Các bài trong đề mục

Diễn Đàn

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

TV

OVM4TV Phát hình từ ngày 12 tháng 01 năm 2014

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

Trong năm 2016

 

Tháng 01 năm 2017

Tháng 02 năm 2017

Tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017

Tháng 05 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

 

Từ ‘sụp đổ tài khóa quốc gia’ đến ‘xin tiền không hoàn lại’

Phạm Chí Dũng 06/10/2017

Vì sao Th tướng Nguyn Xuân Phúc li bc l đng tác xin tiền” mt cách công khai và đã được báo chí nhà nước tường thut cũng công khai, trong cuc gp Giám đc quc gia Ngân hàng Thế gii (WB) ti Vit Nam Ousmane Dione vào bui chiu 20/9/2017 ti tr s Chính ph?

“Lời đề nghị khiếm nhã”

Chín tháng sau khi bt ra cm thán cnh báo chưa tng có trong gii quan chc cao cp v “sụp đổ tài khóa quốc gia”, ông Phúc va phi đề nghị Ngân hàng thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay”.

Lời đề nghị khiến nhã trên li xut hin trong bi cnh ngân sách quc gia Vit Nam có quá nhiu du hiu cn kit và thm chí có th v n như trường hp ca Argentine vào các năm 2001 và 2014.

Nguyn Xuân Phúc - nhân vt đang tr nên quá cám cnh bi tư thế phi “đổ vỏ” cho thi th tướng trước, gi đây rơi vào mt vòng xoáy cơm áo gạo tiền cho đng và chính ph cm quyn Vit Nam. Đã quá đ cho vài chc năm vay n nước ngoài, chi xài vô ti v và b mc tham nhũng hoành hành ca chính ph cùng chính quyn các đa phương Vit Nam, đ li núi n công lên đến ít nht 210 % GDP, tương đương khong 431 t USD.

Sau “triều đại Nguyễn Tấn Dũng đ li mt núi n nn, đến triều đại Nguyễn Xuân Phúc” t đu năm 2016 đến nay, người ta thy v th tướng này bt đu t ra kiên quyết nhng đng tác tht lưng buc bng. Ln đu tiên sau nhiu năm, Chính ph không còn dám bo lãnh cho vay bt mng như thi Nguyn Tn Dũng.

Con s vay ODA ca nước ngoài t năm 1993 đến năm 2014 đã lên ti 90 t USD. Sau khi tr đi 10 - 12% vn vay không hoàn li trong s đó, mi năm ngân sách Vit Nam phi có trách nhim tr n quc tế hàng chc t USD. Mà mun tr được s n này, Vit Nam li phi tìm cách vay đảo nợ” ca các t chc tín dng quc tế. Trước đây, nhng t chc này vn cho Vit Nam vay vn đầu tư phát triển và vay đo n khá d dàng. Nhưng đến năm 2015, WB bt ng thông báo hai tin buồn cho Vit Nam: Vit Nam đã tốt nghiệp IDA” mà s không được xếp vào loi quc gia xóa đói giảm nghèo; và t tháng 7/2017 s không được vay vi lãi sut ưu đãi 0,7 - 0,8%/năm cùng thi gian ân hn đến 30 - 40 năm như trước đây, mà mc lãi sut vay s được nâng lên gp ba và thi gian ân hn gim xung mt na.

Trong khi đó, ngân sách Vit Nam vn buc phi làm cái chuyn va lo tr n va phi tiếp tc vay mượn vượt hơn đến 30% s tr n hàng năm đ phc v các khon chi tiêu thường xuyên khng l ca b máy gn 4 triu công chc viên chc và lc lượng vũ trang.

Mi đây, Tiến sĩ Vũ Quang Vit - cu chuyên viên tài chính ca Liên hip quc - đã công b mt tính toán ca cá nhân ông: t l chi cho lc lượng công an Vit Nam lên đến 12% chi ngân sách - mt mc chi cc k ln, chưa k gn 5 t USD chi cho b máy quc phòng hàng năm.

 

Phương án “ăn sn
Trong tình th
ế nước sôi la bng chỉ ăn không làm và tiền chỉ ra không vào y, dù Chính ph, Ngân hàng nhà nước và B Tài chính vn có th thu xếp các khon tr n trong nước bng cách in thêm tin, nhưng ngun ngoi t đ tr n cho nước ngoài thì li rt hn hp. Đó hn là ngun cơn đ Th tướng Phúc và Ngân hàng nhà nước như lên đồng vi chiến dch thúc gic huy động vàng và đô la trong dân”.

Và hn đó cũng là ngun cơn khiến trong thi gian gn đây, đã xut hin mt lung quan đim t gii chóp bu chính ph v vay không hiệu quả thì không cần vay. Theo đó, hàng lot đ ngh chính ph bo lãnh vay vn b sung t nước ngoài ca Tp đoàn Du khí quc gia (PVN) - mt doanh nghip khng l đang khn qun trong chiến dch được xem là chống tham nhũng ca Tng bí thư đng Nguyn Phú Trng - đã gn như ch nhn được cái lc đu quy quy ca Chính ph.

Thay vào đó, dường như gii quan chc chính ph đang tính đến phương án ăn sẵn: thay vì phi đi vay mượn nhưng s ct cht thêm trách nhim phi tr n, cn c gng xin được vin tr không hoàn li mà s không gn vi bt k trách nhim thanh toán nào.

T lâu nay Vit Nam, vin tr không hoàn li nm trong cơ chế vay vn ODA vn được xem là tiền chùa.

Ch có điu, xin tiền nước ngoài vào lúc này cũng không còn d dàng na.


Không h
ha hn
Chi ti
ết đáng chú ý là trong bui gp Th tướng Phúc, Giám đc quc gia Ngân hàng Thế gii ti Vit Nam Ousmane Dione đã không có bt k ha hn hay cam kết c th nào v nhng khon vay không hoàn li và có hoàn li. Dù ông Phúc nói nhiu và không quên ca ngi tình bạn của Ngân hàng thế giới với Việt Nam”, chng có bt k con s nào được tht ra t ming Ousmane Dione.

Tính t năm 2016 khi Nguyn Xuân Phúc tr thành th tướng đến nay, phía WB đã có mt s ln gp g vi gii quan chc lãnh đo đng và nhà nước Vit Nam. Nhưng khác hn vi thi gian trước, h tr nên rt kim li, đc bit liên quan đến phát ngôn v con s.

Hình như sau khi phi chng kiến cnh ăn của dân không chừa thứ gì Vit Nam, mi quan h gia Ngân hàng thế gii và Hà Ni đã nhòa nht đi nhiu.

Nhưng li khá khó hiu v vic ti sao Nguyn Xuân Phúc - nhân vt đã có thâm niên lâu năm trong Văn phòng chính ph và có th đã quá biết, quá hiu v quc nn tham nhũng ODA (ngun vn h tr phát trin chính thc) lên ti 40-50% giá tr d án ti Vit Nam, vn có th trơ mặt” đến mc đ ngh các khoản không hoàn lại vi WB.

Trong khi đó, chính th Vit Nam đã khai thác có hiệu quả ODA” như thế nào?


Nhân nào qu ny
T
nhiu năm qua, ODA đã tr thành mt trong nhng quc nn v tham nhũng. T l tht thoát bình quân ti nhiu d án ODA được đn đoán khong 20 - 25%. Nhưng đó ch là mc hợp pháp. Thm chí t l lại quả ODA còn lên đến 40% - được chng thc bi mt d án xây dng trường tiu hc Hà Tĩnh và giai đon 2009 - 2010. Ngoài ra, còn rt nhiu bng chng v lãng phí và “ăn dày ODA.

Nhưng vn chưa phi hết. T trước ti nay, ngun vn ODA do các t chc tài chính quc tế và chính ph nước ngoài đu quy đnh hết sc cht ch v vic chính ph Vit Nam không được s dng s tin cho vay sai mc đích. Tuy nhiên trong thc tế đúng quy trình” ca ngân sách Vit Nam, tin vay nước ngoài, đc bit là vay vn ODA, có nhiu du hiu đã b chi sai mc đích và chi xài vô ti v. Tình trng này rt ph biến trong 8 năm cm quyn ca Th tướng Nguyn Tn Dũng.

K c đến thi Th tướng Nguyn Xuân Phúc, cũng có ít nht mt bng chng cho thy vn ODA b chi sai mc đích.

Ti mt phiên hp thường k ca y ban Thường v Quc hi vào ngày 22/12/2016, phía Chính ph đã đ ngh dùng 4.482 t đng vn ODA đ cp vn điu l cho Ngân hàng Phát trin Vit Nam và Ngân hàng Chính sách xã hi. Câu hi đt ra là ai và cơ quan nào đã tham mưu cho chính ph đ ly vn ODA cp cho ngân hàng - mt cơ chế thun túy kinh doanh?

Vic Chính ph đ ngh Quc hi cp vn ODA cho gii ch ngân hàng cũng là mt bng chng mi cho thy dưới thi Th tướng Nguyn Tn Dũng, Chính ph rt có th đã quen vi vic dùng tin ODA đ chi cho nhng mc đích khác, như thay vì s dng đúng mc đích ODA cho các d án h tng cơ s và môi trường, h đã ct ngun vn này cho các khon chi tiêu thường xuyên ca chính ph, thm chí còn có th ct ODA cho các d án xây dng tr s hành chính và tượng đài t hàng ngàn đến hàng chc ngàn t đng đy tai tiếng và cc k đáng lên án.

Trong khi đó, Vit Nam vn chưa có bt k t chc giám kim đc lp nào cho mt khu vc được coi là nhy cm như ODA. Nhng t chc phi chính ph Vit Nam mun làm vic này thì không được cho phép thành lp, trong khi đó nhng t chc phi chính ph nước ngoài vn có truyn thng kim đnh nhng d án ln như thế này li chưa hot đng Vit Nam, và cũng chưa được được mt cơ quan nhà nước Vit Nam nào mi.

Quá hin nhiên, đó là lý do vì sao ngay c nhng quc gia được coi là có thin cm vi Vit Nam như Đan Mch, Thy Đin, Úc cũng phi thng tay ct gim vin tr ODA đi vi mt chính quyn ăn của dân không chừa thứ gì”.

Bây gi thì không còn có th mơ đến vin tr không hoàn li t trên tri rơi xung như nhiu năm trước.

Tin nào cũng là tin. Vin tr không hoàn li là tin ca người dân các nước phát trin đóng thuế cho chính ph, và nhng người dân này s phn n đến mc nào khi biết tin ca h đã b mt quc gia nm trong nhóm đu thế gii v tham nhũng như Vit Nam ăn không chừa thứ gì”.

Gieo nhân nào gt qu ny. T khong ba năm qua, không ch các d án cho vay mà c vin tr không hoàn li t phương Tây vào Vit Nam đã tr nên rt ít

Ít đến mc thm thiết

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 19 Oct 2017 03:54 PM