++++++

Các bài trong đề mục

Thời Sự

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

Nuốt trọng tương lai

14/11/2018

Trân Văn

Description: https://gdb.voanews.com/4CF1C989-A93E-470F-8E18-CD6E534ADABF_cx0_cy3_cw0_w1023_r1_s.png

Chng riêng thường dân, tương lai ca nhng cán b đ cp, sut đi phn đu cho vic duy trì quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ca đng CSVN, nhng sĩ quan công an tng nim còn đảng, còn mình không ngưng ngh, nhng sĩ quan quân đi th trung thành với đảng cho ti hơi th cui cùng - cũng đng trước nguy cơ không có gì.

 

Tun trước, công an Vit Nam tng giam ông Lê Bch Hng, Tng Giám đc Bo him xã hi Vit Nam (BHXH VN), cu Th trưởng Lao đng Thương binh Xã hi (LĐ TB XH) vì cố ý làm trái qui định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ông Hng còn có ông Nguyn Huy Ban, cu Tng Giám đc BHXH VN và hai viên chc khác tng là cu Trưởng phòng Kế hoch tng hp ca Ban Kế hoch Tài chính ca BHXH VN b tng giam cũng do c ý làm trái gây hu qu nghiêm trng.

Hu qu nghiêm trng mà c bn to ra là cho Công ty Cho thuê tài chính (ALC) 2 ca Ngân hàng Nông nghip - Phát trin nông thôn (Agribank) vay hàng ngàn t, khiến BHXH VN mt trng khon này (1).

Ging như nhiu quc gia khác, ti Vit Nam, BHXH VN là kênh nhn đóng góp t các nơi s dng nhân lc và các cá nhân đang đi làm ri chi tr cp nhm h tr cho nhng người tht nghip, tr lương hưu khi mi người v già.

Tin mà BHXH VN cho ALC 2 vay là tin bá tánh gom góp đ phòng khi tht cơ, l vn (bnh tt không th làm vic, tht nghip) và đ an hưởng tui gia khi sc đã cùng, lc đã kit.

BHXH VN đ mt c ngàn t đng, đng nghĩa vi s an lành trong tương lai ca nhiu triu người, c nhng người đã ngh hưu ln đang lao đng, bt k h làm gì, cho ai cùng b đe da.

BHXH VN đâu ch mt hàng ngàn t cho ALC 2 vay...

***

Theo mt báo cáo do Kim toán Nhà nước công b đu năm 2017 v tình trng tài chính ca BHXH VN trước đó hai năm (2015) thì BHXH VN mt khong 1.500 t đng do cho c ALC 1 và ALC 2 vay.

Ngoài khon 1.500 t đng giao cho hai ALC ca Agribank vay, coi như mt trng, BHXH VN đã đem 324.000/435.000 t ca bá tánh cho chính ph vay (74,4% tng vn). Đó là chưa k BHXH còn dùng 45.500 t mua trái phiếu (10,4% tng vn).

S còn li, BHXH VN cho các ngân hàng vay khong 59.000 t đng, cho Tp đoàn Đin lc Vit Nam vay khong 6.000 t đ thc hin D án Thy đin Lai Châu.

Trong báo cáo va k, ch thy Kim toán Nhà nước cho biết, năm 2015, ALC 1 và ALC 2 đang “tái cơ cu nên không th tr c vn ln lãi. Sau mt thi gian dài tái cơ cu, tháng 8 va qua, Tòa án Vit Nam cho ALC 2 phá sn. Nói cách khác ALC 2 được xù n mt cách hp pháp (3).

Vào thi đim được cho phá sn, ALC 2 ch có 19 t đng trong khi n 10.160 t đng và 8,5 triu M kim. Du mt s nơi đang n ALC 2 s tin là 15.700 t và 32.400 M kim, c cho nhng khon n y là… d đòi thì đòi đ cũng không th cân đi.

Làm sao có th cân đi khi ALC 2 thc hin nhng thương v kiu như mua mt con tàu cũ vi giá 100 triu đng, đnh giá li là… 130 t đng ri hi vay nhng cơ quan như BHXH VN đ thanh toán (4)?

1.500 t m hôi, nước mt mà lut buc bá tánh phi gom li đ có cái phòng thân khi tht cơ, l vn, có cái ăn, cái mc lúc gi mi, chân chn đã ra đi hết sc nh nhàng qua nhng quyết đnh đu tư cho vay như thế!

***

báo cáo đã dn, có ráng tìm cũng chng thy Kim toán Nhà nước cho biết, h thng công quyn Vit Nam tr bao nhiêu lãi cho 324.000 t đng vay t tương lai ca bá tánh thông qua ngun tin mà BHXH VN gom v, nm gi.

Kim toán Nhà nước ch cnh báo, tng s n mà các nơi l ra phi đóng cho BHXH VN đến hết năm 2015 là khong 10.000 t đng, tăng 5,5% so vi năm 2014. Trong đó, n bt buc phi đóng chiếm đến hơn 70%.

Đc bit, trong khon n y, n trên 12 tháng là hơn 4.000 t đng, bao gm 1.400 t đng thuc các cơ quan, t chc, doanh nghip đã phá sn, gii th, gn như không th thu hi được.

Trong vài năm gn đây, h thng công quyn liên tc da s thng tay đi vi các cơ quan, t chc, doanh nghip n tin phi đóng cho BHXH VN hoc tìm cách né tránh, không tham gia BHXH.

Cui tháng trước, Chi nhánh TP.HCM ca BHXH VN loan báo, có 8.400 doanh nghip thiếu BHXH VN 347 t đng và còn khong 700.000 người làm vic ti 87.000 cơ quan, t chc, doanh nghip chưa tham gia đóng góp cho BHXH VN (5).

H thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam không ngng nhn mnh, chây ì chm np qut n phi đóng cho BHXH là phm pháp, tìm cách né tránh, không tham gia BHXH là thiếu đo đc.

Bo v mi người khi h tht cơ, l vn, cùng góp sc nuôi mi người lúc h ln tui, hết sc lao đng, rõ ràng là cn. Thế thì ti sao các cơ quan, t chc, doanh nghip tìm đ cách trn, tránh?

Theo mt thng kê mà Phòng Thương mi Công nghip Vit Nam (VCCI) tng công b, các doanh nghip đang phi đóng cho BHXH VN khong 18% tng qu lương, còn cá nhân thì phi đóng cho BHXH VN đến 8% trên tng thu nhp.

Chưa k các doanh nghip còn phi np thêm 3% cho bo him y tế, 2% cho h thng công đoàn nhà nước, 1% cho bo him tht nghip. Tính ra có ti 24% tng qu lương b các h thng được thiết lp như phương thc nhm bo đm an sinh xã hi nut mt.

Nhng cá nhân đang đi làm cũng không khá hơn, h b ép phi đóng đến 10,5% tng thu nhp (ngoài 8% tng thu nhp phi np cho BHXH VN, các cá nhân còn phi np 1,5% cho bo him y tế, 1% cho bo him tht nghip và 1% cho h thng công đoàn nhà nước).

Doanh gii đã so sánh chính sách hin hành ti Vit Nam v bo him xã hi và phí công đoàn, ngn ca c hai bên (bên s dng lao đng và người đang đi làm) đến 35%, cao hơn các quc gia khác t ba đến by ln nên h không kham ni! Đó cũng là lý do s doanh nghip n bo him xã hi và bo him y tế càng ngày càng nhiu. Khon n càng lúc càng ln.

Bt k h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam không ngng nhn mnh, các chính sách liên quan đến BHXH VN là vì người lao đng nhưng cui tháng trước, Chi nhánh ti TP.HCM ca BHXH VN, báo cáo, tình trng xin nhn BHXH mt ln (nhn hết tr cp mt ln, dt khoát không ch nhn lương hưu hàng tháng) vn tiếp tc tăng: Riêng ti TP.HCM trong chín tháng đu năm 2018 là khong 80.000 người. Trên bình din quc gia, con s này khong 700.000 người/năm (6).

***

T chc Lao đng Quc tế (ILO) tng d đoán, vi chính sách và li qun lý điu hành như hin nay, đến năm 2020, Qu BHXH VN s thâm thng và đến 2034 s hết tin (7). Tuy h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam bác b d đoán y nhưng li quyết đnh t 2021 s ni rng tui hưu đ tăng s người đóng, gim s người nhn BHXH.

S dng tin bá tánh đ dành cho tương lai theo li BHXH VN đã làm, ri dn khong 80% tng qu cho chính ph vay, bao gm c mua trái phiếu, trong bi cnh n nn quc gia tăng vùn vt, thu chng bao gi đ đ bù chi, chưa k tin nuôi nhng người gi qu BHXH lên ti hàng trăm ngàn t đng/năm (chính xác là năm ngoái nuôi hết 111.957 t) (8) trong khi n BHXH càng ngày càng cao, thì Qu BHXH s tn ti được bao lâu?

Tương lai nhng người bt bình vi thu chi vn hành BHXH VN tt nhiên là xám ngoét, song tương lai ca nhng người h đng, tng thng tay trng tr nhng k đòi minh bch, rch ròi đi vi thu chi vn hành BHXH thì có hơn gì?

Chú thích

(1) https://news.zing.vn/bat-nguyen-tong-giam-doc-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-post891063.html

(2) https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/bao-hiem-xa-hoi-ket-hon-1-500-ty-dong-tai-2-cong-ty-tai-chinh-cua-agribank-3537414.html

(3) http://ndh.vn/toa-tuyen-pha-san-cong-ty-cho-thue-tai-chinh-ii-20180806075223298p149c165.news

(4) https://news.zing.vn/tuyen-3-an-tu-hinh-trong-vu-tham-nhung-tai-alc-ii-post461749.html

(5) https://tuoitre.vn/hon-8-400-doanh-nghiep-o-tp-hcm-pha-san-bo-tron-no-bao-hiem-hon-347-ti-20181030164715504.htm

(6) https://dantri.com.vn/viec-lam/tang-tuoi-nghi-huu-de-tranh-vo-quy-bao-hiem-xa-hoi-2018042617564314.htm

(7) https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_220047/lang--vi/index.htm

(8) https://bizlive.vn/bao-hiem/chi-phi-quan-ly-len-toi-11957-ty-dong-bao-hiem-xa-hoi-khang-dinh-tiet-kiem-hon-nhieu-nuoc-3227783.html

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 15 Nov 2018 07:17 AM