đng CSVN - nhng đa ch mà sut t đu tháng 6 năm 2019, khi Hi Dương 8 bt đu chiến dch gây hn ti khu vc Bãi Tư Chính như vào chn không ch quyn, cho ti nay đã hu như câm nín v thông tin cho người dân.

Nhng nhát c trước đây làm tôn bc tranh Trung Quc hóa Vit Nam là đng Nhân dân t ca Trung Quc đã được lưu hành và tiêu xài thoi mái và công nhiên nhiu tnh biên gii phía Bc Vit Nam và c nhng thành ph du lch đy ry du khách Trung như Đà Nng, Nha Trang Vào năm 2018, thm chí chính quyn Vit Nam còn chp nhn cho người Trung Quc được lái xe vào sâu trong lãnh th Vit Nam ti 180 km.

Tt c đu là ca nó’, và nó’ đang dn biến lãnh đa và lãnh hi Vit Nam thành mt th sân sau mang mùi và màu Trung Quc.

Nhưng vì sao Hi Dương 8 li vào gn Phan Thiết - điu khiến người ta liên tưởng đến mi đe da hin hu v các tàu chiến Trung Quc có th đ quân lên đt lin ch không ch xâm phm vùng bin khu vc Bãi Tư Chính ca Vit Nam?

Những ý đồ của cá mập

Trong v giàn khoan Hi Dương 981 xâm phm vùng lãnh hi ca Vit Nam Bin Đông vào năm 2014, giàn khoan này đã gây sc ép lên các m du khí mà Vit Nam đnh tiến hành khai thác vào thi đim đó. Nhưng ha đ di chuyn ca Hi Dương 981 ch quanh qun nơi các m du khí ca Vit Nam ch không có tàu hi cnh nào ca Trung Quc áp sát đt lin Vit Nam như cái cách tàu Hi Dương 8 và các tàu h v đã tiếp cn Phan Thiết vào năm 2019.

Do đó, có th đánh giá chiến dch gây hn ca ‘cá mp Trung Quc ti Bãi Tư Chính vào năm 2019 là rt phong phú’, cha đng ít nht 2 - 3 mc đích.

Mc đích đu tiên đương nhiên là tranh ăn du khí vi Vit Nam.

Tiếp theo ‘đường lưỡi bò 9 đon được Bc Kinh điu chnh vào năm 2018 mà đã quét qua đến 67 lô du khi - chiếm phn ln các m du khí ca Vit Nam Bin Đông, Hi Dương 8 và hm sn sau lưng nó có th là nhng giàn khoan khng l như Hi Dương 981 và Đông Phương nhm gây sc ép buc chính th ‘đng em Vit Nam phi chia phn du khí khai thác được ti các m Cá Rng Đ - là liên doanh gia Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) vi hãng du khí Reppsol ca Tây Ban Nha, và m Lan Đ - liên doanh gia PVN vi Tp đoàn du khí Rosneft ca Nga - c hai đu nm vùng bin đông nam Vit Nam. Và tt nht là Vit Nam ch được liên doanh vi Trung Quc mà không vi bt k quc gia nào khác.

Trong c hai ln gây hn ti Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 8 năm 2018, Trung Quc đu đt được mc đích tm thi khi buc Repsol phi tháo chy khi m Cá Rng Đ, còn đi tác Vit Nam thì phi cm mt bi thường cho Repsol khon chi phí mà tp đoàn Tây Ban Nha đã ng ra ban đu đ thăm dò du khí, có th lên ti 300 - 400 triu USD.

Nhưng v tàu Hi Dương 8, va tr li khu vc Bãi Tư Chính sau 5 ngày quay li đo Đá Ch Thp đ tiếp liu đã tham quan vùng bin gn Phan Thiết, cho thy Trung Quc còn mun vươn xa hơn mc đích đu tiên.

V vic trên xy ra trong bi cnh mt tin tc đang ngày càng cn k: sau mt thi gian khá dài được Ban Bo v và chăm sóc sc khe trung ương tn tình cu cha, Tng tch Nguyn Phú Trng đã gn như hi phc khi cơn bo bnh và chun b cho chuyến thăm Washington - mt chuyến đi đc bit quan tng - không ch v danh th ca Nguyn Phú Trng mà còn do tính cht đi đu đã ti lúc không th khoan nhượng gia Vit Nam vi Trung Quc, mà theo đó Vit Nam đang rt cn đến lc lượng hi quân và không quân ca Hoa K - đi trng duy nht vi Trung Quc ti Bin Đông - đ bo v Vit Nam khai thác du khí nuôi đng.

Vy Trung Quc mun gì?

Chng khó đ hình dung ra rng Tp Cn Bình chng thích thú gì vi chuyến đi M ca Nguyn Phú Trng, và mun gây sc ép buc Trng phi hy b chuyến đi đó. Hoc nếu không hy b thì buc Nguyn Phú Trng phi đi Trung Quc trước khi đi M, như mt biu hin triu kiến.

Thi đim d kiến cho chuyến đi M ca Nguyn Phú Trng đang lùi sang tháng 10 năm 2019.

Còn nh, vic thăm M ca Nguyn Phú Trng đã dược d kiến trong na đu năm 2019, nhưng do Trng b bo bnh ti Kiên Giang nhà Ba Dũng’ nên đành phi tm gác li chuyến đi đó. Thay vào đó, Nguyn Xuân Phúc đã được c đi Bc Kinh d Hi ngh thượng đnh v sáng kiến Mt vành đai, Mt con đường do Trung Quc ch trì, din ra vào tháng 4 năm 2019. Gn 3 tháng sau đó, vn không phi Nguyn Phú Trng mà là Ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân đi Bc Kinh gp Tp Cn Bình đ làm sâu sc hơn na mi quan h đi tác chiến lược và c mt t ng cc k mơ h và nghe có v giu ct: ‘đi cc.

Ngoài hai mc đích trên, rt có th Trung Quc còn mun gián tiếp tr đũa M v cuc chiến thương mi và nn gân M v thái đ và hành đng h tr Vit Nam ti Bãi Tư Chính, cùng đe da c d án Cá Voi Xanh mà Bc Kinh còn lâu mi lãng quên.

Bất động và tê liệt

Đã hu như chc chn là sau giai đon đu cho tàu Hi Dương 8 vào quy phá ti Bãi Tư Chính, Trung Quc s còn ra nhng đòn mi và lm chiêu trò hơn nhm hành h tinh thn o não ca gii chóp bu Vit Nam.

Sau vùng bin Phan Thiết, nhiu kh năng Hi Dương 8 s còn du hí’ ti nhng vùng bin khác ca Vit Nam và chng biết đến khi nào mi chu chm dt trò chơi đau kh y, nht là trong ng cnh c B Chính tr Vit Nam tuyt đi cm khu.

Và trong bi cnh toàn b lc lượng vũ trang Vit Nam bt đng và bt lc. Cho đến nay, B Quc phòng Vit Nam vn tuyt đi chng có mt phn ng nào ra hn.

Phn ng được xem là dũng cm nht t lc lượng hi quân Vit Nam là điu hai tàu h v tên la mang tên Quang Trung và Trường Sa ra khu vc Bãi Tư Chính - theo thông tin t các hãng tin quc tế ch không phi bi người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam lúc nào cũng ‘đc vt - té ra ch là mt đng tác gi to và thêm mt ln na, trong s rt nhiu ln t trước ti nay, chng minh tính cht hi quân bám b trong khi ngư dân Vit phi ra sc bám bin dù b tàu Trung Quc đâm va và bn giết, là bt di bt dch và đúng quy trình.

Đã có tin tàu h v tên la Quang Trung, sau ít ngày bơi li ngoài bin mà chng biết đ làm gì, cui cùng đã rút v quân cng Cam Ranh. Đng nghĩa vi vic đ mc cho các tàu Trung Quc t do xâm nhp vùng bin ch cách Phan Thiết chưa đy 200 cây s.

Trong khi đó, ‘mi vic đã có đng và nhà nước lo vn kiên đnh chết gim mt ch. Thm chí mt cuc biu tình phn đi Trung Quc ca quân đ - nhng người Vit thân chính quyn đang sinh sng Đc - đã được vài t báo nhà nước đưa tin và hình nh nhưng li b Ban Tuyên giáo trung ương tuýt còi và lnh g bài ngay sau đó, cho thy căn bnh s hãi thiên triu đã ăn quá sâu vào não trng gii quan li cm quyn Vit Nam và khiến tê lit phn ln, nếu không nói là toàn din h thng dân s và c quân s ca chế đ này.

Đã quá mun, nhưng vn còn hơn không, Nguyn Phú Trng và nhng người đng đng ca ông ta phi t quyết đnh v thái đ và hành đng chm dt đu dây vi Trung Quc - mà hu qu như ta thán ca mt viên tướng Vit Trung Quốc dồn Việt Nam vào chân tường rồi!”.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 29 Aug 2019 07:20 AM