++++++

Các bài trong đề mục

Thời Sự

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

Số phận các ‘đặc khu’ giờ ra sao?

16/08/2019

Phạm Chí Dũng

 

 ‘Nn nhân đu tiên và đông đo hơn c ca cơn ác mng tan v đc khu là nhng nhóm và cá nhân đơn l đu cơ bt đng sn.

Hết thời điên loạn

Tháng 8 năm 2019, ngay sau khi chính quyn x Kiên Giang, vi bí thư tnh này là Nguyn Thanh Ngh - con trai ca cu th tướng Nguyn Tn Dũng - thình lình có văn bn chính thc đ ngh Chính ph ngng quy hoch Phú Quc làm đc khu đ chuyn sang hình thc khu kinh tế đơn thun, toàn b con sóng đu cơ đt nn Phú Quc đã thêm mt ln na, sau vài ln tm thi lng xung, đóng băng chính thc.

Nim hy vng ca gii đu cơ bt đng sn đến sau, nhng k rơi vào tình thế trâu chm ung nước đc sau khi phi mua li nhng miếng đt nn có s đ và c đt nông nghip phi s đ vi giá đã được nhng nhóm đu cơ cá mp đy lên hàng vài chc ln trước đó, đã tan thành bong bóng trong ni tuyt vng chôn vn mà chng biết khi nào mi thoát hàng được.

Cơn st đt nn ca ‘đo ngc Phú Quc khi s t năm 2015 và đã din tiến thành ít nht 3 sóng tăng giá vào giai đon năm 2015, 2017 và 2018. T tình trng mt vùng đt dù có khung cnh bin khơi thơ mng nhưng không khí mua bán đt đai lng như t và giá thp lè tè, bt cht được nhng ‘ông ln như Tp đoàn Vingroup đu tư nhng d án khng l đ sau đó đt nn được ăn theo. T năm 2015 đến nay, mt bng giá đt nn ch tăng không gim và đã vt đến vài chc ln trong mt cơn st mà ch có th dùng t ‘điên lon.

Cho ti lúc mà Kiên Giang phi chính thc hy b gic mng v đc khu kinh tế Phú Quc - đng thái rt có th đã chính thc chm dt thi k đu cơ bt đng sn Phú Quc

Như vy Kiên Giang đã tr thành đa ch th hai, sau Qung Ninh, phi hy b kế hoch làm đc khu.

Vào tháng 6 năm 2019, Qung Ninh đã phi xin Chính ph cho Vân Đn làm khu kinh tế theo cơ chế ‘đc thù’, thay cho gic mơ lên đc khu trước đó. Sóng đu cơ bt đng sn khu vc này cũng bi thế chìm lng t đó đến nay.

Còn nn nhân th hai ca v hy b gic mng ‘đc khu Phú Quc và ‘đc khu Vân Đn, nhưng đc bit hơn rt nhiu so vi các nhà đu cơ đt đai, chính là tác gi ca d lut Đc khu mt thi đình đám và đy tai tiếng chính tr.

Ai?

Đó là giàn dáo gii quan chc đã tng v tay nhit lit khích l lut bán nước (mt tc danh mà dân gian đc ch v d lut Đc khu).

Trước khi d lut Đc khu được khi s lobby B Chính tr đng vào ngay sau tết nguyên đán năm 2018 và được chính thc tung ra Quc hi vào gia năm 2018 mà trước đó không thèm hi ý kiến dân chúng, quan chc Thường trc Ban bí thư Đinh Thế Huynh (vào lúc còn chưa ‘mt tích dài hn) đã ký mt thông báo thay mt B Chính tr kết lun v ch trương làm các đc khu Vân Đn, Bc Vân Phong, Phú Quc, chính thc m đường cho mt khung pháp lý mà sau này b dư lun xã hi phn ng quyết lit vì cho đó là lut bán nước.

Đáng chú ý, bn thông báo do Đinh Thế Huynh ký được da trên đ xut ca bí thư tnh Qung Ninh - mt đa phương giáp biên gii vi Trung Quc - vào thi đó là Phm Minh Chính. Khi đó, sau nhng cuc làm vic đy tình hu ngh vi Đào Nht Đào - tr lý ca Tp Cn Bình v đc khu, thm chí Phm Minh Chính còn nêu ra đ xut cho thuê đt đc khu đến 120 năm, ch không ch là 99 năm!

Sau ‘thành tích’ đ xut ý tưởng và c kế hoch v xây dng đc khu Vân Đn dành nhiu ưu ái cho nhà đu tư cùng gii tài phit Trung Quc và li khá tương thích vi ý đ ln dn lãnh th Vit Nam ca Bc Kinh, không hiu sao Phm Minh Chính đã lt vào B Chính tr kiêm Trưởng ban T chc trung ương ti đi hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016.

Dù đã được âm thm chun b t lâu, nhưng ch đến sát k hp quc hi tháng 5 - 6 năm 2018, lut bán nước mi được công b mt cách chính thc như s đã ri. Trước đó, đã không có bt k mt đng tác nào, dù là nh nht hoc ch mang tính m dân, nhm đến vic thông báo cho dân hoc ly ý kiến ca dân v d lut đc khu.

Nhưng ngay sau khi d lut Đc khu được công b, rt nhiu người dân và trí thc đã dy lên mt làn sóng phn kháng phn n, so sánh D lut v đc khu kinh tế vi hình thc nhượng đa mà ch đt nước nào nghèo đói lc hu mi cn đến, mt khác h cnh báo nó có th b ‘đng chí tt Trung Quc li dng đ di dân. Mt cuc biu tình khng l lên ti hàng trăm ngàn người phn đi lut bán nước đã n ra Sài Gòn và lan ra đến mt na trong tng s 63 tnh thành Vit Nam.

Cùng lúc, người dân đã phát hin ra ngun cơn vì sao Ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân li nhn mnh theo li áp đt B Chính tr đã quyết đnh v lut đc khu ri…’: vào thi gian hi tho v ch trương đc khu Vân Đn Qung Ninh, Nguyn Th Kim Ngân nm trong s quan chc VIP tham d hi tho này và đã nhit tình v tay dành cho lut bán nước.

Rt cuc, lut bán nước đã b hoãn thông qua Quc hi vào tháng 6 năm 2018 và hoãn trình ra Quc hi ti hai k hp cui năm 2018 và gia năm 2019, vi lý do là lut này chưa chín và chính ph đang tiếp tc hoàn chnh đ báo cáo và đưa vào chương trình xây dng lut, pháp lnh.

Hi chng Hi Dương 8

Trong khong thi gian lut bán nước b hoãn trình, mt tin tc đã lan tràn trong gii cách mng lão thành Hà Ni: Nguyn Phú Trng - khi đó còn là tng bí thư mà chưa ngi hn vào ghế ch tch nước ca k quá c là Trn Đi Quang - đã có mt cuc gp riêng kéo dài đến hai gi đng h vi vài cu quan chc thân tín đ nghe báo cáo v thc cht mt ch quyn an ninh và b các nhóm li ích li dng đy giá bt đng sn trong d lut Đc khu. Cui cuc gp này, ông Trng đã tht lên Nó la mình!.

Dù chưa biết rõ nó’ là ai hoc nhng ai, ch biết rng t gia năm 2018 đến nay Trưởng ban T chc trung ương Phm Minh Chính đã chém vè’ mà không mt ln nào xut hin c vũ cho d lut này như ông ta đã n ào khuếch trương trước đây.

Cũng t đó đến nay, người ta không còn thy Nguyn Th Kim Ngân hin ra đ PR cho lut Đc khu.

Mt s trùng hp nhưng không hn là ngu nhiên là vào thi tháng 5 năm 2019 - khi chính ph phi hoãn trình lut bán nước ra Quc hi và sau đó tnh Qung Ninh không còn lao theo d án ‘đc khu Vân Đn na, phía Trung Quc đã bt đu khi đng chiến dch mà có th đt tên là Hi Dương 8.

Tàu thăm dò đa cht Hi Dương 8 được điu t nơi khác v đã tiến vào khu vc Bãi Tư Chính thuc ch quyn Vit Nam và lì lm đó t đó đến nay, gây ra mt trn vn tàu và gu ó mc đ va phi gia ‘đng anh và ‘đng em khiến cng đng quc tế phi chú ý.

Cái thây ma ‘lut bán nước, dù vn có tin cho biết đang trường k mai phc đ ch dp hi sinh, li rơi đúng vào bi cnh chiến tranh du khí Vit - Trung Bãi Tư Chính. Hn đó là ngun cơn chính tr rt trc tiếp mà đã khiến ‘đng em tìm cách phn pháo đi vi ‘đng anh bng cách cho đóng s gic mơ lên đc khu ca Phú Quc và Vân Đn, khiến gii đu cơ bt đng sn và nhng quan chc đã ôm đt giá r nhưng chưa kp thoát hàng giá trên tri đành ôm ni hn thiên thu.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 17 Aug 2019 11:18 AM