++++++

Các bài trong đề mục

Thời Sự

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

Vụ Bãi Tư Chính và ‘điểm chết’ khoan dầu nuôi đảng

19/08/2019

Phạm Chí Dũng

Description: Hải đăng Trường Sa.

Hải đăng Trường Sa.

Trong cơ cu thu ngân sách 6 tháng đu năm 2019 ca chính th đc tài Vit Nam, có mt tiu phn đáng chú ý: thu t du thô đt đến 68% d toán c năm.

Vì sao thu ngân sách du thô tăng đt biến?

T l trên là khá bt thường so vi mc thu ngân sách t du thô vào khong 50% hoc nhnh hơn đôi chút trong na đu nhng năm gn đây, cho thy vào năm 2019 Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) - doanh nghip đc quyn khai thác du khí nm dưới s lãnh đo toàn din ca đng - đã được ch đo đ tìm cách đy nhanh, đy gp tiến đ khai thác du và khí, trong bi cnh tình hình Bin Đông vn rt phc tp - nói theo li mào đu p úng ca gii tuyên giáo.

Cơ chế đy nhanh tc đ khai thác du khí ca PVN cũng cho thy trước đó đng cm quyn và B Quc phòng Vit Nam có th đã nm được mt s tin tc xác thc mà t đó có th d báo là phía Trung Quc s mn tiếp v Bãi Tư Chính vào năm 2019, do đó nếu PVN c nhn nha khai thác du như nhng năm không xy ra gu ó gia ‘đng anh và ‘đng em thì nhiu kh năng s không kp hoàn thành kế hoch khai thác du thô trong na cui năm 2019 và ngân sách chính ph s b ht thu nghiêm trng.

Còn nếu các lô du khí ca PVN đông nam Vit Nam b tàu Trung Quc qun tho trong sut na cui năm 2019 thì coi ngân sách đng CSVN mt ăn.

Chng có gì khó khăn đ đưa ra d báo mt ăn trên, bi liên tiếp trong hai năm trước - 2017 và 2018, Trung Quc đã t chc hai chiến dch tng tin người đng chí tt ca mình khu vc Bãi Tư Chính - nơi không có mt tp đoàn du khí nào ca Hoa Kỳ mà ch có ch yếu Tp đoàn du khí Repsol ca Tây Ban Nha liên doanh vi PVN đ khoan thăm dò và khai thác m du Cá Rng Đ.

Kết qu ca hai chiến dch trên ca ‘đi tác chiến lược toàn din quan trng nht Trung Quc - theo cách ca tng rt thiếu máu não ca gii quan chc Vit - là khá m mãn: rt cuc, Repsol không chu ni sc ép và đã phi b ca chy ly người - nhưng theo yêu cu ca phía Vit Nam, còn PVN ca Vit Nam thì không nhng b đình tr kế hoch khai thác m Cá Rng Đ mà còn đang chu nguy cơ phi bi thường cho Repsol đến khong 300 triu USD chi phí mà Repsol đã ng ra cho hot đng nghiên cu thăm dò du ban đu.

Không nhng thế, Trung Quc còn chm đt được mc tiêu ban đu, nm trong c mt chiến lược dài hn, là dn biến vùng ch quyn không th tranh cãi ca Vit Nam ti Bãi Tư Chính thành khu vc tranh chp pháp lý’, làm nn tng cho kh năng Bc Kinh s đưa hn nhng giàn khoan ln vào khu vc này đ cướp du ca ‘đng em.

PVN tng kêu cu ra sao?

Sau khi b tàu Trung Quc gây sc ép hai ln vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 ti Bãi Tư Chính, đến tháng 4 năm 2018 PVN buc phi kêu cu: Tp đoàn Du khí Vit Nam bước vào thc hin kế hoch sn xut kinh doanh năm 2018 vi nhng d báo đy khó khăn, thách thc đi vi hot đng du khí”. Ngoài nguyên nhân do giá du thô tiếp tc din biến khó lường, tình hình bin Đông d báo tiếp tc có nhng din biến phc tp s nh hưởng đến hot đng tìm kiếm thăm dò du khí cũng như nh hưởng đến vic kêu gi các nhà đu tư nước ngoài tham gia đu tư tìm kiếm thăm dò du khí các lô còn m ca Tp đoàn.

Hin tượng PVN đăng ti nhn đnh v tình hình bin Đông d báo tiếp tc có nhng din biến phc tp là bt bình thường, bi t trước ti nay theo thông l trong h thng chính tr mt đng Vit Nam, vic phát hành công khai nhng quan đim và d báo chính tr là thm quyn mang tính đc quyn ca các cơ quan đng và nhà nước ch không phi ca doanh nghip.

Vào thi đim kêu cu trên, PVN có hai d án ln v du khí liên doanh vi mt công ty Tây Ban Nha là Repsol khai thác m khí đt Cá Rng Đ lô 136/03 thuc Bãi Tư Chính, và liên doanh vi hãng du khí khng l ca M là ExxonMobil đ khai thác m Cá Voi Xanh ngoài khơi Qung Nam, Qung Ngãi. Đây là vài tim năng cui cùng có th cu vãn ngân sách Vit Nam đang cn kit. Nếu Repsol và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế đ Vit Nam s được chia phn không ít.

Sau khi đã gây sc ép ti m Cá Rng Đ vào tháng Ba năm 2018, đến cui tháng đó Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh đã đến Hà Ni vi ti hu thư cùng hp tác khai thác du khí”.

Kch bn tht bi đến mt ng Bãi Tư Chính đã xy ra, khiến gii chóp bu Vit Nam phi chu nguy cơ mt ăn du khí ngay trên vùng lãnh hi ca mình và càng bế tc trong cơn ác mng nhng khon n nước ngoài đang p đến như sóng thn Bin Đông.

Nếu chp nhn hp tác cùng khai thác du khí” vi Trung Quc theo li nói không thèm úp m ca Vương Ngh, thm chí có thông tin ngoài l cho biết Bc Kinh đòi chia phn đến 60% s du thô khai thác thun túy là tài sn ca Vit Nam, Hà Ni s đng thi phi tha nhn mt tin l chưa tng có v vic phi cho k cướp chung sng trong nhà mình và PVN dĩ nhiên phi chia s mt phn, nếu không nói là mt phn ln, li nhun cho tên k cướp đó.

Nhưng nguy cơ không ch có thế
2025 h
ết sch du!

Khi mùa xuân rũ ca năm 2019 sp nhoài đến, Tp đoàn Du khí Vit Nam đã phi ln đu tiên tha nhn mt s tht mà by lâu nay tp đoàn này và đng ch mun che giu càng nhiu càng tt: sn lượng du ti rt nhiu giếng đang suy gim t nhiên do khai thác đã quá lâu. Cng vào đó là tr lượng gia tăng quá thp khiến đến năm 2025, sn lượng khai thác du s gim đu đn mi năm 10% - tương đương vi hơn 2 triu tn.

Ngay c m Bch H - cung cp sn lượng ln nht, chiếm hơn 60% sn lượng ca PVN t xưa đến nay - đã vào giai đon suy kit.

Còn nếu tc đ khai thác du thô gp gáp hơn na đ tăng s thu cho ngân sách đng, deadline thc s cho tr lượng du khai thác Vit Nam ch còn khong 3 năm tính t năm 2018, tc đến năm 2021 - trùng vi k đi hi đng ln th 13, nếu còn có đi hi này.

Vi tình trng tr lượng du cn kit nhanh trong khi quá khó đ tìm ra ngun tr lượng mi, có th hình dung là đến năm 2021 nn ngân sách hc rng ca chế đ s mt hn s thu 70.000 - 80.000 t đng t PVN mà do đó s kiến to mt l thng toang hoác không ly gì bù trám được.

Cùng vi ba t huyt n công quc gia, n xu ngân hàng và thâm thng ngân sách đang l ra ngày càng rõ, trin vng tr lượng du khí cn kit ch trong ít năm na cng vi cú tng tin ca ‘đng chí tt Bc Kinh ti Bãi Tư Chính đã bi thêm mt đim chết na mà có th rút ngn đáng k tui th ca chế đ cm quyn ti Vit Nam trước thi đim năm 2025.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 20 Aug 2019 08:00 AM