++++++

Các bài trong đề mục

Thời Sự

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

Vụ bãi Tư Chính: Chưa kiện thì chưa tin

14/08/2019

Phạm Phú Khải

Description: Khoảng 10 nhà hoạt động biểu tình về vụ Bãi Tư Chính ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, 6/8/2019.

Khoảng 10 nhà hoạt động biểu tình về vụ Bãi Tư Chính ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, 6/8/2019.

S kin Bãi Tư Chính trong nhng tun qua cho thy ba điu quan yếu.

Mt, Bc Kinh mnh m chng t uy thế và toàn b ch quyn ca h trên Bin Đông, bt chp s phn đi ca Hà Ni, hay ca Washington, hay ngay c phán quyết trước đây ca Toà án Trng tài Thường trc (The PCA) có li cho Phi Lut Tân năm 2016.

Hai, Trung Quc ch đng dùng cơ hi này đ lên án Vit Nam vi phm ch quyn ca h, ch không phi h là k xâm phm. Tc không còn là tranh chp mà đi sang thành bo v ch quyn. Nếu h tiếp tc s dng chiêu bài này và lp đi lp li t ngày này qua tháng n thì mt ngày nào đó rt có th h thành công mưu kế tm ăn dâu này.

Ba, Hà Ni tuy phn ng mnh m, có l là mnh m nht t trước đến nay, qua phát ngôn nhân hay qua các din đàn quc tế, tòa đi s ti Canberra hay Washington v.v nhưng vn chưa đ dt khoát. Hà Ni vn chưa dám đi đến quyết đnh kin Trung Quc ra Tòa án Trng tài Thường trc, hay đi xa hơn na, nâng cp quan h vi Hoa K thành đng minh chiến lược mà hin ti ch dng li mc quan h đi tác toàn din.

Hà Ni hin đang đng thế khó x. Thế đu dây ca h, tuy phn nào hiu qu t trước đến nay, gi đây rõ ràng cn xét li, nht là trong bi cnh chính tr quyn lc leo thang gia Hoa K và Trung Quc. Thương chiến gia Hoa K và Trung Quc ch là b mt và chiến thut, kim chế s tri dy ca Trung Quc hin nay và sp ti đ h không tr thành bá quyn khu vc, thách thc trt t thế gii, gây quan ngi v an ninh cho khu vc, mi là chiến lược lâu dài. Đng Cng hòa hay Dân ch đu nht quán tiến hành chiến lược hành đng như thế. Hà Ni hin nhiên tha hiu điu này. Bc Kinh đưa tàu Hi Dương 8 và 80 chiếc tàu khác đ tiến hành các hot đng kho sát trong khu vc, va dò xét thái đ ca Hà Ni, va to áp lc đ Hà Ni chn phê, thay vì tiếp tc đu dây. Washington có l cũng không mun Hà Ni tiếp tc đu dây như xưa nay na.

Tóm li, chính tr quyn lc trong vùng và thế gii bt buc Hà Ni phi có quyết đnh dt khoát. Thi gian không đng v phía h.

Lãnh đo ĐCSVN biết rõ h không th trông đi vào t chc ASEAN đ lên tiếng hay bo v quyn li và ch quyn ca mình trên Bin Đông. V mt pháp lý thì ch có quyết đnh ca PCA mi giúp Hà Ni. Còn v mt thc tin thì ch có Washington, và sc mnh ca người dân, mi giúp được.

Đa chính tr ti Á châu Thái Bình Dương và n Đ Dương không ch nh hưởng riêng đến Hà Ni, Bc Kinh và Washington mà còn bao nhiêu quc gia trong vùng cũng như thế gii. Úc cũng đang đng thế khó x, chng đng đng này. Trung Quc là nước giao thương ln nht ca Úc, chiếm gn mt phn ba xut khu và nhp khu ti đây. Nghĩa là nn kinh tế ca Úc ph thuc rt nng n vào mi giao thương này. Nhưng v mt an ninh thì Úc luôn là đng minh ca M, nht là t sau Thế Chiến II, đc bit khi Anh không còn kh năng đ đu cho Úc và chính sách ngoi giao ca Úc không còn ph thuc vào Anh na. Nhưng cân bng gia hai quan h này không h d đi vi Canberra.

Phn ln các chiến lược gia ca Úc hiu rng an ninh và ch quyn quc gia luôn là chiến lược ưu tiên, đng trên thương mi và kinh tế. Cuc viếng thăm ca Ngoi trưởng Mike Pompeo và B trưởng Quc phòng Mark Esper ti Úc vào đu tun này, trong bi cnh căng thng ti Bin Đông và thương chiến leo thang, đã gi tín hiu đến Bc Kinh là phi cn thn trong hành đng. Ông Esper cho biết ý đnh ca Washington là thiết lp các h thng ha tin có tm 500km đến 5.500 km trên đt lin khp vùng, và thng thng cnh báo “hành vi hung hăng mt cách lp đi lp li đáng quan ngi, và hành vi gây bt n đnh ca Bc Kinh. Vào th Ba 6 tháng 8 va qua, Hoa K đã gi chiến hm USS Ronald Reagon qua vùng bin này đ bo đm hòa bình qua sc mnh.

Trong bi cnh chính tr quyn lc leo thang như thế, Hà Ni khó th nào mà không chn, nht là khi Bc Kinh đã tăng cường áp lc ti Bãi Tư Chính. Chn Bc Kinh thì có th Hà Ni gi được ghế và quyn, nhưng s mt mát quyn li quc gia và chưa chc s được lòng dân. Chn Washington thì Hà Ni vn có th tiếp tc gi ghế gi quyn, và bo đm quyn li quc gia, bi vì Washington s không đòi hi ci thin nhân quyn hay thay đi th chế vào lúc này, và cũng có th được lòng dân; nhưng nguy cơ leo thang ti Bin Đông cũng rt cao. Tht ra nguy cơ đó s luôn còn đó bi vì, như đã trình bày trên, Bc Kinh mun khng đnh ch quyn gn như toàn b ca h ti Bin Đông qua đng thái ca h ti Bãi Tư Chính và bao nhiêu đo ln nh khác trong vùng.

Đng trước s kin này, người dân Vit Nam quan tâm đến vn nước nên làm gì?

Theo tôi, nên áp dng ti đa các chiến thut đu tranh bt tuân dân s (civil disobedience). Nghĩa là không làm bt c điu gì mà ĐCSVN mun người dân làm, và làm nhng gì đng không mun người dân làm.

Chiến lược là phi đt trách nhim v phía đng, phía lãnh đo, đt vn đ vi mi li nói hay không nói, mi hành đng hay không hành đng, ca h.

Nếu đã biu tình thì tp trung vào vic kêu gi Hà Ni phi có thái đ mnh m và dt khoát vi Bc Kinh, tp trung khu hiu kêu gi đưa Trung Quc ra tòa PCA, chng hn.

Còn nếu tiếp tc làm theo nhng li kêu gi ca ĐCSVN thì chng khác gì giúp cho h có thêm chính nghĩa và sc mnh.

Bt tuân dân s đi vi chế đ này là chiến lược cn thiết cho cuc đu tranh hin nay.

Bc Kinh có th to áp lc ti Bãi Tư Chính, nhưng h s không xâm chiếm Vit Nam trên đt lin, ít nht là trong mt hai thp niên ti. Ch trương ca Bc Kinh là ng h và nh hưởng lên các chế đ mà quan đim chính tr có li cho h, phc v cho các mc tiêu chiến lược lâu dài đ tr thành bá ch thiên h trong ba thp niên ti.

Do đó người Vit quan tâm không nên đ cái s mt nước vào tay Trung Quc chiếm hết đu óc ca mình, mà nên tìm cách làm sao cho đi đa s người dân thy rng ĐCSVN không còn kh năng lãnh đo, không còn chính nghĩa, và không còn được s hu thun ca người dân na. Nghĩa là h hoàn toàn bt tài, bt đc và bt lc.

Ch khi nào người dân Vit Nam có tiếng nói, trí thc tinh hoa Vit Nam có ch đng và có phn quyết đnh vào vn mnh đt nước, và quyn lc cũng như quyn li thuc v toàn dân tc Vit Nam, thì đt nước này mi thc s có đ sc mnh đ chng li nn ngoi xâm và đ xây dng li nn tng căn bn ca quc gia mà t đó vươn lên.

Nhng người hiu biết không nên đ ĐCSVN li dng cơ hi này đ tiếp tc tuyên truyn hay kích đng lòng yêu nước. ĐCSVN đã phn bi bao nhiêu ln nhng li ha hn, nào là đc lp, t do, hnh phúc, dân giàu, nước mnh, công bng, bình đng v.v

Đ ri, đng nên đ h la phnh na!

Phm Khú Khi

Úc Châu, 08/08/2019

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 14 Aug 2019 11:55 AM